KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka klauzula informacyjna znajduje się w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Rybki

Rok szkolny 2019 /2020
Grupa 3-, 4-latki "Rybki"

Nauczycielki:
mgr Bogusława Jankowska
mgr Małgorzata Goliat

Email : 

Małgorzata Goliat  gocha09@tlen.pl 
Bogusława Jankowska j.boguslawa@o2.pl
Logopeda Katarzyna Pieńczak  k.pienczak@gmail.com

CZERWIEC

30.06.2020r.WTOREK  Temat dnia: ,,Wakacje”.

Zabawa na dobry początek dnia: ,, Powitanka” , witanie się różnymi częściami ciała: ręką, nogą, piąstką, brzuchem.

,,Wreszcie wakacje” – komponowanie obrazka z dostępnych materiałów: widokówki z różnych miejsc, kolorowe obrazki, tworzywo naturalne.

Zabawa ruchowa z elementem skoku przy piosence: ,, Skaczemy, biegniemy”

https://www.youtube.com/watch?v=OZTYeTEZ2wA

https://www.youtube.com/watch?v=LNouuY9zrKQ

 Zabawa edukacyjna  „Wakacje”

Słuchanie wiersza  J. Brzechwy czytanego przez rodzica, zapoznanie z różnymi sposobami spędzania wakacji i czasu wolnego, wyjaśnienie potrzeby odpoczynku (wakacji), ukazanie różnych form spędzania wypoczynku(wyjazdy nad morze w góry, nad jeziora, do lasu, na wieś), poznanie zasad bezpieczeństwa dotyczących różnego pobytu (zakaz samodzielnego wchodzenia do wody , nie oddalanie się od rodziców itp. ).

Wakacje           JAN BRZECHWA

Jest nas w domu ośmiu bra­ci.
Je­den czas od świ­tu tra­ci
Na ło­wie­nie ryb w je­zio­rze,
Cho­ciaż zło­wić nic nie może.
Dru­gi za­raz się wy­bie­rze
Do dą­bro­wy na ro­we­rze,
By zgłę­bia­jąc le­śne gąsz­cze
Łapać żuki i chra­bąsz­cze.
Trze­ci zwy­kle o tej po­rze
Pły­wa ło­dzią po je­zio­rze,
A dziś na­wet przy so­bo­cie,
Spę­dzi cały dzień w na­mio­cie.
Czwar­ty - śpioch - nie­dłu­go wsta­nie,
Żeby pójść na po­lo­wa­nie,
Lecz że strze­la nie naj­le­piej,
Kacz­kę pew­no kupi w skle­pie.
Pią­ty wiel­ką ma ucie­chę
Kie­dy w kuź­ni dmu­cha mie­chem.
Ko­wal na to mu po­zwa­la,
Bo ma wzglę­dy w ko­wa­la.
Szó­sty, za­miast mnie tym ra­zem,
Wszedł na wie­żę z oj­cem ra­zem,
Żeby pa­trzeć jak naj­da­lej,
Czy się cza­sem gdzieś nie pali.
Siód­my po­biegł dro­gą po­lną,
Ale ja z nim pójść nie mogę.
Mnie za karę wyjść nie wol­no,
Bo ja plu­łem na pod­ło­gę.

Zabawa ruchowa:  „Płyniemy kajakiem”.  Skłony tułowia w siadzie skrzyżnym, naprzemienne ruchy rąk, ćwiczenie koordynacji ruchowej.        

Zabawa logopedyczna: „Pociągiem na wakacje”.

Ćwiczenia ortofoniczne połączone z ruchem, przećwiczenie mięśni narządów mowy na zgłoskach : puf, uf , ciuch, szuu, tur-tur, paf ,ciach. Zachęcanie rodziców do regularnych ćwiczeń z dzieckiem.

Zabawa ruchowa dla całej rodziny przy piosence:  „Jedzie pociąg z daleka”.

Utrwalanie słów i melodii piosenki, zachęcanie dziecka do indywidualnego śpiewania, wspólne, rodzinne zabawy przy piosence.

„Wakacyjna podróż marzeń”- relaksacja, słuchanie muzyki relaksacyjnej z  zamkniętymi oczyma; rozwijanie twórczej wyobraźni dziecka.

https://www.youtube.com/watch?v=_Mqf46DTszc

https://www.youtube.com/watch?v=JLsomqe8un4

Zabawy na powietrzu: ,, Piaskownica”- zabawy z użyciem wiaderek ,łopatek i foremek, wznoszenie z piasku różnych budowli ,ozdabianie tworzywem przyrodniczym, porównywanie właściwości piasku mokrego i suchego.

29.06.2020r. PONIEDZIAŁEK  Temat dnia:,, Letnie zabawy”.

 Zabawy i gry stolikowe (układanki, puzzle), zgodna zabawa z rodzeństwem.

Zabawa ruchowa z piosenką: „Jedzie pociąg”, śpiew piosenki, utrwalanie słów i melodii, zachęcanie do zabawy wszystkich członków rodziny.

https://www.youtube.com/watch?v=PjUopo-DJio - ,, Jedzie pociąg z daleka”

Zabawa słowno – ruchowa;  „Letnia wędrówka”.

Ćwiczenia ortofoniczne - ćwiczenie mięśni narządów mowy na zgłoskach: tup, człap, hop szuu, bzz, hej hopla, Dołączanie ruchu do wymawianych zgłosek: tup – tupanie, człap – człapanie, hop – podskoki, szuu – kołysanie na boki rękami, bzz – lot pszczółki, hej hopla – wyskok  w górę.

Zestaw zabaw ruchowych: „Zabawy letnią porą”.

Zabawy do wykonania w domu lub na powietrzu:

-  próby rzutu woreczkiem do celu – doskonalenie celności,

-  skoki żabie i zajęcze – doskonalenie skoczności,

 - przenoszenie woreczka w ręce, na ramieniu, na głowie z zachowaniem prawidłowej postawy,

- bieg slalomem z omijaniem przeszkód – doskonalenie szybkości i orientacji,

- przechodzenie stopa za stopą po rozłożonym sznurku – doskonalenie równowagi.

Zabawa plastyczna: „Lato”

Rysowanie kredkami świecowymi na temat dowolny, pod wpływem odgłosów burzy, nagranie do słuchania:

https://www.youtube.com/watch?v=WzWvY44e5sc –,, Burza’’

https://www.youtube.com/watch?v=5JBsAPRJeBY – ,, Burza”

https://www.youtube.com/watch?v=NvGN3rZ4SR8 – ,,Deszcz i grzmot w lesie”

https://www.youtube.com/watch?v=wV-h1YAZW8U - ,,Nocna burza”

Zabawa muzyczno –ruchowa przy piosence: „Tato już lato”.

https://www.youtube.com/watch?v=AjV0cal75LQ

Improwizacja ruchowa do piosenki, wesołe zabawy z całą rodziną, rozwijanie wrażliwości muzycznej, czerpanie radości ze wspólnej zabawy, odtwarzanie ruchem treści piosenki.

,,Wyprawa po skarby”- pobyt z rodzicami w parku, w lesie, zbieranie tworzywa przyrodniczego do skrzyni skarbów (piórka, kora, kamyki, płatki kwiatów), przestrzeganie zasad zakazu zbierania nieznanych przedmiotów, zrywania owoców i kwiatów.

Zagadki smakowe: „Jaki to owoc?”

 Zachęcanie do spożywania owoców, próby określenia ich smaku za pomocą odpowiednio dobranych przymiotników (słodkie, soczyste, smaczne).

Zabawy plastyczne:,, Letnie Fantazje”

Wykorzystanie w pracy plastycznej przyniesionych skarbów, łączenie technik plastycznych, rozwijanie wyobraźni i wrażliwości artystycznej.

26.06.2020r. PIĄTEK  Temat dnia: ,, Dary lata”.

Zabawa na powitanie: ,, Powiedz mi coś miłego” z wykorzystaniem piłki.

Dziecko rzuca piłkę do drugiej osoby, a ta mówi coś miłego i odrzuca piłkę do kogoś innego.

Zabawa ruchowa z elementem czworakowania: „Zerwij truskaweczki”.

Dziecko spaceruje, podskakuje, na hasło: ,, zrywamy truskaweczki” dziecko chodzi na czworakach w różne strony. Zachowanie prawidłowej postawy podczas czworakowania.

Zabawa edukacyjna: „Za co lubimy lato”-

słuchanie wiersza E. Bełczyńskiej, nabywanie swobody w samorzutnym wyrażaniu myśli, tworzenie zbiorów (owoców)i klasyfikowanie ich według dwóch cech: koloru i gatunku, przeliczanie elementów zbioru na miarę możliwości dziecka.

Wiersz Ewy Bełczyńskiej

,,Za co lubimy lato?”
Za co lubimy lato?
Za co lubimy lato?
Za słońce co jasno świeci,
za bawiące się na podwórku dzieci,
za leśne poziomki, maliny, jagody,
za spacery z rodzicami do parku, na lody,
za wakacje, wyjazdy nad morze, jeziora i w góry,
za babki z piasku i lot latawca hen wysoko w chmury.
A za co jeszcze lubimy lato?
Za łąkę pełną kwiatów, biedronek i bąków,
za żabki kumkające koncerty wieczorne,
za kolorową tęczę co cudnie się mieni,
za parki ze śpiewem ptaków w soczystej zieleni.
I lato za to lubimy…
Że daleko jeszcze do zimy!

Zabawa ruchowa Owoce do koszyka”. 7

Potrzebny będzie woreczek i kosz. Dziecko wykonuje rzut woreczkiem do celu – kosza z różnej odległości. Nie zraża się niepowodzeniem, tylko próbuje do skutku, a rodzic motywuje go do działania.

  Zabawa słowna: „Spadają owoce z drzew i krzewów”- ćwiczenia ortofoniczne na zgłoskach „trach”, „bum”, „ciach”, „bach”, usprawnianie aparatu mowy.

Zabawa ruchowa: „Złap owoc”- z wykorzystaniem piłki.

Dziecko bawi się piłką (turlanie, podrzuty), jest to owoc, który ma złapać.

Zabawy matematyczne: ,,Smaczne owoce” z wykorzystaniem sylwet owoców lub owoców świeżych – truskawek i czereśni. 

 Klasyfikowanie w zbiory według cech jakościowych sylwet owoców występujących wczesnym latem (czereśnie, truskawki), przeliczanie owoców.

Rozwiązywanie zagadek: ,,Co nas chroni przed słońcem?
By chronić skórę latem
przed słońca nadmiarem,
smaruj się nim, a potem
opalaj z umiarem.
(krem przeciwsłoneczny)
Słońce nie poparzy noska ani uszu,
jeśli się opalać będziesz w …(kapeluszu)
Gdy upał nad morzem, cień zapewnić może.
Choć jesienią jeszcze chronił Cię przed deszczem. (parasol)
Za uszy wkładaj ich oba końce
i noś na nosie, gdy razi słońce. (okulary przeciwsłoneczne)
Zabawy ruchowe: „Szukamy garnca ze złotem”- zabawy na powietrzu, poruszanie się według określonych reguł (na palcach), zabawa z elementem tropienia.

 

25.06.2020r.CZWARTEK  Temat dnia: ,,Tęcza”.

Zabawa tematyczna:  „ Lalki i misie witają lato”.

Wybór odpowiedniej garderoby na letnią porę roku, przebieranie, przyzwyczajenie do zmian w sposobie ubierania się.

Zabawa ruchowa z piosenką: ,, Jam jest żabka” – utrwalanie słów i melodii oraz ruchów wykonywanych przy piosence.

https://www.youtube.com/watch?v=DupvPbnrAYE

Zabawa edukacyjna:  „Kolory tęczy”- słuchanie bajki: ,, Tęcza dla dzieci malowana różdżką”.

https://www.youtube.com/watch?v=X5OTGXAk7yU

 Zapoznanie dzieci ze zjawiskiem powstawania tęczy po burzy oraz z jej wyglądem.

Próba zapamiętania kolorów w kolejności jakiej występują na podstawie magicznego zdania:

https://www.youtube.com/watch?v=p9CtXbMSjv0 – magiczne zdanie, jak zapamiętać kolory tęczy.

Słuchanie piosenki o tęczy i zabawa przy niej.

https://www.youtube.com/watch?v=Gq9l-w8OCGk piosenka ,, Malowanie tęczy”

Zabawa plastyczna : „Tęcza”

Wyklejanie z bibuły tęczy zainspirowane bajką, oglądaniem ilustracji i własnymi przeżyciami, próby mieszania kolorów i odpowiedni ich dobór, pozostawienie ładu porządku w miejscu pracy.

Zabawa muzyczna przy piosence: „Tęczowa cza-cza”.

Improwizacje ruchowe do piosenki, rozwijanie twórczej wyobraźni.

https://www.youtube.com/watch?v=LmBK0xFkhH4 – piosenka,, Tęcza cza, cza, cza”

  „Tęcza w lustrze”- zabawy badawcze według metody Klanzy,

Wywołanie zainteresowania zjawiskami przyrodniczymi. Podanie trzech sposobów uzyskania tęczy w domu:

https://www.youtube.com/watch?v=_6X6wmJ8CfM

https://www.youtube.com/watch?v=aUe8LlyDcE4

https://www.youtube.com/watch?v=kR3oJ88rLPU

Zabawa ortofoniczna:  „Słonko, wiatr, burza”

 Ćwiczenie mięśni narządów mowy na zgłoskach: buch, gruch, wiu, bach, trach

 Zabawy ruchowe na powietrzu: „Czerwcowe spacery”- spacer z rodzicami lub zabawy w ogrodzie, obserwacje przyrody, oglądanie kwiatów, wąchanie, dzielenie się wrażeniami.

Ćwiczenia ortofoniczne: ,, Letni deszczyk”.

Ćwiczenia narządów mowy  na zgłoskach „kap”, „chlap”, „chlip”, „bim-bam”, prawidłowa artykulacja, czerpanie radości z zabawy.

Zabawa ruchowa:  „Zakwitły letnie kwiaty”.

Ćwiczenie mięśni tułowia – dziecko biega swobodnie, na hasło: ,, kwiat rośnie” dziecko przykuca , chowa głowę w kolana i powolutku zaczyna rosnąć, wyciągając głowę , prostując ciało i wyciągając ręce. Zabawę powtarzamy.

Zabawy plastyczne: ,, Kolorowanki”

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk008XQWHlrQpQM5caFxO3dM5yVfdiw%3A1592813624317&ei= obrazki do kolorowania

https://www.youtube.com/watch?v=v1CIVGr9bus – bajka ,,Kajtuś nad morzem”

24.06.2020r.ŚRODA  Temat dnia: ,,  Lato przyszło”.

