KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka klauzula informacyjna znajduje się w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Ramowy rozkład dnia

Powitanie dnia w przedszkolu
5.30 – 8.00Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zajęcia opiekuńcze. Zabawy służące  realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci, w tym czytaniem, liczeniem i pisaniem.  Gry i zabawy dydaktyczne,  tematyczne  i  konstrukcyjne, badawcze służące realizacji programu wychowania przedszkolnego. Rozmowy w oparciu o oglądane ilustracje, ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe i słuchowe, gramatyczne itp. Słuchanie  utworów literatury dziecięcej, historyjki obrazkowe. Prace porządkowo – gospodarcze.
8.00 – 8.30

Zabawy według zainteresowań dzieci. Praca indywidualna z dziećmi mającymi trudności oraz dziećmi zdolnymi. Ćwiczenia poranne.

Działalność edukacyjna w zakresie minimum programowego
8.30 - 9.00Czynności porządkowe. Wykonywanie zadań wynikających z obowiązków dyżurnych. Przygotowanie do śniadania - doskonalenie umiejętności estetycznego spożywania posiłków, kulturalnego zachowania przy stole. Śniadanie.
9.00 - 11.30Zajęcia edukacyjne w sali i na powietrzu, kierowane i nie kierowane, prowadzone według planów miesięcznych oraz wybranego programu nauczania. Zabawy dowolne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela. Zabawy i zajęcia muzyczno - ruchowe,  zabawy w języku obcym, nowożytnym przygotowujące dzieci do posługiwania sie tym językiem. Spacery, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porzadkowe i ogrodnicze. zabawa ruchowa z okreslonym elementem ruchu.
11.30 - 12.00Czynności higieniczno - porzadkowe, przygotowanie do obiadu. Wykonywanie zadań wynikajacych z obowiazków dyżurnych. Obiad.
12.00 - 13.30

I grupa - dzieci młodsze - 3-4 letnich: mycie zębów, relaksacja, odpoczynek przy muzyce i bajkach relaksacyjnych czytanych przez nauczyciela; praca korekcyjno-kompensacyjna i indywidualna.

II grupa - dzieci starsze - 5-6 letnie: mycie zębów, tworzenie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej i werbalnej dzieci, praca indywidualna, zabawy dydaktyczne o charakterze poszerzającym temat, zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub zabawy w kacikach zainteresowań, zabawy w teatr. Prace nauczycielki o charakterze obserwującym; zajęcia dodatkowe (w tym religia na wniosek rodziców). Zabawa ruchowa z okreslonym elementem ruchu.

Poobiedni relaks w przedszkolu
13.30 - 14.00Czynności porządkowe i higieniczno - samoobsługowe, przygotowanie do posiłku. Podwieczorek.
14.00 - 15.30Zabawy zorganizowane lub dowolne, podejmowane z inicjatywy dzieci. Ćwiczenia indywidualne dostosowane do ich możliwości, zabawy, gry edukacyjne i planszowe przy stolikach z małym zespołem, czytanie fragmentów książek, układanie puzzli, ćwiczenia grafomotoryczne.
Pożegnanie dnia w przedszkolu
15.30 - 16.30Zajecia opiekuńcze. Prace porządkowe w sali i w półkach indywidualnych. Rozchodzenie sie dzieci.