KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka klauzula informacyjna znajduje się w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Promocja zdrowia

Promocja zdrowia

Co to jest promocja zdrowia?

Edukacja zdrowotna – proces, w którym ludzie uczą się, jak dbać o zdrowie własne i innych ludzi. Proces ten trwa całe życie, a szczególnie ważny jest w dzieciństwie i młodości.
Edukacja zdrowotna dotyczy ludzi zdrowych i chorych. Celem jej jest nie tylko uzyskanie przez człowieka odpowiedniej wiedzy, ale przede wszystkim ukształtowanie właściwych
przekonań i postaw wobec zdrowia, prozdrowotnego stylu życia, umiejętności dbania o zdrowie fizyczne i psychospołeczne.

Dbałość o zdrowie – element troski o siebie. W kontekście promocji zdrowia przyjmuje się, że dbałość o zdrowie własne i innych ludzi powinna obejmować trzy rodzaje działań:

1) praktykowanie w codziennym życiu prozdrowotnego stylu życia (zespołu zachowań sprzyjających zdrowiu),

2) eliminowanie zachowań ryzykownych dla zdrowia,

3) tworzenie warunków sprzyjających zdrowiu  w środowisku życia, pracy, nauki, odpoczynku.

Promocja zdrowia – obszar działań na rzecz umacniania zdrowia jednostek i społeczności. Zgodnie  z definicją WHO (1998) jest to proces umożliwiający ludziom zwiększenie kontroli nad czynnikami warunkującymi ich zdrowie w celu jego poprawy. Promocja zdrowia jest ukierunkowana na systemy społeczne (jest nim również szkoła czy przedszkole) i zachęcanie w nich ludzi,
aby podejmowali wspólnie działania mające na celu:

1) zmiany stylu życia w kierunku prozdrowotnym ludzi (jednostek),

2) tworzenie sprzyjającego zdrowiu środowiska fizycznego i społecznego w miejscu ich życia, pracy, nauki, wypoczynku.

Działania w promocji zdrowia koncentrują się na zdrowiu (nie na chorobach) i zwiększaniu jego potencjału (wzmacnianiu). Jest to droga do poprawy jakości życia – sprawnego funkcjonowania w różnych jego sferach, większej wydajności w pracy, satysfakcji z życia, opóźnienia starzenia się i złagodzenia jego negatywnych skutków. Specyficzne dla promocji zdrowia podejścia to: podejście siedliskowe, od ludzi do problemu, uczestnictwo ludzi.

Promocja Zdrowia w przedszkolu – to proces umożliwiający społeczności przedszkolnej zwiększenie kontroli nad własnym zdrowiem i jego poprawę. Najbliższe tej definicji jest nieco zmodyfikowane znane hasło: Nasze zdrowie w naszych rękach. Oznacza ono, że ludzie ( pracownicy, rodzice i dzieci) mogą i powinni podejmować działania w zakresie zapobiegania chorobom oraz poprawy i wzmacniania swojego zdrowia.

Przedszkole jako siedlisko dla działań w zakresie promocji zdrowia

Przedszkole jest siedliskiem, systemem społecznym, w którym żyje i realizuje swoje różne zadania (rozwojowe, zawodowe, rodzicielskie, opiekuńcze) społeczność przedszkola. Społeczność tę tworzą wszyscy pracownicy przedszkola, dzieci i ich rodzice. W przedszkolu – środowisku opieki, edukacji i pracy – istnieje wiele czynników, które mogą oddziaływać pozytywnie lub negatywnie na zdrowie i samopoczucie wszystkich członków jego społeczności.

W przedszkolu promującym zdrowie należy wzmacniać typowe dla tego typu placówki, korzystne dla zdrowia i dobrego samopoczucia pracowników i dzieci, warunki środowiska fizycznego i społecznego oraz identyfikować i eliminować pojawiające się nieprawidłowości.

Definicja przedszkola promującego zdrowie

Przedszkole promujące zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają: zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności przedszkola (dzieci, pracowników i rodziców dzieci),
podejmowaniu 
przez członków społeczności przedszkola aktualnie i w przyszłości działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi oraz tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu.

Standardy przedszkola promującego zdrowie

Przedszkole promujące zdrowie realizuje zadania określone w obowiązujących aktach prawnych   i w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, a ponadto spełnia warunki określone   w czterech standardach PPZ.