Zabawa oddechowa ,,Wiatr w chmurach”

Ćwiczenia oddechowe, rozwijanie pojemności płuc poprzez umiarkowane dmuchanie na chmurki zawieszone na nitkach lub nadmuchane baloniki na sznureczkach.

Zabawa ruchowa bieżna z omijaniem przeszkód: ,, Spiralki”

Chody, marsze, biegi po torze krętym, z zawracaniem.

Zabawa edukacyjna:  „Lato na bosaka!”- słuchanie wiersza  czytanego przez rodzica.

Rozmowa na temat lata, wyodrębnienie zjawisk atmosferycznych występujących latem: słońce, deszcz, burza, tęcza, oraz charakterystycznych oznak lata: śpiewające ptaki, pierwsze owoce, owady, wakacje.

"Lato na bosaka”

Lato, o losie!
Lubi biegać boso po rosie.
W plecaku marzenia niesie
i szuka szczęścia w lesie.
Całuje szare zające
i bawi się w chowanego ze słońcem.
Hop!
Za drzewo,
za krzaczek,
za chmurkę,
raz z górki,
a raz pod górkę.
Lato ze skrzydłami motyla,
z nogami mokrymi od rosy,
w słomkowym kapeluszu,
z poziomką wpiętą we włosy.
Lato, o losie!
Przeziębisz się w zimnej rosie!
A lato wciąż żartuje i nigdy nie choruje.

 Zabawa ruchowa   „ Świeci słońce, pada deszcz”.

Dziecko biega swobodnie po dywanie, na hasło: ,,słońce” wyciąga ręce w górę i podskakuje na hasło: ,, deszcz” chowa się pod parasol z rąk.

 Zabawa słowna:„Jaką mamy dziś pogodę?”

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk01nLIzTytbSRGufE-luxmY_rfGhsg:1592760151777&source=univ&tbm=isch&q=obrazki+letnia+pogoda&sa=X&ved=2ah

 Dzielenie się wrażeniami wzrokowymi, próby określenia zjawisk (bardzo ciepło, duszno, zerwał się wiatr, słońce chowa się za chmury,), nabywanie zwyczajów kolejnego wypowiadania się.

Zabawa ruchowa:  „Dzieci i burza”- zabawa orientacyjno- porządkowa,

Szybka reakcja na sygnał słowny rodzica. Dziecko podskakuje, biega, na głośny sygnał i hasło: ,, burza” chroni się np. pod fotelem.

   „Letnie zabawy w ogrodzie”- zabawy ruchowe, z wykorzystaniem małych piłeczek (rzuty, turlanie, podrzucanie, rzuty do celu).

   „Jak wygląda lato?”- zabawa pantomimiczna dla całej rodziny.

Dziecko wciela się w rolę aktora i widza. Kiedy ono pokazuje – rodzina go ogląda, później ono ogląda popisy rodziny.              

 Zabawy plastyczne : ,, Lato”  - malowanie farbami na arkuszach dowolnego formatu. Można wykorzystać naturalny materiał przyrodniczy: kwiatki, listki,

 

23.06.2020r. WTOREK  Temat dnia: ,, Już wakacje”

Powitanie dnia piosenką:,, Jestem zuch”

https://www.youtube.com/watch?v=gJ1sT0bx5vA

,,Kalambury” – przedstawianie za pomocą ruchu różnych pojazdów, rozwijanie wyobraźni ruchowej- wykorzystanie obrazków pojazdów.

,,Poranna gimnastyka „ – ćwiczenia przy piosence ,, Wygibasy”

 https://www.youtube.com/watch?v=FZ3pj_ZkldQ

Zabawa ruchowa rozwijająca duże grupy mięśniowe: ,, Rowerek”

,, Już wkrótce wakacje”- piknik rodzinny .

 Przygotowywanie:

-  wspólnie z dzieckiem rodzic przygotowuje zdrowe przekąski z sezonowych owoców : szaszłyki owocowe, sałatkę owocową, mus,

- przygotowuje talerzyki, sztućce, kubki, papierowe serwetki

- koc piknikowy, parasol ochronny,

- nakrycie głowy i krem ochronny,

- gry planszowe, piłkę, inne zabawki.

Dziecko z rodziną relaksuje się na pikniku, wykorzystuje ten czas na wspólne zabawy z członkami rodziny, rozmowy i zabawy słowne .

,,Wyprawa w nieznane” – zestaw ćwiczeń gimnastycznych w oparciu o opowieść ruchową.

Potrzebne będą: grzechotka, krążki gimnastyczne, laski gimnastyczne( patyki)

Rodzic snuje opowieść, a dziecko ilustruje ją ruchem.

Dziecko przygotowuje się do wyprawy w nieznane. Ubiera się (dziecko pokazuje, jak zakłada spodnie,bluzkę, buty) i wyrusza w drogę . Na niebie świeci piękne słońce. Dziecko radośnie podskakuje, tańczy. Zerwał się wiatr (rodzic potrząsa grzechotką), dziecko kuli się, a kiedy wiatr cichnie, prostuje się i podziwia białe obłoczki na błękitnym niebie. Troszkę się zmęczyło i postanowiło odpocząć. Dziecko kładzie się trawie. W trakcie odpoczynku dostrzega coś ciekawego: ścieżkę  z kamieni (ułożone krążki lub papierowe koła)i zastanawia się, dokąd zaprowadzi ta ścieżka. Zaczyna iść po kamieniach (dziecko idzie po krążkach), jedna noga za drugą, spostrzega że znajduje się w lesie. Troszkę zgłodniało, więc zaczęło zbierać jagody, potem bawiło się szyszkami, patrzyło, jak skacze zając i próbowało, czy tak potrafi, obserwowało srokę i próbowało latać. Postanowiło wracać do domu. Rozejrzało się i zobaczyło dróżkę. Zaczęło nią iść, musiało przejść wąską kładką ( położonelaski lub patyki) na rzeczkę. Szło bardzo ostrożnie ( dziecko idzie na palcach). Na drugim brzegu leżało drzewo ( rodzic trzyma kolejną laskę), pod którym dziecko musiało się przeczołgać. Było bardzo zmęczone, ale wiedziało, że musi wrócić do domu przed zmrokiem. Troszkę biegło i nagle jego oczom ukazało się ukochane podwórko. Szczęśliwe wróciło do domu.

,, Memo” – gra ćwicząca percepcję wzrokową i pamięć.

Układanie par identycznych obrazków przedstawiających symbole związane z wakacyjnymi wyprawami.

https://panimonia.pl/2017/08/25/wakacje-obrazki-karty-pracy-kolorowanki/

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk00RwNVCJCXh9HhFeSoIwSMIFWSkQg:1592746547397&source=univ&tbm

https://www.google.com/search?q=memo+wakacje+obrazki&sxsrf=ALeKk009y-ha8rgo0M6BKLm0EU5UoK6IyQ:1592746803676&tb

Zabawa ruchowa  przy muzyce: ,, Autobusy”

https://www.youtube.com/watch?v=qe-V9VztegI - ,, Koła autobusu kręcą się

Zabawy w ogrodzie: ,, Labirynt” zabawa słuchowa.

Dziecko z zawiązanymi oczami musi trafić do rodzica, który przyzywa go do siebie. Wykorzystując naturalne okazy (drzewa, krzewy) , czy meble ogrodowe rodzic tworzy labirynt, w którym będzie poruszać się dziecko. Gdy dziecko będzie za blisko jakiegoś przedmiotu rodzic ostrzega go dźwiękami: szszsz. Dziecko musi dojść do rodzica.

22.06.2020r. PONIEDZIAŁEK  Temat dnia: ,, Słońce w pełni”

Zabawa na dobry początek dnia: ,, Powiedz mi coś miłego”  - zabawa integracyjna z wykorzystaniem włóczki.

Dziecko rzuca do wybranej osoby kłębuszek włóczki i czeka na miłe słowa, druga osoba rzuca do kogoś innego i również czeka na miłe słowa. Ćwiczenia w prawidłowym artykułowaniu wypowiedzi.

Zabawa ruchowa z elementami skłonu: ,, W sadzie”

Dziecko maszeruje po dywanie w rytm wygrywany przez rodzica, na hasło:,, zbieramy jabłka” dziecko robi skłon i zbiera, potem maszeruje dalej.

,,Gimnastyka na świeżym powietrzu” – ćwiczenia ruchowe z wykorzystaniem sprzętu sportowego na świeżym powietrzu.

Potrzebne będą: skakanka, hula - hoop, piłki, szarfy, woreczki gimnastyczne -  może być torebka wypełniona ryżem.

Dziecko wykonuje ćwiczenia, np.:

- kręci na biodrach hula – hoop,

- maszeruje z woreczkiem na głowie omijając przeszkody,

- turla piłkę do bramki ręką,

- prowadzi piłkę przy nodze do bramki,

-  rzuca do celu woreczkiem lub innym przedmiotem,

- przeskakuje przez skakankę trzymaną przez rodziców,

- idzie po skakance stopa za stopą.

Zabawa ruchowo – naśladowcza: ,, Na łące”

Dziecko naśladuje ruchy mieszkańców łąki w rytm wygrywany przez rodzica np. na tamburynie.

Zabawy muzyczne z nauką piosenki: ,, Czym pachnie lato?”

https://www.youtube.com/watch?v=EVXQvcF_1XQ

https://www.youtube.com/watch?v=FWG2w8mlJLM

,,Idzie zuch” -piosenka

 1. Przygotował zuch dwie nogi , do dalekiej , ciężkiej drogi,

                      Noga lewa, noga prawa, to dla zucha jest zabawa.

REF. Idzie zuch, wicher dmucha i do tyłu ciągnie zucha,

 1. Przygotował zuch dwie ręce, tylko dwie bo nie miał więcej,

                      Ręka lewa, ręka prawa, dla nas zuchów to zabawa.

Dziecko odtwarza ruchem treść piosenki, pokazuje i maszeruje w rytm piosenki.

Zabawa słuchowa połączona z liczeniem: ,, Posłuchaj i klaśnij”

Dziecko liczy klaśnięcia rodzica i wykonuje tyle samo, liczy uderzenia w kolano i wykonuje tyle samo. Ćwiczenie analizy słuchowo – ruchowej, liczenie klaśnięć i uderzeń w kolano, próby naśladowania prostych sekwencji muzycznych.

Zabawa orientacyjno – porządkowa: ,, Kolorowe owoce”

Dziecko to jabłko pomarańczowe, mama to żółta gruszka, tata to fioletowa śliwka. Owoce pojedynczo na dany sygnał okrążają dywan i wracają na miejsce.

http://www.clubmamy.pl/index.php - letnie malowanki

e-kolorowanki.eu/kolorowanki-lato/

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk039najs7Xa38RaGOjYb9Vrg4cV5Ag:1592564346574&q=Obrazki+Lato+dla+dzieci

19.06.2020r PIĄTEK  Temat dnia: ,,A może pojedziemy w góry? ‘’

Zabawa przy piosence; ,, Jedzie pociąg z daleka”

https://www.youtube.com/watch?v=PjUopo-DJio

Zabawa mimiczno – ruchowa: ,, Kalambury”

Przedstawianie za pomocą ruchu i min różnych pojazdów, rozwijanie wyobraźni ruchowej.

Zabawa ruchowa rozwijająca duże grupy mięśniowe: ,, Rowerek”

Dzieci w leżeniu na plecach z ugiętymi nogami naśladują jazdę na rowerze.

Zabawa edukacyjna: ,, Hej góry, nasze góry” w oparciu o filmiki: ,,

https://www.youtube.com/watch?v=G3yAvel-7m8 – Króliczek Alilo – wyprawa w góry

https://www.youtube.com/watch?v=2PrteVYHb7g – bezpieczne wakacje w górach

https://www.youtube.com/watch?v=XRCIk05W7IM – piosenka o górach

Zabawa plastyczna: ,, Jestem w górach”

Potrzebne będą: farby, pędzel, klej, szara lub brązowa bibuła, zielona bibuła pocięta w drobne paseczki.

Dziecko zamalowuje karton na dwa kolory: od góry niebieski, od dołu zielony. To będzie tło obrazka . Z szarej lub brązowej bibuły – pogniecionej przy pomocy rodzica tworzy góry i przykleja je na karton. Z brązowej bibuły skręca wałeczki (pnie sosen) i przykleja w kilku miejscach, na nich przykleja pocięte paseczki zielonej bibułki (igły sosen). Może domalować zwierzęta, kwiaty.

Zabawa ruchowa : ,, Górska wspinaczka”.

Rodzic wyznacza trasę wspinaczki, podając sposób pokonywania różnych odcinków trasy: idziesz na palcach, idziesz na czworakach, idziesz ciężko pod górę itp.,

Zajęcie edukacyjne:,, Co słychać w górach” w oparciu o treść bajki: ,, Bajka o górskim grzybku

Rozmowa kierowana z dzieckiem na temat treści bajki, bohaterów, uroków polskich gór.

Bajka o górskim grzybku

Na górskim zboczu rósł sobie grzybek. Wokół niego roztaczały się piękne górskie widoki. Na jednym ze szczytów było widać górski potok. Na drugim skaczące górskie kozice. Grzybek jednak nie dostrzegał tego piękna. Przeciwnie, znany był z tego, że ciągle marudził i narzekał. Naciągał wtedy kapelusz na oczy i robił kwaśną minę.
Czy ktoś widział grzybka z kwaśną miną? Jest to niezwykle rzadki widok. Na tyle rzadki, że grzybek ze swoją kwaśną miną był widoczny z daleka i bez trudu można go było wypatrzeć.
Tak też i się stało. Mimo, że grzybek rósł wysoko w górach, gdzie rzadko pojawiają się ludzie, ową kwaśną minę wypatrzyła mała dziewczynka. Podeszła do grzybka i ze zdziwieniem spytała:
- Skąd taka kwaśna mina?
Na to grzybek odpowiedział
- Jaka ma być, skoro gdzie by nie spojrzeć to wszędzie góry i góry. Od tych gór to już głowa boli i można zachorować.
- A ja właśnie przyjechałam w góry, aby się wyleczyć i muszę ci powiedzieć, że góry są piękne i bardzo mi się podobają – odparła dziewczynka.
- A cóż takiego może ci się w nich podobać? Góra to nic innego jak trochę większy kamień – dalej swoje niezadowolenie wyrażał grzybek.
- Może i jest to trochę większy kamień. Ale to dzięki górom możemy wspinać się na szczyty, wznieść się z dolin aż po samo niebo. Dzięki górom wiem, że jest to możliwe. Dzisiaj rano miałam nienajlepszy dzień. Podobnie jak ty. Ale jak zaczęłam wchodzić na tę górę poczułam, że jestem silna i że mogę dużo osiągnąć. Popatrz jeszcze parę kroków i będę na samym szczycie góry.
- No tak – odparł grzybek – ty możesz chodzić, możesz wdrapać się na szczyt i ociągnąć swój cel, ale ja nie potrafię chodzić i mimo, że jestem tak blisko szczytu, jestem skazany na widoki tej jednej doliny.
Nie martw się grzybku – pocieszała dziewczynka – chętnie zabiorę cię ze sobą. Razem zdobędziemy ten szczyt.
Dziewczynka wzięła delikatnie grzybka na ręce i razem powędrowali na górski szczyt.
Po powrocie, gdy grzybek został na swoim górskim zboczu, żegnając się z dziewczynką uroczyście oświadczył, że nie będzie więcej robił kwaśnej miny. Przekonał się, że jego dolina jest piękna, bo jest częścią świata. Pięknego świata – tego widzianego z górskiego szczytu.
Dziewczynka również była bardzo zadowolona z wyprawy. Zdobyła górski szczyt. Miała nawet wrażenie, że pomagając grzybkowi wejść na szczyt, zdobyła dwa szczyty za jednym razem. To był szczyt górski i szczyt dobroci.

Zabawa ruchowa: ,, Skaczemy jak kozice” z wykorzystaniem skakanki lub sznurka

Rodzic przywiązuje jeden koniec skakanki a drugi trzyma w dłoni naprężony. Dziecko przeskakuje przez skakankę różnymi sposobami: z miejsca, z rozbiegu, tyłem. Rodzic może utrudnić zmieniając wysokość skakanki.

Zabawy manipulacyjne i konstrukcyjne: ,, Wysokie jak góry

Budowanie wież o różnej wysokości, porównywanie ich, nazywanie kolorów klocków – utrwalanie znajomości kolorów oraz określeń: wyższa, niższa, taka sama.

Zabawa muzyczna dla całej rodziny: ,, Tańczymy jak górale”.

Próby naśladowania góralskiego tańca, słuchanie góralskiej muzyki.

https://www.youtube.com/watch?v=vPa6VRUWTOk – Taniec zbójnicki dzieci

https://www.youtube.com/watch?v=F_BDLYAfg7w – Taniec zbójnicki

 

18.06.2020r. CZWARTEK  Temat dnia: ,, Może nad morze…”

Zabawa na dobry początek dnia przy piosence : ,, Jedzie pociąg z daleka”

https://www.youtube.com/watch?v=hhYHQTCncLI

Zabawa dydaktyczna: ,, Dokąd pojedziemy n a wakacje”.

Rozmowa z dziećmi przy ilustracjach różnych regionów Polski:

https://www.youtube.com/watch?v=kHg_tid5mP4 – Polska od gór do morza

https://www.youtube.com/watch?v=MSiC1YAuZWM – Zakochaj się w Polsce

https://www.youtube.com/watch?v=YCelkqmkxMs – Odkryj Polskę

https://www.youtube.com/watch?v=NsXaf-NgAXA – Polska natura

https://www.youtube.com/watch?v=fTAKRwHG09I – Podróż z mapą

Dyskusja na temat spędzania wolnego czasu. Zwrócenie uwagi na podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas wakacyjnych podróży: nie oddalamy się, słuchamy dorosłych, stosujemy krem z filtrem i nakrycia głowy, na wędrówkę wyruszamy w odpowiednim obuwie, sprawdzamy pogodę.

https://www.youtube.com/watch?v=cn5pS8xXXFU – film edukacyjny ,,Bezpieczne wakacje nad wodą’

Zabawa ruchowa z czworakowaniem: ,, Na torze”

Kształtowanie prawidłowej postawy ciała, trzymanie się linii toru i nie wychodzenie poza nią, można wprowadzić element rywalizacji , przygotować dwa tory i zaprosić rodzeństwo.

Zabawa edukacyjna w oparciu o treść opowiadania: ,, Jak to mały Elemelek  w wielkim morzu brał kąpiele”  - wysłuchanie opowiadania :      

https://www.youtube.com/watch?v=LGQYfb-lw2k

Poznanie sposobów wypoczywania nad morzem. Rozmowa kierowana na temat treści utworu, uświadomienie, kiedy nie wolno się kąpać w morzu ( gdy jest czerwona flaga, są wysokie fale, po zmroku, gdy nie ma dorosłego), oraz ważnej roli ratownika na kąpielisku. Opowiadanie przygód Elemelka, odpowiadanie na pytania: Co mu się przytrafiło? Kto go uratował?, Kogo spotkał?

Ćwiczenia oddechowe rozwijające narządy mowy- ,, Fale na morzu”.

Dmuchanie przez słomkę  zanurzoną w wodzie, bulgotanie. Naśladowanie morza na głoskach szumiących: szszsz

Zabawa słowna: ,, Na wakacjach” - tworzenie opowiadania. Układanie historyjki z wykorzystaniem dostępnych przedmiotów, np.: łopatki, ręcznika, wiaderka, rękawków do pływania, flagi białej i czerwonej. Rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego jako wstęp do działań na Karcie pracy .

Dziecko tworzy kreatywne opowiadanie, wyszukuje różnice na obrazku, Karta Pracy s. 157

Zabawy plastyczne: ,, Morskie fale” .

Malowanie palcami linii falistych, tworzenie kompozycji według własnego pomysłu podczas słuchania muzyki relaksacyjnej. Potrzebny będzie duży karton i niebieskie farby. Doskonalenie płynności ruchów w czasie malowania.

https://www.youtube.com/watch?v=xARTyiOtS5E

https://www.youtube.com/watch?v=ws3dd_ZsG5I

https://www.youtube.com/watch?v=17dWR83-38w

https://www.youtube.com/watch?v=17dWR83-38w

17.06.2020r.ŚRODA  Temat dnia:,, Podniebne loty

Powitanka na dobry początek dnia z piosenką: ,, Jam jest żabka”

https://www.youtube.com/watch?v=DupvPbnrAYE

,,Układanka” – puzzle.

Doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej poprzez składanie pociętego na części prostego obrazka pojazdu .

https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie-wektory/pojazd-powietrzny

https://www.google.com/search?q=pojazdy+wodne&oq=pojazdy+wodne&aqs=chrome

Zabawa ruchowa rozwijająca duże grupy mięśniowe: ,, Rowerek”

Dziecko w leżeniu na plecach wykonuje na zgiętych nogach ćwiczenia – zatacza nogami kółka wolno i szybko naśladując jazdę na rowerze.

Zabawa edukacyjna: ,, Samoloty”

Słuchanie wiersza Z. Przyrowskiego czytanego przez rodzica, analiza treści utworu w trakcie rozmowy kierowanej . Wzbogacanie i porządkowanie wiadomości na temat różnych rodzajów samolotów ( pasażerskie, sanitarne, śmigłowce, odrzutowe) oraz sposobów ich wykorzystania.

,,SAMOLOTY”

 Srebrny olbrzym stoi gotów,

Na lotnisku do odlotu.

Wtem ktoś biegnie.

- Czy ja jeszcze

W samolocie tym się zmieszczę?

- W PASAŻERSKIM SAMOLOCIE

Sto miejsc!

- Świetnie! Po kłopocie!

Tu Lotnicze Pogotowie!

Tak, tak, słucham… chory człowiek…

Trzeba zaraz do szpitala…

Już na niebie się zapala

Mała gwiazdka. W nocy czarnej

Mknie SAMOLOT SANITARNY.

- A to co takiego, powiedz?

- Ta maszyna to  ŚMIGŁOWIEC.

Duże śmigło ma u góry,

Wkręca się nim prosto w chmury.

Jest podobny do owada

I jak owad wszędzie siada.

Nim usłyszysz huk silnika

Już na skraju nieba znika,

I nie zdążysz podnieść głowy,

A SAMOLOT ODRZUTOWY

Całkiem przepadł, wleciał w błękit.

Taki jest okropnie prędki.

https://www.google.com/search?q=obrazki+samolot%C3%B3w+pasa%C5%BCerskich,+sanitarnych+smig%C5%82owcow,+odrzutowcow&sxsrf=ALeKk

Wprawka dramowa” ,, Samolot”

Rodzic wspólnie z dzieckiem układa na podłodze samolot ze sznurka, następnie prosi dziecko, aby weszło do środka i było samolotem. Rodzic wydaje komendy:

Samolot wznosi się – dziecko z przysiadu podnosi się do góry z rękami wyciągniętymi na bok,

Samolot przechyla się w lewą stronę – dziecko pochyla się też w lewo,

Samolot przechyla się w prawa stronę – dziecko tez w prawą stronę

Samolot ląduje – dziecko wraca do przysiadu.

Dziecko w tej zabawie podnosi świadomość swojego ciała, reaguje poprawnie na polecenia.

Zabawy badawcze: ,, Podniebne akrobacje

Gromadzenie doświadczeń  i wiadomości połączone z konstruowaniem modelu – papierowego samolotu. Dziecko najpierw puszcza luźno kartkę papieru i obserwuje, jak spada, do czego jest podobna- np.; do spadającego listka. Następnie rodzic wykonuje z dzieckiem papierowy samolot według dowolnie wybranej instrukcji:

https://www.youtube.com/watch?v=tWcZeizJt5c – samolot – filmik instruktażowy

https://www.youtube.com/watch?v=InBZ2ySQAWk - samolot – filmik instruktażowy

https://www.youtube.com/watch?v=r7mggSZ-Rrg  - samolot – filmik instruktażowy

Dziecko puszcza samolot obserwując jego lot i porównuje z lotem kartki. Rodzic wyjaśnia dziecku, że samolot , ze względu na swoją budowę porusza się lotem ślizgowym, a jego kształt i ostro zakończony dziób umożliwiają mu szybkie przemieszczanie się.

Zabawa ortofoniczno – rytmiczna: ,, Warkoty i brzęczenie” typu echo.

Doskonalenie wymowy w czasie rytmicznego naśladowania odgłosów pojazdu.

Zabawa ruchowa, orientacyjno – porządkowa: ,, Pary” dla całej rodziny.

Doskonalenie szybkiej reakcji na sygnał . Wszyscy biegają luźno po dywanie, na hasło:,, para” każdy szybko szuka drugiej osoby i spaceruje z nią.

Zabawy na powietrzu: ,, Kto trafi do obręczy? ‘’ – doskonalenie celowania. Wykorzystujemy do zabawy obręcze lub robimy kółka ze sznurka, piłeczki lub kamyki i bawimy się razem z dzieckiem.

 

16.06.2020r. WTOREK  Temat dnia: ,, Blisko czy daleko?’’

Zabawa integracyjna: ,, Wyścigi aut”.

 Doskonalenie sprawności palców w czasie nawijania na patyk sznurka z doczepioną zabawką, świadome kierowanie ruchami swojego ciała, radzenie sobie z przegrana.

Zabawa ruchowa przy muzyce: ,, Autobusy”

Rozwijanie szybkiej reakcji na sygnał dźwiękowy. Respektowanie zasad zabawy w grupie.

https://www.youtube.com/watch?v=D-sc2df3v2g&vl=no

https://www.youtube.com/watch?v=s89BCGQvlSU

Zabawy matematyczne: ,, Podróże bliskie i dalekie”

Różnicowanie, porównywanie i posługiwanie się określeniami dotyczącymi położenia przedmiotów w przestrzeni: ,,daleko – blisko’’ w czasie zabawy samochodzikami. Dziecko puszcza samochód i określa, czy pojechał on daleko, czy blisko, czy jest on daleko od dziecka czy blisko. W dalszej części zabawy dziecko puszcza dwa samochody i porównuje drogę, jaką przebyły, który jest dalej, który jest bliżej dziecka . Dziecko ocenia odległość ,, na oko”.

Zabawa ruchowa z elementami czworakowania: ,, Na torze”

Dziecko – samochód porusza się po wyznaczonym torze na czworakach, rodzic zwraca uwagę na właściwą postawę podczas czworakowania.

Zabawa plastyczno – techniczna: ,, Papierowe samochody”.

Potrzebne będą wycięte różne figury geometryczne różnej wielkości, karton, klej.

Dziecko najpierw układa sobie na kartonie pojazdy: ciężarówkę, auto osobowe, pociąg  - do wyboru, a następnie przykleja na karton. Może być jeden pojazd duży, albo kilka małych. Zorganizowanie wystawy prac dziecka.

Eksperymenty z magnesami : ,, Wycieczka w nieznane”

Potrzebne będą plastikowe autka z przyklejonymi do nich magnesami. Dziecko obserwuje zachowanie magnesów w czasie doświadczenia – w czasie prowadzenia auta po wyznaczonej trasie – przyciąganie i odpychanie. Doskonalenie koordynacji wzrokowo – ruchowej.

Tradycyjna zabawa ruchowa przy piosence: ,, Jedzie pociąg z daleka”

https://www.youtube.com/watch?v=DomkqTVHSXU

Zabawy na powietrzu: ,, Jazda z przeszkodami” – usypanie z piasku torów dla samochodów i innych pojazdów, zwilżenie piasku i obserwacje jego właściwości, urządzenie wyścigów samochodowych.

 

15.06.2020r. PONIEDZIAŁEK   Temat dnia: ,, Środki lokomocji”

,, W wakacyjnej podróży” – swobodne wypowiedzi dziecka, dzielenie się swoimi spostrzeżeniami związanymi z podróżowaniem. Dziecko wymienia pojazdy, którymi już podróżowało.

Zabawa ruchowa rozwijająca duże grupy mięśniowe: ,, Rowerek” .

Dziecko leżąc na plecach unosi nogi zgięte w kolanach i lekko przyciągają do siebie. Następnie kręcą kółka nogami raz szybciej, raz wolniej.

Zabawa dydaktyczna: ,, Czym podróżujemy?”