Standardy przedszkola promującego zdrowie

 1. Koncepcja pracy przedszkola, jego organizacja i struktura sprzyjają realizacji długofalowych, zaplanowanych działań dla wzmacniania zdrowia dzieci, pracowników i rodziców dzieci.
 2. Klimat społeczny przedszkola sprzyja dobremu samopoczuciu i zdrowiu dzieci, pracowników i rodziców dzieci.
 3. Przedszkole prowadzi edukację zdrowotną dzieci i stwarza im warunki do praktykowania   w co­dziennym życiu zachowań prozdrowotnych.
 4. Przedszkole podejmuje działania w celu zwiększenia kompetencji pracowników i rodziców dzieci   w zakresie dbałości o zdrowie oraz do prowadzenia edukacji zdrowotnej dzieci.
 5. Kluczowe wartości i filary przedszkola promującego zdrowie

Filary przedszkola promującego zdrowie:

 • PPZ wykorzystuje informacje na temat wyników badań wskazujących na skuteczne podejścia i praktykę promocji zdrowia w przedszkolu w odniesieniu do zagadnień związanych ze zdrowiem (np. zdrowie psychiczne, żywienie, aktywność fizyczna) i całościowym podejściem do zdrowia w przedszkolu.
 • tworzenie w przedszkolu polityki na rzecz zdrowia dzieci i pracowników,
 • prowadzenie edukacji zdrowotnej dzieci i ich rodziców oraz pracowników,
 • branie pod uwagę tego, jak dzieci i pracownicy rozumieją zdrowie i dobre samopoczucie,
 • tworzenie w przedszkolu środowiska fizycznego i społecznego sprzyjającego zdrowiu dzieci i pracowników,
 • rozwijanie umiejętności życiowych dzieci i pracowników,
 • budowanie skutecznych związków między przedszkolem i innymi przedszkolami i szkołami w jego otoczeniu oraz społecznością lokalną.

Przedszkole a społeczność lokalna.

PPZ angażuje się w życie społeczności lokalnej, działa na rzecz wzmocnienia kapitału społecznego i świadomości zdrowotnej jej członków.

Nasze działania:

 • Coroczny przedszkolny piknik rodzinny „W 16 najlepiej”
 • „Jemy zdrowo, kolorowo”- współpraca z lokalnymi producentami zdrowej żywności
 • Coroczny Miejski Sportowy Turniej Przedszkolaków „Brzdąc Cup”
 • Stworzenie przyprzedszkolnego Ogrodu relaksu
 •  Organizacja Gminnej Olimpiady Przedszkolaków  Niedźwiadek ( od 2019 roku) - zdjęcia i informacja na stronie wydarzenia
 • Udział w ogólnopolskiej akcji Zdrowo i sportowo

CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS

Po raz kolejny  nasze  przedszkole bierze udział w  programie edukacyjnym „Czyste powietrze wokół nas”. Program jest skierowany do najstarszych grup przedszkolaków  5,6 latków, ich rodziców i opiekunów. Składa się z zajęć, które są skoncentrowane na pobudzeniu różnych form aktywności dziecka przez zabawy twórcze, tematyczne, grupowe, konstrukcyjne.Celami programu jest zwiększenie wrażliwości na szkodliwość dymu papierosowego i smogu, wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymu oraz poszerzenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów i oddychania zanieczyszczanym powietrzem. Przedszkolaki biorą również udział w konkursie pt: ,,Mój wymarzony pokój wolny od dymu tytoniowego” organizowany przez Powiatową Stacje Sanitarno - Epidemiologiczną  w Tomaszowie Mazowieckim

Dzień 5 grudnia 2019 r, był wyjątkowy dla całej społeczności przedszkolnej z Przedszkola nr 16 w Tomaszowie Mazowieckim. Placówka została wyróżniona wojewódzkim certyfikatem Przedszkola Promującego Zdrowie. Jest to pierwszy taki certyfikat dla przedszkola w naszym mieście. Wicedyrektor placówki p. Jolanta Gawłowska wraz z jedną z koordynatorek programu wzięły udział w konferencji wojewódzkiej „Edukacja dla zdrowia”, podczas której z rąk łódzkiej wicekurator p. Jolanty Kuropatwy odebrały dokument potwierdzający, że Przedszkole nr 16 potrafi promować zdrowy styl życia wśród swoich podopiecznych, ich rodziców oraz pracowników placówki. Zaszczyt, jakiego dostąpiła placówka nie byłby możliwy bez pracy wszystkich członków społeczności przedszkolnej, ale także współpracy z p. Urszulą Szewczyk -wojewódzkim koordynatorem Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie, która od samego początku wspierała prozdrowotne działania Przedszkola nr 16.

Katarzyna Pieńczak