 Burza mózgów na temat znajomości pojazdów. Nazywanie i podział środków transportu na lądowe, wodne i powietrzne. Przydatne będą ilustracje pojazdów:

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk02uVrblAESPduayJIgKP8FoeVQ8oA:1592061215990&source=univ&tbm=isch&q=pojazdy – pojazdy lądowe

https://www.google.com/search?q=pojazdy+wodne&tbm=isch&ved=2ahUKEwjUqOGciv_pAhWRxyoKHY2VDKcQ2-cCegQIABAA&oq – pojazdy wodne

https://www.google.com/search?q=pojazdy+powietrzne&tbm=isch&ved=2ahUKEwig1b-0iv_pAhUPvSoKHY15DRsQ2-cCegQIABAA&oq – pojazdy powietrzne

Zabawy logopedyczne: ,, Brrr, wrr, szsz’’

Doskonalenie aparatu mowy oraz wrażliwości słuchowej. Rozpoznawanie, nazywanie i naśladowanie odgłosów pojazdów i przyporządkowanie ich do obrazków.

https://www.youtube.com/watch?v=6UKVF2MfCCs -   Co to za pojazd?

https://www.youtube.com/watch?v=P5l0psjGlZ4 – patrol policyjny

https://www.youtube.com/watch?v=Ahp8oBOvu2M - pojazdy

https://www.youtube.com/watch?v=h3D6xu7pr3k – kanał dla dzieci Lulek.tv

,,Podobieństwa i różnice”

Rozmowa kierowana na temat przystosowania pojazdów do poruszania się po lądzie, morzu i w powietrzu, np.: samochód – koła, samolot – skrzydła, statek – kadłub. Grupowanie pojazdów w pary według jednego kryterium połączone z wykonaniem zadania na karcie pracy s. 155. Dziecko łącząc obrazki w pary porównuje liczebność zbiorów, określa, gdzie jest więcej, a gdzie mniej elementów.

Zabawy muzyczne: ,, Jedziemy na wakacje” z utrwaleniem piosenki ,, Jedzie pociąg pod górę”

https://www.youtube.com/watch?v=sYI6OggrGko piosenka  ,, Jedzie pociąg pod górę”

zabawy ruchowe przy piosence:,, Jedzie pociąg z daleka’’

https://www.youtube.com/watch?v=DomkqTVHSXU&t=18s

,,Ślady pojazdów” – ćwiczenia grafomotoryczne.

Rysowanie dowolnych wzorów na kartce, wykonywanie ćwiczeń rozmachowych na większych formatach z wykorzystaniem różnych narzędzi pisarskich: kredki ołówkowe, pastelowe, pędzelki i farby, ołówki ,mazaki cienkie i grube.

Zabawa ruchowa: ,, Pary” 

Doskonalenie szybkiej reakcji na sygnał z wykorzystaniem szarf oraz krążków (mogą być wstążki i wycięte kółka). Dziecko biega swobodnie po dywanie w rytm wygrywany przez rodzica, na sygnał szuka sobie pary.

Spacer z rodzicami w pobliżu ulicy – prowadzenie obserwacji przejeżdżających pojazdów, nazywanie ich, wychwytywanie różnych dźwięków wydawanych przez pojazdy.

12.06.2020r. PIĄTEK grupa  Temat dnia: ,, Kwiecista łąka”

Zabawa ruchowa tradycyjna z piłką: ,, Kolory” – ćwiczenie zwinności w chwytaniu piłki, reagowanie na nazwy kolorów; hartowanie emocji. Prawidłowe wypowiadanie nazw kolorów – ćwiczenie prawidłowej wymowy.

Zabawa orientacyjno – porządkowa dla całej rodziny: ,, Kolorowe owoce”.

Uczestnicy zabawy otrzymują emblemat z owocem ( jabłko, gruszka, śliwka), stają w odległości od siebie na linii wytyczonego przez rodzica koła. Na hasło prowadzącego, np.: ,, jabłko” osoba z jabłuszkiem okrąża koło i wraca na swoje miejsce, potem to samo wykonują inne wywołane owoce.

Zabawa edukacyjna: ,, Owady i kwiaty”- doskonalenie sprawności manualnej . Potrzebne będą: kolorowe kwiaty lub kółka, pomponiki, spinacze do bielizny.

Nazywanie owadów i kwiatów, rozpoznawanie elementów na rysunku – karta pracy s. 149

Rodzic rozkłada na podłodze kolorowe kwiaty lub wycięte kółka. Na stoliku kładzie kolorowe pomponiki, które w zabawie będą owadami, daje dziecku spinacze do bielizny. Dziecko za pomocą spinaczy przenosi owady z kwiatka na kwiatek. Rodzic opowiada:

,, Owady, przelatujące z kwiatka na kwiatek, przenoszą pyłek na sobie, w ten sposób zapylają te rośliny. Dzięki temu roślin jest coraz więcej’’. Po skończonej zabawie dziecko przykleja owady zgodnie z poleceniem. Nazywa kwiaty i owady, stara się zapamiętać nazwy i wymienić jak najwięcej z pamięci.

Zabawa ruchowa z elementami skoku” ,, Z kwiatka na kwiatek” z wykorzystaniem papierowych kwiatków lub kółek przy muzyce:

https://www.youtube.com/watch?v=L-NgEPc35Io – Dyskoteka w przedszkolu

https://www.youtube.com/watch?v=58IpZcC7KNk – Kosmiczna żabka

https://mamy-mamom.pl/najpopularniejsze-piosenki-dla-dzieci-top-20/

Rozwiązywanie zagadek: ,, Zagadkowa łąka” – rozmowa na temat mieszkańców łąki i roślin letnich łąk.

PSZCZOŁY – Co to za panie? W paski ubranie,

                Maja dużo roboty, bo robią miód złoty.

KRET – Ma bardzo małe oczki -  nie widzi prawie wcale,

                Ale w ciemnych tunelach, pod ziemią,

                W aksamitnym futrze rusza się doskonale.

MRÓWKA – Kręcę się i pracuję, kopiec z igieł buduję,

                Dźwigam igły jak bale, nie narzekam wcale.

BOCIAN – Czerwone nogi i białe piórka, przed nim do wody żaby dają nurka.

MOTYLE – Tu cytrynek, tam paź królowej, wszędzie piękne, kolorowe.

                Lekko unoszą się nad łąką, gdy tylko zaświeci słonko.

ŻABA – Skaczą po łące, pływają w wodzie

                Z bocianem żyją w ciągłej niezgodzie.

Zabawa matematyczna: ,, Kwiaty na łące” – przeliczanie kwiatów, ćwiczenie dodawania i odejmowania na konkretach. Potrzebna będzie zielona kartka i dwa rodzaje kwiatów ( maki, chabry) po pięć z każdego rodzaju.

Dziecko kładzie na stole kartkę – to będzie łąka, obok kładzie kwiaty. Rodzic daje dziecku zadania:

- Ułóż na łące pięć kwiatów, dorzuć jeszcze trzy – ile kwiatów jest teraz na łące?

- odejmij dwa kwiatki – ile kwiatków pozostało?

Dziecko przelicza kwiatki, wykonuje proste ćwiczenia na konkretach.

Zabawa muzyczno – ruchowa: ,, Taniec owadów” przy piosence: ,, Taniec Mai”

Próba powtarzania kroków i ruchów wykonywanych przez pszczółkę:

https://www.youtube.com/watch?v=UG-WU0ZbgK8 – filmik z tańcem Mai

Zabawy w ogrodzie: ,, Berek kolorowy” dla całej rodziny

Jedna osoba jest berkiem. Osoba ta ma przywilej wybrania koloru bezpieczeństwa. Posiadacze ubrań w tym kolorze będą chronieni przed berkiem. Berek goni, a złapana osoba zostaje berkiem i zmienia kolor bezpieczeństwa.

11. 06. 2020 r. CZWARTEK BOŻE CIAŁO

10.06.2020r. ŚRODA  Temat dnia: ,,Mieszkańcy łąki”

Zabawa na powitanie dla całej rodziny: ,, Wszyscy są, witam was”

https://www.youtube.com/watch?v=h9wMpq8kqkA

Praca twórcza:,, Nasza łąka” – współpraca całej rodziny, korzystanie ze wszystkich dostępnych materiałów w celu stworzenia łąki. Można wykorzystać: karton, bibułę, włóczkę, kawałki materiału, szpilki, korki, farby, tworzywo naturalne.

Zabawa muzyczno ruchowo przy piosence: ,, Taniec Mai”

https://www.youtube.com/watch?v=UG-WU0ZbgK8      Taniec Mai

https://www.youtube.com/watch?v=uKgNWASnXq4     pszczółka  Maja

Zabawa edukacyjna w oparciu o treść opowiadania M. Garlicy ,, Wiercipiętek poznaje owady”. Rodzic czyta dziecku opowiadanie, dziecko uważnie słucha, poznaje owady mieszkające na łące, ogląda obrazki owadów, wskazuje owady wymienione w tekście.

https://www.google.com/search?q=owady+na+%C5%82%C4%85ce&oq=&aqs=chrome.5.69i59l8.78316291j0j7&sourceid

filmiki:

https://www.youtube.com/watch?v=jFIm5X7xS-U

https://www.youtube.com/watch?v=8krnRKa9jWI

https://www.youtube.com/watch?v=eOOfjYBIyak – piosenka

,, Wiercipiętek poznaje owady” M. Galica

Pewnego ciepłego słonecznego dnia, gdy białe chmury płynęły leniwie po niebie, zielone żaby ziewały w zaroślach, a ptaki drzemały na gałęziach, Wiercipiętek siedział na ławeczce przed domem i wygrzewał się na słońcu.
Siedział i rozmyślał, jak dobrze jest leniuchować podczas wakacji. Nagle coś ukuło go w nos: 
- Oj – jęknął Wiercipiętek, machając łapką, ale po chwili to coś ukuło go znowu, tylko że 
- Pac – zamachnął się Wiercipiętek – mam cię! Ale komar zdążył już uciec i bzycząc fruwał nad trawą.
– Poczekaj wstrętny robaku, zaraz cię złapię.
– Tylko nie robaku – obraził się komar, proszę mnie nie przezywać, nie jestem  robakiem tylko owadem.
Wiercipiętek przyjrzał się komarowi i prychnął:
– ph... robak, czy owad, co to za różnica? 
– Właśnie, że jest – bzyczał komar – owady to wielka rodzina, nie pozwolę się obrażać.
- Jaka rodzina? – zdziwił się Wiercipiętek. 
Chodź ze mną – zawołał komar i zaprowadził Wiercipiętka przed grządkę z kwiatami, na których siedziały kolorowe motyle: żółte, niebieskie, czerwone w brązowe łatki i białe w złote plamki.
- Przecież to są motyle – zdziwił się Wiercipiętek
- Właśnie motyle to też owady, należą do mojej rodziny – bzyczał komar z dumą. 
- Motyle? – nie mógł się nadziwić Wiercipiętek – Motyle i komary to rodzina? 
- Chodź dalej pobrykiwał komar.
- O biedronka! – ucieszył się Wiercipiętek – Biedroneczko, leć do nieba przynieś mi kawałek chleba! 
Biedronka jest moją kuzynką – wyjaśnił z dumą komar – ona też jest owadem. 
- Coś podobnego – mruczał Wiercipiętek, idąc lasem za komarem aż doszli do wysokiej kępy traw, z której dochodziło cykanie.
- Kto to? – spytał Wiercipiętek.
- Cii – zabzyczał komar – nie przeszkadzaj mu, to konik polny daje koncert, posłuchaj.
- Co ma konik polny do komara? – zastanowił się Wiercipiętek.
- Jak to co? – bzyczał zadowolony komar. – Konik polny też jest owadem, tak jak ja.
- To aż tyle jest różnych owadów? – dziwił się Wiercipiętek.
- Oczywiście – odpowiedział komar – rozejrzyj się dookoła – patrz, tam leci osa, dalej leśna mucha, a tu, pod nogami, maszeruje żuk, - to wszystko są owady.
Wiercipiętek rozglądał się zdziwiony i zobaczył, że komar usiadł na różowym kwiatku koniczyny i rozmawia z pszczołą:
- Dzień dobry, kuzynko – przywitał się grzecznie – wytłumacz  Wiercipiętkowi, że i ty jesteś owadem.
- Też coś – zdenerwowała się pszczoła – oczywiście, że jestem owadem, a teraz zmykajcie, mam dużo pracy, muszę lecieć do ula.
Wiercipiętek podniósł głowę i przyglądał się odlatującej pszczole. Pszczoła, biedronka, polny konik, motyle – mruczał do siebie, ale nie zdążył przypomnieć sobie wszystkich owadów, bo wstrętny komar ugryzł go prosto w nos.

Dziecko odpowiada na pytania:

- Co ukłuło Wiercipiętka w nos?

- Jak nazywał Wiercipiętek komara?

- Dlaczego komar był obrażony?

- Do jakiej rodziny należał komar?

- Jakich członków rodziny przedstawił komar Wiercipiętkowi?

Zabawa ruchowa z elementami skłonu: ,, W sadzie”

Dziecko maszeruje po podłodze, na hasło: ,, podnosimy jabłuszko” dziecko się schyla i je podnosi, idzie dalej i na hasło: ,, gruszka” wykonuje kolejny skłon.

Praca Plastyczna: ,, Motyle skrzydła

http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/owady/motyl

https://www.google.com/search?q=sylweta+motyla&oq=sylweta+motyla&aqs=chrome..

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk01UNluoNncn3o7tLBOq01    szablon do wycięcia

Rodzic wycina dla dziecka sylwetkę motyla oraz ozdoby: kółka i kwadraty w trzech wielkościach. Dziecko nakleja kolorowe ozdoby od największej do najmniejszej, dodatkowo ozdabia według własnego pomysłu cekinami, brokatem.

,,Odgłosy łąki” – wsłuchiwanie się w dźwięki natury; różnicowanie poszczególnych dźwięków; ćwiczenie analizy słuchowej; doskonalenie umiejętności skupienia się i zachowania ciszy

https://www.youtube.com/watch?v=IoC7WCfx6Z0 odgłosy łąki

https://www.youtube.com/watch?v=ku3Qp3JO6l4 odgłosy łąki w górach

https://www.youtube.com/watch?v=lI5dg-1Ynz4 – odgłosy łąki i śpiew ptaków

Zabawa ruchowo – naśladowcza: ,, Na łące’’ – dziecko biega w rytm wygrywany przez rodzica, na przerwę  naśladuje ruch i dźwięk owada, o którym mówi rodzic. Utrwalanie nazw owadów oraz ich odgłosów.

W ogrodzie: zabawa naśladowcza: ,, Skrzydlaki”- dziecko prezentuje ruchy wybranych przez siebie zwierząt ze skrzydłami. Mogą to być owady, a mogą ptaki.

09.06.2020r.WTOREK  Temat dnia:,, Sałatka owocowa”

Zabawa na dobry początek dnia z piosenką ,, Jam jest żabka” – taniec przy piosence.

https://www.youtube.com/watch?v=DupvPbnrAYE

Zabawa ruchowa z wykorzystaniem chusty animacyjnej według Klanzy,, Sałatka owocowa”.

Zamiast chusty animacyjnej można użyć dużą chustkę kolorową.

 Potrzebne będą obrazki owoców letnich. Wymienianie nazw owoców letnich, dopasowywanie ich do kolorów chusty, zwracanie uwagi na wyraźne wymawianie wyrazów – nazw owoców.

https://pixabay.com/pl/images/search/owoce%20letnich/

https://www.google.com/search?q=obrazki+owoc%C3%B3w+letnich&sxsrf=ALeKk02VTgoBv5gufR1ITd3bo6f1k2bSRg:1591622291191&tbm

 Zabawa ruchowo – naśladowcza z wykorzystaniem obrazków przedstawiających mieszkańców łąki i tamburyna: ,, Na łące”. Dziecko maszeruje po dywanie w rytm wystukiwany przez rodzica. Rodzic pokazuje dziecku obrazek owada, a jego zadaniem jest naśladować wydawany przez owada dźwięk i sposób poruszania się. Wcześniej można z dzieckiem obejrzeć filmiki edukacyjne.

https://www.google.com/search?q=owady+na+%C5%82%C4%85ce&oq=owady&aqs=chrome

https://www.youtube.com/watch?v=jFIm5X7xS-Uowady - filmik

https://www.youtube.com/watch?v=8krnRKa9jWIzagadki

https://www.youtube.com/watch?v=8krnRKa9jWI filmik

Zabawa matematyczna: ,, Tyle samo” – potrzebne są obrazki owoców po 5 sztuk w trzech rodzajach;  przeliczanie, dopełnianie, rozdzielanie po tyle samo. Nazywanie i kolorowanie owoców, reagowanie na sygnał dźwiękowy podczas zabawy: ,, Dojrzewające owoce”. Rodzic ustala z dzieckiem rodzaj dźwięku ( np.: cichutkie stukanie) oznaczające rośnięcie owocu, a głośne uderzenie, że owoc jest dojrzały i spada z drzewa. Zabawę zaczynamy od przysiadu, potem dziecko powoli unosi się do góry, a gdy dojrzeje spada – kładzie się na dywanie.

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03enaSN7hfhsNcCqF2XdYFkzsKqcw:1591626122678&q=Wszystkie+owoce

Zabawa orientacyjno – porządkowa: ,, Kolorowe owoce” dla całej rodziny. Każdy członek rodziny jest innym owocem, w innym kolorze . Owoce tańczą w sadzie, na przerwę w muzyce szukają w najbliższym otoczeniu koloru w jakim jest i stają przy nim.

Zajęcia praktyczne: ,, Robimy sałatkę owocową”

Potrzebne będą różne owoce, mały nożyk, fartuszek i miska.

Najpierw rodzic przypomina dziecku zasady właściwego spożywania owoców, potem dziecko myje owoce, myje ręce, próbuje samodzielnie kroić owoce na małe kawałki i wrzuca do miski. Po skończonym krojeniu sprząta po sobie , miesza wszystkie owoce razem i zaprasza rodzinę na deser. Rodzic przypomina dziecku o właściwym zachowaniu się podczas jedzenia, zachęca do próbowania nowych potraw.

Zabawa plastyczna: ,, Przetwory z owoców” – Wypełnianie konturów słoika stemplami. Stemple rodzic wykonuje z ziemniaka  wycinając kształty różnych owoców lub wykorzystuje korki. Dziecko macza stempel w farbie i wypełnia kontur słoika. Dba o estetykę pracy, samodzielnie decyduje o wyborze kolorów farb.

Zabawa ruchowa z elementami skoku: ,, Z kwiatka na kwiatek”. Rodzic przygotowuje kilka kwiatków z papieru i rozkłada na podłodze. Dziecko tańczy swobodnie po podłodze, na przerwę w muzyce skacze z kwiatka na kwiatek , potem znów tańczy.

Zabawa  konstrukcyjna w piaskownicy : ,, Ziarenko do ziarenka” lub klockami na powietrzu w ogrodzie. Jeśli dziecko ma piaskownicę buduje z piasku różne budowle, jeśli nie ma buduje z klocków.

https://www.e-kolorowanki.eu/owoce/

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk02VTgoBv5gufR1ITd3bo6f1k2bSRg:1591622291191&q=Kosz+z+owocami+kolorowanka+do+druku

08.06.2020r.PONIEDZIAŁEK  Temat dnia: ,,Letnie owoce”

,,Kącik owoców”  układanie z dzieckiem owoców letnich na paterze, umieszczanie przy nich podpisów do globalnego czytania.

https://czytanieglobalne.edu.pl/do-pobrania/owoce-i-napisy

Zabawa z elementami skoku: ,, Z kwiatka na kwiatek”

Rodzic rozkłada na dywanie papierowe kwiaty lub kółka. Dziecko tańczy przy skocznej muzyce. Na przerwę w muzyce wskakuje na kwiatek. Rozwija szybkość i reakcję na sygnał.

Zabawa edukacyjna: ,, Czereśnie i dzieci” z wykorzystaniem wiersza Stefanii  Szuchowej czytanego przez rodzica. Rozmowa z dzieckiem na temat wiersza oraz tego, czy owoce są zdrowe i czy warto je jeść.  Dziecko stara się uważnie słuchać wiersza, aby umieć odpowiedzieć na pytania.

,, Czereśnie i dzieci”

Różowe czereśnie

Pomiędzy listkami

- do niskich gałęzi dosięgamy sami.       

                Przystawimy sobie

                Drabinkę, stoliczek…

                Narwiemy czereśni

                Pełniutki koszyczek!

A wróble się śmieją

Z kłopotów dziecięcych,

Bo na czubie drzewa

Czereśni najwięcej.

                Takie są dojrzałe,

Że aż leci ślinka.

Ćwir… ćwir … niepotrzebna

Wróbelkom drabinka.

Zrobią dzieci kukłę,

Lecz nie dla zabawki,

Będzie straszyć wróble

I odganiać kawki..

Zabawa muzyczna: ,, Jedzie pociąg pod górę” – zabawa w parach

http://chomikuj.pl/damiansyty/muzyka/Jedzie+poci*c4*85g+pod+g*c3*b3r*c4*99,3179975428.mp3(audio)

PIOSENKA pt. Jedzie pociąg pod górę.

 1. Jedzie pociąg pod górę, pod górę, pod górę

         W każdym oknie pies Burek, pies Burek, pies Burek

         Uwaga stacja tuż, wysiadajcie Burki już

 1. Leci, leci samolot, samolot, samolot

         Wiezie koty kot-pilot, kot-pilot, kot-pilot,

         Uwaga ziemia tuż, wysiadajcie koty już

 1. Jadą konne dorożki, dorożki, dorożki

         A w dorożkach kokoszki, kokoszki, kokoszki,

         Uwaga kurnik tuż, wysiadajcie kury już

 1. Płynie, płynie żaglowiec, żaglowiec, żaglowiec

         Na żaglowcu sto owiec, sto owiec, sto owiec

         Uwaga port tuż, tuż, wysiadajcie owce już

 1. Jedzie auto skrzypi oś, skrzypi oś, skrzypi oś,

         W aucie siedzi wielkie coś, wielkie coś, wielkie coś,

         Uwaga stacja tuż, wysiadajcie cosie już.

Zabawa  matematyczna: ,, Muszka i gruszka”.

Rozmowa kierowana z dzieckiem:,, Dlaczego owady lubią owoce?”, ,,Czy owoce są zdrowe?”, ,, Jakie owoce owady lubią najbardziej?”. Klasyfikowanie owadów i owoców według wybranej cechy

https://www.google.com/search?q=0brazki+owad%C3%B3w+i+owocow+do+wyciecia&oq=0brazki+owad%C3%B3w+i+owocow+do+wyciecia&

https://www.google.com/search?q=kolorowe+obrazki+owadow&oq=kolorowe+obrazki+owadow&aqs=chrome..69i57j0.10132j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-

https://www.e-kolorowanki.eu/owoce/

Rodzic prosi, aby dziecko podzieliło obrazki na dwie części: owoce i owady i spróbowało dopasować owady do owoców – który owad według nich lubi który owoc. Następnie rodzic prosi, aby dziecko położyło przed sobą wszystkie owady i spróbowało policzyć, potem dziecko posteruje zgodnie z poleceniem rodzica: połóż trzy owady, ile będzie owadów, jeśli zabierzemy dwa?, ile będzie owadów, gdy dołożymy trzy, itd.

,,Owocowe memo” – ćwiczenie analizy wzrokowej, łączenie w pary takich samych obrazków, ćwiczenie pamięci krótkotrwałej.

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk02FiksNMq8q5nX5d7eS3IOiFGykCw%3A1591386618915&lei=-qHaXv-8N8ynrgSVpb_w – memory owocowe

Dziecko siada z rodzicem, rodzic rozkłada kartoniki w rzędach (obrazkami do dołu), dziecko odkrywa po dwa kartoniki, głośno podaje nazwę obrazków. Pary obrazków zabiera, niepasujące obrazki odkłada na miejsce.

Zabawa ruchowa z elementami skłonu: ,, W sadzie” – dziecko maszeruje po dywanie, na komendę rodzica zbiera owoce spod drzew.

Zabawa plastyczna: ,, Wesoły owad” – malowanie lub wylepianie plasteliną wybranego owada.

https://www.e-kolorowanki.eu/kolorowanki-owady/

TYDZIEŃ PIERWSZY

05.06.2020r. PIĄTEK  Temat dnia: ,, Zwierzyniec”

Zabawa na dobry początek dnia z piosenką:,,Jestem zuch”

https://www.youtube.com/watch?v=gJ1sT0bx5vA

Utrwalanie słów i melodii piosenki oraz poszczególnych części ciała.

Zabawa oddechowa: ,, Piórko” – wspomaganie rozwoju aparatu oddechowego, dmuchanie na piórko z różnym natężeniem.

Zabawa orientacyjno – porządkowa: ,, Króliczki”.

Dziecko jest króliczkiem, które kica po łące, w czasie kiedy rodzic wyklaskuje rytm. Na przerwę w wyklaskiwaniu króliczek musi schować się przed wilkiem. Zabawę powtarzamy kilka razy.

Zabawa matematyczna: ,, Na pastwisku” 

Poznanie znaczenia liczebników porządkowych podczas ustawiania zwierząt w określonej kolejno ścina podstawie zabawy E. Gruszczyk – Kolczyńskiej i E. Zielińskiej.

 Potrzebne będą figurki zwierząt lub wydrukowane obrazki. Rodzic kładzie na stole figurki w kolejności: krówka, owieczka, kózka, konik i opowiada o nich historyjkę. ,, Wyszły zwierzątka na spacer, pierwsza krówka, druga owieczka, trzecia kózka, czwarty konik.’’ Zadaje pytania: kto wyszedł pierwszy, kto drugi, kto trzeci, kto czwarty? Dzieci wskazują odpowiednie figurki.  Potem następuje zmiana kolejności zwierzątek, a dziecko stara się zapamiętać  ich kolejność. Najpierw wspólnie z rodzicem liczy: pierwsza, druga, trzecia, czwarta, a potem próbuje policzyć samodzielnie używając liczebników porządkowych. Doskonalimy liczenie w zakresie 5 i więcej dla chętnych.

Zabawa ruchowa z elementem skoku: ,, Skok przez przeszkodę’’ z wykorzystaniem skakanki.

 Rodzic przywiązuje jeden koniec skakanki do mebla, drugi trzyma w dłoni, dziecko przeskakuje przez skakankę z miejsca, z rozbiegu. Rodzic reguluje wysokość, utrudnia, podnosząc skakankę wyżej.

,,Zagadki z wiejskiego podwórka”- rozwiązywanie zagadek słownych o zwierzętach na podstawie ich charakterystycznych cech, wskazywanie ich na obrazkach.

KOŃ – Lubi owies, lubi siano, rży i parska w stajni rano.

OWCA – Tłustego mleka da nam na serek i pięknej wełny na ciepły sweterek.

KROWA – Choć się zielonej trawy naje, to jednak mleko białe daje.

KURA – Jest biała, ruda, czarna, znosi smaczne jaja, lubi dziobać ziarna.

KACZKA – Co to za ptak? Pływa po stawie i kwacze: kwa, kwa.

Zabawa plastyczna: ,, Baranek” – doskonalenie motoryki małej w czasie rysowania po śladzie, ozdabianie sylwety baranka kawałkami włóczki, wydzieranie pasków papieru imitujących trawę dla baranka, wystawa pracy w domu

https://www.youtube.com/watch?v=4PqwVP9bBRU- piosenka ,,Baranek”

https://www.google.com/search?q=baranek+sylweta&sxsrf=ALeKk01BsKuRw0spJ4PpchPUnojUP- baranek

Burza mózgów dla całej rodziny: ,, Co by było, gdyby na świecie nie było wiejskich zwierząt?- rozwijanie kreatywnego myślenia, podawanie jak największej liczby pomysłów, uświadamianie znaczenia zwierząt w życiu człowieka.

Zabawa ruchowa i ortofoniczna: ,, Stary Donald”- doskonalenie artykulacji, zabawy naśladowcze, utrwalanie głosów zwierząt, utrwalanie słów i melodii piosenki.

https://www.youtube.com/watch?v=MF_HOtKoRy0 -piosenka

http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/ssaki/owca - kolorowanki

https://www.youtube.com/watch?v=CpcmvJTO5G4 – ciekawostki i zadania

https://www.youtube.com/watch?v=0xmh7rhU2hQ – co nam dają zwierzęta.

04.06.2020r. CZWARTEK  Temat dnia: ,, Co dają nam zwierzęta?”

Zabawa ruchowo – ortofoniczna: ,, Stary Donald”  - doskonalenie artykulacji, śpiewanie piosenki, nazywanie zwierząt , naśladowanie ich głosów:

https://www.youtube.com/watch?v=KITSIpt5GzA

Zabawa ruchowa typu ciepło – zimno: ,, Poszukiwania motka wełny”

Rodzic chowa motek wełny, a zadaniem dziecka jest go odnaleźć. Rodzic podpowiada dziecku miejsce ukrycia wypowiadając słowa ,,ciepło – zimno” w zależności w jakiej odległości od motka znajduje się dziecko. W tej zabawie dziecko zdobywa orientację w przestrzeni.

Zabawa edukacyjna: ,, Co nam dają zwierzęta” w oparciu o treść wiersza S. Bacewicz - ,,Zwierzęta w gospodarstwie” . Rodzic przygotowuje sylwety zwierząt: konia, krowy, owcy, świni, kury, koguta, psa, kota, oraz ugotowane jajko kurze, wełniane skarpety, poduszkę z piórami, mleko, twaróg.

,,Zwierzęta w gospodarstwie”

W gospodarstwie u człowieka

Praca na zwierzęta czeka.

Konik ciągnie w wozie siano,

Wozi jeźdźca też co rano,

Potem w stajni odpoczywa,

Pięknie lśni na słońcu grzywa.

                Krowa ciągle trawę żuje,

Pyszne mleko produkuje,

Gdy w oborze sobie stoi,

Człowiek co dzień ją wydoi.

Owca na pastwisku staje,

Miękką wełnę swą oddaje,

Śpi w owczarni aż do rana,

I pilnuje się barana.

                Świnka w tłuszczyk wciąż obrasta,

Później będzie z niej omasta,

Gdy w chlewiku smacznie śpi,

O jedzeniu ciągle śni.

Kurka gdacze, z drugą gada,

I na grzędzie jajo składa,

Bo w kurniku ma mieszkanie,

Siedzi sobie w nim na sianie.

                Kogut pianiem, to się zdarza,

                Często budzi gospodarza,

                On nad ptactwem tu góruje,

                I w kurniku wciąż króluje.

Pies na wszystko ma baczenie

I pilnuje otoczenie.

A gdy bardzo jest zmęczony,

W budzie sobie śpi skulony.

                Kot podchodzi w wielkiej ciszy,

                Bo w spiżarni łowi myszy,

I w stodole, kiedy pada,

Wszystkie małe myszki zjada.

Tak od rana do wieczora,

Czy to chlewik, czy obora,

Każde zwierzę pracę ma,

A gospodarz o nie dba.

Dziecko uważnie słucha czytanego  wiersza, zapamiętuje zwierzęta w nim występujące, poznaje produkty odzwierzęce. Rozmowa rodzica z dzieckiem na temat znaczenia hodowli zwierząt połączona z degustacją produktów. Rozpoznawanie przez dziecko zwierząt, z których rodzic zgromadził pomoce do zajęć, np.:  kura – jajko, gęś – poduszka, mleko – krowa, skarpety – owca

Słuchanie piosenki: ,, Co nam dają zwierzęta”

https://www.youtube.com/watch?v=8E5JeRPT4E4

Zabawa naśladowcza: ,, Mieszkańcy zagrody” – ilustrowanie ruchem sposobu poruszania się zwierząt w gospodarstwie wiejskim. Doskonalenie koncentracji uwagi oraz umiejętności szybkiego reagowania na sygnał wzrokowy. Rodzic wykorzystuje obrazki zwierząt, a nie mówi o jakie zwierzę chodzi.

Zabawy muzyczne:,, W wiejskiej zagrodzie”

,,Taniec Kurcząt w skorupkach’’ – zabawa inhibicyjno – incytacyjna. Dziecko biega na palcach, porusza ugiętymi w łokciach rękami jak skrzydełkami. Na przerwę w muzyce dziecko zatrzymuje się i robi minkę przestraszonego kurczaczka, stoi bez ruchu do ponownego włączenia nagrania

https://www.youtube.com/watch?v=pjXHbFcA3Ok - ,, Taniec kurcząt w skorupkach”

,, Na farmie starego Donalda” – zabawa ruchowo – ortofoniczna przy akompaniamencie piosenki.

Dziecko słucha piosenki, omawia z rodzicem, rodzic puszcza wersję instrumentalną piosenki, przed każdą zwrotką mówi, jakie zwierzę, a dziecko naśladuje sposób chodzenia i głosy

https://www.youtube.com/watch?v=pjXHbFcA3Ok - ,,Stary Donald” -piosenka

https://www.youtube.com/watch?v=BmHHuxR3_pU – wersja instrumentalna

,,Dyskoteka w kurniku” – zabawa ruchowa. Dziecko dobiera sobie parę, tańczy dowolny taniec reagując na zmianę tempa, nastroju muzyki

https://www.youtube.com/watch?v=eh8eb_ACLl82Chubby Checker - Let's Twist Again
https://www.youtube.com/watch?v=IQJfXizauq0 – rock and roll:27 / 2:

https://www.youtube.com/watch?v=IZY9z6rJM_A - Walc Wiedeński

Zabawa dotykowa: ,, Czarodziejski worek” – rozwijanie wrażliwości sensorycznej, rozpoznawanie przedmiotów pochodzenia zwierzęcego jak np.: poduszka, jajko ugotowane na twardo, skórzane buty, wełniany sweter. Dziecko dotyka, eksperymentuje, rozpoznaje przedmioty za pomocą dotyku.

Zabawy w ogrodzie:  Koguciki” w parach, dziecko na jednej nodze próbuje doskoczyć do partnera, partner robi to samo na jednej nodze.

https://www.e-kolorowanki.eu/zwierzeta/

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk01EVzRPxM3gyQfGO8bEl4EDo1gW1w%3A1591182539692&lei=y4TXXozIKcWyrgTIp – co nam dają wiejskie zwierzęta.

03.06.2020r. ŚRODA  Temat dnia: ,, Rodziny zwierząt”

Zabawa na dobry początek dnia: ,, Kaczka i kaczątka” – ćwiczenia logorytmiczne.

Klaskanie, tupanie podczas recytowania rymowanki:

,, Kaczka pstra dzieci ma i tak kwacze: kwa, kwa, kwa !’’

Zabawa ruchowo – naśladowcza: ,, Mieszkańcy zagrody”.

Ilustrowanie ruchem sposobu poruszania się zwierząt w gospodarstwie wiejskim, doskonalenie koncentracji uwagi i szybkiego reagowania na sygnał wzrokowy. Rodzic pokazuje obrazek zwierzęcia, dziecko naśladuje jego chód.

Zabawa edukacyjna: ,, Młode i ich mamy”  - wykorzystanie Karty Pracy s. 153

Porządkowanie ilustracji , tworzenie kolekcji: osobniki dorosłe i ich młode, nazywanie poszczególnych przedstawicieli zwierząt, np.: kura – kurczę, krowa – cielę, gęś – gąsię; wyszukiwanie podobieństw i różnic między młodymi i rodzicami, doskonalenie motoryki małej w czasie kierunkowych ruchów.

https://www.google.com/search?q=rodziny+zwierzat&oq=r&aqs=chrome.1.69i57j69i59j0l2j46j69i60j69i61j69i60. – rodziny zwierząt

https://www.youtube.com/watch?v=dHrmiWdWpe0 - matki i ich dzieci

Zabawa muzyczno ruchowa:,, Koguty i kurczątka’’

https://www.youtube.com/watch?v=4YFmTNqTfsU

Dziecko słucha melodii z wysokimi i niskimi dźwiękami. Przy dźwiękach niskich , kroczy jak kogut, przy wysokich biega i podskakuje jak kurczątka.

Zabawa edukacyjna: ,, Małe i duże” .

Układanie obrazków pociętych przez rodziców na części. Dziecko ćwiczy spostrzeganie wzrokowe i sprawność manualną. Po ułożeniu obrazka dziecko przykleja go na karton.  Pomocne strony:

https://www.google.com/search?q=rodziny+zwierzat&oq=r&aqs=chrome.

Zabawa muzyczna z nauka piosenki: ,, Stary Donald”

Prezentacja piosenki, rozmowa na temat treści, nauka utworu na zasadzie echa, próby śpiewania

https://www.youtube.com/watch?v=KITSIpt5GzA- piosenka ,,Stary Donald”

Zabawa ruchowa z elementami skoku: ,, Skaczemy przez przeszkody” z wykorzystaniem skakanki.

Rodzic przywiązuje skakankę do nogi krzesła, drugi koniec trzyma w ręku. Dziecko przeskakuje przez skakankę, a rodzic decyduje na jakiej wysokości.

Zabawa plastyczna:,, Moje ulubione zwierzątko”

Rodzic drukuje zwierzątko czy zwierzęta wybrane przez dziecko z podanych stron, dziecko maluje, koloruje, wykleja, łączy techniki jak samo chce.

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk00sjpGauIZjAFKt2QbRm18apLKnWg%3A1591034837080&ei

https://miastodzieci.pl/kolorowanki/k/zwierzeta-gospodarskie/

https://www.e-kolorowanki.eu/zwierzeta/smieszna-kolorowanka-zwierzeta-wiejskie/

Spacer z rodzicami: ,, Badacz przyrody” – swobodne obserwacje zmieniającego się otoczenia, prowadzenie rozmów z dzieckiem na temat przyrody, nazywanie roślin,  zwierząt.

02.06.2020r. WTOREK  Temat dnia: ,,Hałasy na wiejskim podwórku”

Zabawa grafomotoryczna: ,, Patykiem pisane”

Rytmiczne kreślenie na dużym arkuszu papieru kresek z góry na dół i z dołu do góry. Ćwiczenie koordynacji wzrokowo – ruchowej, grafomotoryki, doskonalenie chwytu narzędzia do pisania. Potrzebny będzie duży karton i ołówek. W trakcie pisania słuchanie spokojnej  muzyki :

https://www.youtube.com/watch?v=xYf-rzEGUps

https://www.youtube.com/watch?v=_-m3YhxJ8U0

Zabawa ruchowa z elementami skoków: ,, Skok przez przeszkodę”

Potrzebna będzie skakanka. Rodzic przywiązuje jeden koniec skakanki do nogi krzesła, drugi trzyma w ręku. Dziecko przeskakuje przez skakankę. Rodzic może zmieniać wysokość skakanki, aby utrudnić ćwiczenie.

Zabawa edukacyjna: ,, Na podwórku”

Słuchanie wiersza ,, Na podwórku” T. Fiutowskiej czytanego przez rodzica obrazowanego figurkami zwierząt lub ilustracjami. Wzbogacanie form odbioru literatury, wykorzystanie fragmentów utworu do ćwiczeń ortofonicznych, poznanie sposobu odżywiania się zwierząt.

Potrzebne będą: ilustracje lub figurki zwierząt, ziarna owsa w miseczce, owies w woreczku, wiązka trawy, kość, mleko, gotowane ziemniaki – może być naturalny pokarm lub ilustracje

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk02ezvG_V_Zv2w1RKjR45iwg-ShJDw:1591010870400&source=univ&tbm=isch&q=sylwety+zw

,,Na podwórku” T. Fiutowska

Występują: Hania, Kura, Krowa, Koń, Pies, Kot, Świnka

Hania: Jestem Hania,  rano wstaję

                I zwierzętom pokarm daję.

Kura: ko, ko, ko,…

Hania: Kurko, dam ci w misce ziarnek trochę.

Kura: O te ziarna właśnie proszę…

Krowa: Muu, muu, muu,

Hania: Już ci daję trawę, krówko.

Krowa: Teraz pójdzie mi na zdrówko.

Koń: Ihiha, ihiha…

Hania: Siwku, jest dla ciebie garstka owsa…

Koń: Jeszcze jedną mogę dostać?

Hania: Dla ciebie mam piesku kość.

Pies: Kości nigdy dość .

Kot: Miau, miau, miau…

Hania: A dla ciebie mleko, kotku…

Kot: Postaw miskę tu, przy schodku.

Świnka: Kwik, kwik, kwik…

Hania: Świnko, do korytka sypię jadło…

Świnka: Jeszcze trochę by się zjadło…

Hania: Każdy dostał swoje danie,

Ja też idę na śniadanie.

Zabawy logopedyczne: ,, Kwa, kwa i kukuryku” .

Doskonalenie aparatu mowy oraz słuchu, rozpoznawanie , nazywanie i naśladowanie  odgłosów zwierząt z gospodarstwa

https://www.youtube.com/watch?v=5cT69xkHVh8  - wiadomości i odgłosy

https://www.youtube.com/watch?v=yLiRpy71W50 odgłosy

https://www.youtube.com/watch?v=OztjbBgpFQc piosenka: ,,  Odgłosy zwierząt” profesor Szymon

https://www.youtube.com/watch?v=VyXhyl00qGw zagadki

Zabawa dydaktyczna: ,, Głodne zwierzęta”

Rozmowa z dziećmi na temat konieczności zaspakajania potrzeb zwierząt przez człowieka, np.: odpoczynku, pożywienia, odpowiedniego schronienia. Kształtowanie postawy odpowiedzialności. Przyporządkowanie poszczególnym zwierzętom odpowiedniego rodzaju pokarmu.

Co wydaje takie dźwięki?zabawa językowa; bogacenie słownictwa czynnego, wsłuchiwanie się w odgłosy zwierząt i nazywanie ich, np.: beczenie, pianie, gdakanie.

Gąski, gąski do domuzabawa ruchowa z elementem biegu. Przed rozpoczęciem zabawy rodzic uczy dzieci dialogu, który będą prowadziły w trakcie zabawy:

 Prowadzący: Gąski, gąski do domu

 Gąski – dzieci: Boimy się

Prowadzący: Czego? Gąski – dzieci: Wilka złego

Prowadzący: A gdzie on jest?

 Gąski – dzieci: Za płotem

 Prowadzący: Co pije?

 Gąski – dzieci: Pomyje

Prowadzący: Co gryzie?

 Gąski – dzieci: Gnaty

Prowadzący: Hura, gęsi do chaty!

Popularna zabawa. Można bawić się całą rodziną.

Kurki–zabawa ruchowa przy muzyce: La Basque – ar. J. Galway (na podstawie metody aktywnego słuchania muzyki wg Batii Strauss).

https://www.youtube.com/watch?v=5cT69xkHVh8 - Zwierzęta z wiejskiego podwórka

https://www.youtube.com/watch?v=3oE8dF4HPAE -Odgłosy zwierząt,  dźwięki jakie wydają zwierzęta

https://www.youtube.com/watch?v=eEO7-UlXYaA - Kotek i myszka - prace plastyczne

https://i.pinimg.com/originals/b6/ab/a7/b6aba768fb3504951b1d8a276a601053.jpg - Karta pracy

https://i.pinimg.com/originals/a3/66/1c/a3661cb9bc18853947affa309a4ba750.gif kolorowanka

 

01. 06.2020r. PONIEDZIAŁEK  Temat dnia: ,,W zagrodzie” .

Zabawa słowna: ,, Wokół nas” .

Opowiadanie dzieci o zwierzątkach hodowanych w gospodarstwie wiejskim  w oparciu o ilustracje, książki, figurki zwierząt oraz własne spostrzeżenia i doświadczenia

Zabawa muzyczno- ruchowa: ,, Koguty i kurczątka”

https://www.youtube.com/watch?v=4YFmTNqTfsU – dźwięki wysokie i niskie

https://www.youtube.com/watch?v=pjXHbFcA3Ok  - ,,Taniec kurcząt w skorupkach”

Na dźwięki niskie dzieci maszerują wolno jak koguty, na dźwięki wysokie dzieci zamieniają się w kurczątka – biegają i podskakują. Zwracamy uwagę na zmianę kierunku ruchu.

Zabawa edukacyjna: ,, Wiejska zagroda”

 Poznawanie elementów zagrody z różnych źródeł: książki, strony internetowe, filmiki. Rozpoznawanie i nazywanie zwierząt gospodarskich, słuchanie ciekawostek o zwierzętach. Rozpoznawanie zwierząt i prawidłowe ich nazywanie po wydawanych odgłosach.

https://www.youtube.com/watch?v=1PD3jNhefUA - ,,Gdzie ja mieszkam” - filmik

https://www.youtube.com/watch?v=yLiRpy71W50 – filmik

https://www.youtube.com/watch?v=3oE8dF4HPAE – odgłosy zwierząt

https://www.google.com/search?q=wiejska+zagroda+obrazki+dla+dzieci&sxsrf

https://www.google.com/search?q=domy+zwierz%C4%85t+wiejskich+kolorowanka&tbm

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03Z5UPzbRGaLSXmaPeDckUzfkahjQ:1590769864720&q=wiejska+zagroda+obrazki+dla+dzieci&tbm=

Zabawa naśladowcza: ,, Mieszkańcy zagrody”

Ilustrowanie ruchem sposobu poruszania się zwierząt w gospodarstwie wiejskim. Doskonalenie koncentracji uwagi oraz umiejętności szybkiego reagowania na sygnał wzrokowy. Rodzic pokazuje dziecku obrazek lub figurkę zwierzęcia, a dziecko naśladuje jego ruchy.

Zabawa matematyczna: ,, Cztery czy dwie nogi?’’

 Dostrzeganie charakterystycznych cech wyglądu zwierząt wiejskich,  klasyfikowanie zwierząt ze względu na jedną wybraną cechę, odszukiwanie zwierząt oraz kolorowanie ich na Karcie Pracy s. 151. Dziecko zauważa podobieństwa i różnice dotyczące zwierząt, grupuje zwierzęta ze względu na ich charakterystyczną cechę ( dwie nogi – cztery nogi), nazywa zwierzęta,  dokładnie koloruje obrazki.

Dom dla zwierzątzabawa manipulacyjna.

 Budowanie wiejskiej zagrody z klocków plastikowych i drewnianych; tworzenie pionowych i poziomych konstrukcji z zachowaniem zasady równowagi.

Konikizabawa ruchowa w parachz bratem, siostrą ale również z mamą lub z tatą.

 Dobieramy się w pary i ustawiają się jedno za drugim. Rodzic zakłada pierwszemu dziecku – „konikowi” pod pachy skakankę, a rączki – lejce wręcza drugiemu – woźnicy. Na dwa cmoknięcia „woźnicy”, „koń” rusza przed siebie. Pociągnięcie za obie rączki zatrzymuje „konika”. Po chwili dzieci zamieniają się rolami.

Króliczki zabawa orientacyjno-porządkowa.

Rodzic rozdaje członkom rodziny  szarfy ( można zrobić z bibuły) w czterech kolorach: zielonym, żółtym, niebieskim i czerwonym, a także rozkłada na podłodze po jednej szarfie w każdym z wymienionych kolorów. Następnie wystukuje rytm na bębenku, a  ,,króliczki’’ swobodnie skaczą po dywanie. Na przerwę w grze każdy króliczek powinien jak najszybciej podbiec do swojego domku – szarfy w kolorze, który odpowiada kolorowi jego szarfy i dotknąć jej stopą. Ćwiczenie powtarzane jest kilkakrotnie.

https://www.youtube.com/watch?v=xrgowwp1V-U - Zwierzęta w gospodarstwie rolnym na wsi – film edukacyjny dla dzieci 

https://www.youtube.com/watch?v=Osl8JG6GcEsZwierzęta na farmie - Piosenki dla dzieci 

https://www.youtube.com/watch?v=v2gOp3rYd5s - Opowiadanie Ewy Stadtmuller "Spotkanie na wiejskim podwórku "

https://i.pinimg.com/originals/dc/bc/13/dcbc13ed08ee4fc20aa1e0870c90583d.jpg - karta pracy - krowa

https://i.pinimg.com/originals/2b/3d/b7/2b3db7de37c767cdd768058bc2ed3675.jpg -Karta pracy - labirynt

 

MAJ

TYDZIEŃ CZWARTY

29.05.2020r. PIĄTEK  Temat dnia: ,, Ręce mojej mamy”

Zabawa na powitanie dla całej rodziny: ,, Powitanki” .

Wypowiadanie imion wszystkich członków rodziny na różne sposoby: śpiewająco, z podziałem na sylaby, połączone z klaskaniem.

Zabawa naśladowcza przy muzyce: ,, Taniec rąk”

https://www.youtube.com/watch?v=VmwtPeucxDY

https://www.youtube.com/watch?v=FB-9ota5Hdc

https://www.youtube.com/watch?v=pwT1TAXqdd4

https://www.youtube.com/watch?v=oui2jpYizLw

https://www.youtube.com/watch?v=4Ha-U3sGsH0

Można tańczyć w parach, można indywidualnie. Zadaniem dziecka jest naśladowanie ruchów rąk jednego z rodziców.

Zabawa doskonaląca zmysł dotyku: ,, Moje ręce”

Dziecko siedzi na dywanie z zamkniętymi oczami. W tle słychać muzykę relaksacyjną. Rodzic prosi, aby dziecko złożyło ręce jedna na drugą, poczuło miękką i delikatną skórę, delikatnie pomasowało palce, najpierw jednej, potem drugiej reki, nadgarstki oraz przedramiona. Prosi, aby przez chwile dziecko pocierało dłonią o dłoń najpierw powoli, potem coraz szybciej, aż poczuje ciepło, które powstaje. Na koniec rodzic prosi, aby dziecko otworzyło oczy i dokładnie przyjrzało się swoim dłoniom. Dziecko mówi, co widzi: paznokcie, linie, bruzdy, drobne zadrapania oraz co czuło w trakcie zabawy.

https://www.youtube.com/watch?v=bDlwgS4pFNI – muzyka relaksacyjna

https://www.youtube.com/watch?v=Ys8ReXj1Ygw- muzyka relaksacyjna

https://www.youtube.com/watch?v=bnDQ1JAwwU4 - muzyka relaksacyjna

Zabawa plastyczna: ,, Nasze dłonie”.  Odciskanie dłoni dziecka w masie solnej.

Potrzebne będą: mąka, sól, miska, garnek, wałek, barwniki spożywcze lub farby i pędzelki.

Rodzic wspólnie z dzieckiem przygotowuje masę solną, następnie delikatnie ją rozwałkowują, żeby uzyskać gruby placek. Rodzic oprósza dziecku ręce mąką, aby nie kleiły się do ciasta, i dziecko odciska swoją dłoń lub obie dłonie. Wokół odcisków przy pomocy garnka dziecko z rodzicem wycinają odpowiedni kształt np.: koła. Do masy można dodać barwniki spożywcze lub pomalować odciski farbami. Po skończeniu pracy, należy ją wysuszyć, ozdobić, może ona służyć jako prezent.

Przepis na masę solną:

https://www.youtube.com/watch?v=ljIP06Xfbpg

https://www.youtube.com/watch?v=-ZPEv5b2kN8

Zabawa ruchowa: ,, Raz, dwa, trzy, mama patrzy”

Mama stoi tyłem, a dziecko po cichu próbuje do niej dojść. Gdy mama się odwraca, dziecko zatrzymuje się i nie może się ruszyć. Gdy mama znów będzie tyłem idzie w jej stronę.

Kwiecisty berekzabawa bieżna.

Dziecko, mama, każda para otrzymuje kwiatuszek z papieru. Dziecko, które ma kwiatek, ucieka, a mama bez kwiatka je goni. Po złapaniu dziecka z kwiatkiem następuje zamiana ról w zabawie.

Co robimy rękami?rozmowa kierowana, burza mózgów;

Wskazywanie i naśladowanie czynności, które dzieci i dorośli wykonują rękami; zwrócenie uwagi na gesty pocieszania oraz okazywania miłości (głaskanie, przytulanie, obejmowanie); próba odpowiedzi na pytanie: co możemy zrobić rękami dla swoich mam? – przygotowanie prezentu w formie bonu oferującego pomoc w pracy domowej lub innego drobnego czynu.

Pomagam mojej mamiezabawa usprawniająca aparat artykulacyjny.

Rodzic opowiada historyjkę i demonstruje opisane w niej ćwiczenia. Dzieci je powtarzają. Języczek – Podróżniczek pomaga mamusi piec ciasto. Języczek ubija pianę (odbijamy czubek języka za górnymi zębami, przy szeroko otwartych ustach). Mama ugniata ciasto (opieramy czubek języka za dolnymi zębami i mlaskamy środkiem języka, nie ruszając brodą), potem je wałkuje (przeciskamy język przez zbliżone zęby). Języczek i mama wspólnie układają na nim jabłka (dotykami językiem każdego zęba na dole) i wkładają do piekarnika (wysuwamy i chowamy płaski język, przy szeroko otwartych ustach). Ciasto było pyszne (oblizujemy czubkiem języka górną i dolną wargę).

https://i.pinimg.com/originals/02/99/ba/0299baa0094b0e3a43a84c1e7dbe75b7.jpg Karta pracy - pomagam mamie – porządki

https://i.pinimg.com/originals/b5/7d/ab/b57dab23016a467740dca45dd08fb76b.jpg - Kolorowanka

https://www.youtube.com/watch?v=t7koX6Y_e3A – Życzenia dla mamy

https://www.youtube.com/watch?v=N1anfxUstn0 – Dzień rodziców – opowiadanie

https://www.youtube.com/watch?v=5EDetnGiEqUKróliczek Alilo - Dzień Matki (Bajka)

28.05.2020r. CZWARTEK  Temat dnia: ,, Dobrze z mamą być”

Zabawa ruchowa na powitanie z piosenkami: ,,Jestem zuch”, ,, Jam jest żabka”, ,, My jesteśmy żabki”

https://www.youtube.com/watch?v=gJ1sT0bx5vA

https://www.youtube.com/watch?v=DupvPbnrAYE

https://www.youtube.com/watch?v=bSvnVcfC3-s

Zabawa słowna: ,, Bukiecik dla mamy” – utrwalanie treści wiersza; powtarzanie z odpowiednią intonacją, mówienie na różne sposoby: cicho, głośno, szeptem, śpiewająco.

Zabawa rozwijająca spostrzegawczość wzrokową: ,, Gdzie schował się miś?”

 Rodzic chowa zabawkę, a zadaniem dziecka jest ją znaleźć i określić, gdzie się znajduje. Przy okazji dzieci ćwiczą położenie przedmiotów w przestrzeni, np.: miś schowany za fotelem – dziecko określa : za fotelem, nad podłogą, przy stole, obok kwiatka itp.

Zabawa edukacyjna:,, Moja mama czarodziejka” – rozmowa z dzieckiem na temat mamy, jej cech charakteru. Odpowiedzi na pytanie :,,Czy naprawdę mama jest czarodziejką, czy umie czarować?”

Wysłuchanie bajki ( DO WYBORU) Janiny Papuzińskiej o mamie i jej mocach, o tym, jak potrafi czarować, co zrobić, jak chętnie zawsze pomaga innym. Zachęcanie dziecka do spontanicznych wypowiedzi, do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami, uwagami, do uważnego słuchania bajki.

https://www.youtube.com/watch?v=i-hbBKSv_uE - Janina Papuzińska ,, Jak nasza mama zreperowała księżyc”- bajka do słuchania

https://www.youtube.com/watch?v=zNoI89g_fBg- - Janina Papuzińska ,,Jak nasza mama odczarowała wielkoluda”- bajka do słuchania

Zabawa edukacyjna: ,, Zgadnij, co to jest?” – rozpoznawanie przedmiotów, postaci, pojazdów po jednej części. Propozycje obrazków do wydrukowania i pocięcia na kilka części:

https://www.e-kolorowanki.eu/

http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/kreskowki

https://www.google.com/search?q=obrazki+pojazd%C3%B3w+dla+dzieci&sxsrf=

https://www.google.com/search?q=obrazki+kwiaty+wiosenne&oq=obrazki+kwiaty&aqs=chrome.

Rodzic drukuje obrazek, tnie go na kila części, następnie odkrywa po jednym kawałku . Zadaniem dziecka jest odgadnięcie, co przedstawia obrazek – im szybciej, tym lepiej. Obrazki dzieci wybierają wspólnie z rodzicami, aby zapoznać się z ich wyglądem.

Pomagam mojej mamiezabawa usprawniająca aparat artykulacyjny.

Rodzic opowiada historyjkę i demonstruje opisane w niej ćwiczenia. Dzieci je powtarzają.

Języczek – Podróżniczek pomaga mamusi piec ciasto. Języczek ubija pianę (odbijamy czubek języka za górnymi zębami, przy szeroko otwartych ustach). Mama ugniata ciasto (opieramy czubek języka za dolnymi zębami i mlaskamy środkiem języka, nie ruszając brodą), potem je wałkuje (przeciskamy język przez zbliżone zęby). Języczek i mama wspólnie układają na nim jabłka (dotykami językiem każdego zęba na dole) i wkładają do piekarnika (wysuwamy i chowamy płaski język, przy szeroko otwartych ustach). Ciasto było pyszne (oblizujemy czubkiem języka górną i dolną wargę).

Bajki mojej mamy – zabawa słuchowo-ruchowa. Rodzic czyta wybraną bajkę, co pewien czas wtrącając polecenia, np.: podrap się w nos, pokaż ucho, połóż się. Rodzic stara się wprowadzać dzieci w błąd, zmieniając ton i rytm swojego głosu

Z mamą wesoło spędzam czas– wspólne zabawy: czytanie bajek, śpiewanie piosenek, zagadki, zabawy z piłkami, wyścigi, zabawy w ciuciubabkę, chowanego, zbijaka itp.

https://www.youtube.com/watch?v=lCTGdaN7Rm8 - Przygody Słoniczki Elli - Burzowy dzień matki

https://www.youtube.com/watch?v=WoSwvWBT3KEKochana Mamo - piosenka dla dzieci, na dzień mamy

https://www.youtube.com/watch?v=Jvjd0U3jR9E - kim jest mama? PRZEDSZKOLAKI mówią o mamie... DZIEŃ MAMY

http://www.yummy.pl/f/drukowanki/printouts/zagadki/pdf/labirynt2.pdf Karta pracy - labirynt

 

27.05.2020r.ŚRODA  Temat dnia: ,, Moja mama jest piękna”

Zabawa na powitanie dnia dla wszystkich członków rodziny: ,,Powitanki” – zabawa integracyjna, witanie się w parach różnymi częściami ciała: paluszkami, łokciami, stopami, plecami, głowami

https://www.youtube.com/watch?v=ZVG8nE01tGM

https://www.youtube.com/watch?v=ymigWt5TOV8 – Zumba dla dzieci

https://www.youtube.com/watch?v=oUYSYLC1UIA

https://www.youtube.com/watch?v=nxpRHDsTOI4- labamba

Zabawa słowna: ,, Bukiecik dla Mamy” – utrwalanie treści wierszyka, powtarzanie cicho, głośno,

Zabawa naśladowcza w parach: ,, Lustro” – naśladowanie ruchów, gestów, min partnera. Można wykorzystać do zabawy muzykę.

Zabawa edukacyjna: ,, Miłe chwile z mamą” – rozmowa kierowana w oparciu o zdjęcia rodzinne. Dziecko wskazuje ulubione fotografie, opisuje zdjęcia, opowiada, kto jest na zdjęciach. Prowadzi rozmowy z mamą, w jakich okolicznościach były zdjęcia robione, stara się przy pomocy mamy ułożyć je w kolejności.

Zabawa ruchowa: ,, Idziemy na spacerek” – dziecko wyrusza na spacer po pokoju. Musi pokonać kilka przeszkód:

- okrąża krzesło,

- skacze obunóż przez kałuże,

- idzie wąską dróżką stopa za stopą.

https://www.youtube.com/watch?v=V8XJg0o_am4&list=RDKHZXb917OvI&index=2

https://www.youtube.com/watch?v=KHZXb917OvI

https://www.youtube.com/watch?v=COzaKnfJzwg

Zabawy plastyczne: ,, Portret mojej mamy” – zastosowanie techniki mieszanej z wykorzystaniem wszystkich dostępnych materiałów plastycznych. Można pomóc dziecku drukując postać kobiety lub kontur samej głowy:

https://pl.pinterest.com/wandazamojska/kolorowanki-cz%C5%82owiek/

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk00j4YdlTNh-0r4vyyRRfH-xhDFYWA:1590338529060&source

https://miastodzieci.pl/kolorowanki/k/ludzie/

https://stylowi.pl/mamutek18/1302806/kolorowanki-i-szablony/strona/

Kolorowe kwiatkizabawa ruchowa, utrwalenie nazw kolorów. Rodzic rozkłada na podłodze dużą liczbę papierowych kwiatów w różnych kolorach. Dzieci tańczą w rytm muzyki; gdy muzyka ucichnie, nauczyciel wymienia kolor, a zadaniem dzieci jest stanąć jak najszybciej przy kwiatku w odpowiednim kolorze. Zabawę powtarzamy kilka razy.

Kwieciste rytmy – odtwarzanie według wzoru, układanie i kontynuowanie rytmów – wycinamy różne kształty kwiatów. Rodzic pokazuje wzór rytmu, a dziecko kontynuuje.

Raz, dwa, trzy, mama patrzy!zabawa ruchowa

https://www.youtube.com/watch?v=Bwi8nn9dB1g – zabawa z mamą

https://www.youtube.com/watch?v=3a03HJs8J8w – laurka dla mamy

https://www.youtube.com/watch?v=PUKVc5rddaAFasolki - Życzenia dla Mamy ( Piosenki dla dzieci )

http://www.yummy.pl/f/drukowanki/printouts/zagadki/pdf/labirynt_bee.pdf Karta pracy - labirynt

http://www.yummy.pl/f/drukowanki/printouts/nauka-pisania/pdf/szlaczki_babka.pdf kara pracy - grafomotoryka

 

26. 05. 2020 r. WTOREK Temat dnia: ,, Bukiet kwiatów”

Zabawa na powitanie dnia: ,, Powitanki”

Wypowiadanie imion członków rodziny na różne sposoby: cicho, głośno, śpiewająco, szybko, wolno, improwizowanie  ruchu do muzyki.

https://www.youtube.com/channel/UCNvmmTV6Jxhc17vlp6kB0XQskaczemy  ,, Skaczemy, biegniemy”

https://www.youtube.com/watch?v=e_qsWae-jYQ  ,,Czekolada”

https://www.youtube.com/watch?v=LNouuY9zrKQ&list=OLAK5uy_ ,, Kto jak skacze”

https://www.youtube.com/watch?v=zW1_ANe0l94 ,, Kaczuszki”

https://www.youtube.com/watch?v=IMXHCmLDkZE    ,, Biedronka i muchomor”

Zabawa edukacyjna: ,, Kolorowe, piękne i pachnące” z wykorzystaniem albumów i książek o kwiatach lub z wykorzystaniem podanych stron

https://pixabay.com/pl/images/search/kwiaty%20ogrodowe/

http://ogrodnik-amator.pl/galeria2.php

https://allegro.pl/strefa/ogrodowa/produkty/bulwy-i-cebulki?

Rozmowa rodzica z dzieckiem na temat wyglądu kwiatów, koloru, gatunków, zapachu. Kiedy i komu dajemy kwiaty? – odpowiedzi na pytanie,

Zabawa edukacyjna: ,, Bukiecik dla Mamy, bo Mamę kochamy”

Słuchanie wiersza R. Pisarskiego ,, Bukiecik dla mamy”, rozmowa na temat treści utworu, Pamięciowe opanowanie treści wiersza metodą ze słuchu( powtarzając).

,,Bukiecik dla Mamy”

To jest bukiecik dla mamy – malutki.

Żeby odpędzić smutki,

Żeby jej kwitł w zimie i w lecie,

Nawet wówczas, gdy śniegiem miecie.

Jeden kwiatek – to uśmiech,

Drugi – to miłe słowa,

Trzeci – to pomoc mamy,

Gdy sprzątamy lub naczynia zmywamy.

Wykonanie projektu plastycznego  - upominku dla mamy  - Karta pracy s. 139.

Złożenie mamie życzeń, wręczenie upominku, recytacja wierszyka  z okazji Dnia Matki

Zabawa ruchowa: ,, Kolorowe kwiatki” – utrwalanie nazw kolorów. Potrzebne będą kolorowe kwiaty z papieru kolorowego.

Rodzic  rozkłada na podłodze kolorowe kwiatki, dziecko w rytm muzyki biega miedzy nimi, na przerwę w muzyce rodzic wymienia kolor , a dziecko staje koło kwiatka w tym kolorze.

https://www.youtube.com/watch?v=z_vTWWmvAmI

https://www.youtube.com/watch?v=EZ-GKT9BBkw

https://www.youtube.com/watch?v=r7zqhlnNlic

Zabawa słuchowa: ,, Geometryczne kwiaty”  rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych i ich kolorów wyciętych z papieru .

 Układanie z wyciętych figur kwiatów, nazywanie kolorów, wykonują zadanie w Karcie Pracy – dorysowują brakujące elementy, kolorują kwiaty według wzoru.

Wyszukiwanie takich samych figur w najbliższym otoczeniu, np.: prostokąt – okno, lusterko – koło Itp.

Zabawa matematyczna:,, Ile mam kwiatów?” z wykorzystaniem kostki do gry. Dobieranie kwiatów zgodnie z liczbą oczek na kostce. Doskonalenie umiejętności liczenia.

Zabawa naśladowcza: ,, Taniec rąk” z wykorzystaniem dowolnej muzyki i osoby towarzyszącej. Swobodny taniec, a na przerwę w muzyce dziecko dokłada swoje dłonie do dłoni partnera i naśladuje ruchy dłoni wykonywane przez niego. Potem zmiana i partner naśladuje ruchy dziecka. 

,,Z mamą i tatą wesoło spędzam czas w ogrodzie” – wspólne zabawy na świeżym powietrzu, śpiewanie piosenek, słuchanie bajek, pogłębianie zainteresowań przyrodniczych podczas oglądania kwiatów i zabawy.

Poszukaj czegoś… – zabawa doskonaląca spostrzeganie wzrokowe. Rodzic prosi by dzieci poszukały czegoś: okrągłego (kamyk), czegoś, co pachnie (gałązka), czegoś mokrego (liść). Zwraca uwagę, że nie można niczego zrywać, można zbierać jedynie przedmioty, które leżą na ziemi.

https://www.youtube.com/watch?v=Iu10fUq1r_wKonkursiaki - Tra La La Dla Mamy

https://www.youtube.com/watch?v=ZsAMDJv7P0E–Praca plastyczna – bukiet dla mamy

https://www.youtube.com/watch?v=lOrVWmyw59o – Opowiadanie – Zuzia pomaga mamie

https://i.pinimg.com/originals/11/dc/c8/11dcc83089af83148c2c62600aa7df10.jpg - Kolorowanka

https://i.pinimg.com/originals/c9/79/b3/c979b37663ff30eaa53e2dacf067807e.jpg kolorowanie według wzoru

 

25. 05. 2020 r. PONIEDZIAŁEK   Temat dnia: ,, Moja mama jest kochana”

Zabawa integracyjna: ,, Do kogo toczy się piłka?”

W zabawie biorą udział wszyscy domownicy – wszyscy siedzą w kole, po kolei uczestnicy turlają piłkę wymieniając imię osobę, do której piłka się toczy.

Zabawa słowna: ,, Moja mama jest…”

Doskonalenie umiejętności wypowiadania się, opisywania wyglądu oraz cech charakteru swojej mamy.

Zabawa edukacyjna: ,, Zapach mamy”

Słuchanie opowiadania R. Piątkowskiej ,, Zapach mamy” czytanego przez rodzica, wypowiadanie się na temat utworu, odpowiadanie na zadawane pytania, wzbogacanie słownictwa.

,,Zapach Mamy”

Jak ja nie lubię, kiedy mama gdzieś wyjeżdża. Dom bez mamy jest jakiś inny. A jutro znowu wyjeżdża na kilka dni – westchnąłem. – Więc jeszcze tylko dziś przytuli mnie przed snem, bo jutro… nagle poczułem, jak w gardle rośnie mi wielka kula, a z oczu kapią łzy.
- Tomeczku, kochanie, wiem, że ci przykro, ale to tylko trzy dni. Tata i babcia wspaniale się tobą zaopiekują. A ja szybko wrócę i przywiozę ci jakąś pamiątkę z tej podróży. No, uśmiechnij się do mnie, skarbie – szepnęła mama i przytuliła mnie mocno.- Mamo, jak jesteś blisko, zawsze czuję taki ładny zapach. Poznałbym cię po nim, wśród tysiąca innych mam – powiedziałem.- Tak pachną moje ulubione perfumy. Cieszę się, że ten zapach ci się podoba. – powiedziała mama i wyszła. Po chwili wyskoczyłem z łóżka i pobiegłem do łazienki.
- Mam genialny pomysł. Gdzieś tu musi być… - mruknąłem, przeszukując półkę z kosmetykami.
Wreszcie trafiłem na mały, śliczny flakonik i powąchałem go.
– Znalazłem te perfumy – odetchnąłem z ulgą.
Potem poszedłem do kuchni i wybrałem trzy słoiczki po dżemie. Teraz do każdego prysnę trochę perfum i szybko zakręcę słoik. Będę miał zapach mamy. Po jednym słoiczku na każdy wieczór, kiedy jej nie będzie. A kiedy w słoiczkach był już piękny zapach, szybko schowałem je do swojej szafy i nareszcie mogłem zasnąć.  Tak jak przewidywałem dni bez mamy, a zwłaszcza wieczory, nie miały końca. Odkręcałem wieczko i zamykałem oczy. Otaczał mnie wtedy zapach, jakby ramiona mamy.
- Dobranoc mamusiu – szeptałem i dopiero wtedy nadchodził sen. Tak było przez dwa wieczory, ale trzeciego nie mogłem zasnąć.
- Mama wraca jutro rano do domu. Pewnie jak się zbudzę, ona już tu będzie – cieszyłem się.
Wreszcie usnąłem zmęczony, zaciskając w ręce słoiczek. Ale co to?! Mama jest zamknięta w moim słoiczku! Puka paluszkiem w szklaną ścianę i chyba chce wyjść.
- Ojej, co ja zrobię z taka malutką mamą? Mogę ją teraz wsadzić do któregoś z moich wyścigowych samochodzików, teraz tam się zmieści. A już na pewno uda mi się wepchnąć ją do mojej ulubionej koparki – pomyślałem.
Odkręciłem więc słoiczek pomogłem mamie wyjść. Nagle poczułem zapach mamy i jej ręce na swojej buzi. Potem mama dała mi całusa.
- Dzień dobry , kochanie! – to był jej głos.
Obudziłem się i przetarłem oczy.
- Mamo, jak ty szybko urosłaś – zawołałem.
- Coś takiego! Czyżbym się przez te trzy dni powiększyła? – zaśmiała się mama i położyła na poduszce piękny, złoty gwizdek i następne autko do mojej kolekcji.
- Dziękuję, mamo! Jest super, szkoda tylko, że już się do niego nie zmieścisz – powiedziałem.
- No, gdybym była taka mała, nie mogłabym zrobić ci omletów na śniadanie – uśmiechnęła się mama.
- Hura! Omlety! – zawołałem, wyskakując z łóżka. Jak dobrze, że mama jest duża, wielka, ogromna! Tylko z czego się tak śmieje w tej kuchni?

Źródło: R. Piątkowska, ,, Zapach mamy’’ w ,, Opowiadania dla przedszkolaków

Zabawa doskonaląca zmysł węchu: ,, Co tak pachnie?’’

Potrzebna będzie chustka do zasłonięcia oczu i różne artykuły spożywcze.

Rozpoznawanie artykułów spożywczych po zapachu, np.: czekolady, cytryny, kawy, cebuli, ogórka, czosnku. Nazywanie i określanie zapachów: intensywny, delikatny, ostry, brzydki, ładny, przyjemny, nieprzyjemny.

Zabawa orientacyjno – porządkowa: ,, Idziemy na spacerek”  innymi członkami rodziny.

Dziecko biega swobodnie po dywanie, na hasło: idziemy na spacer bierze za rękę druga osobę i maszeruje razem z nim.

Zajęcie muzyczne z nauką piosenki: ,, Serce puka raz i dwa” – doskonalenie poczucia rytmu, wyzwalanie aktywności ruchowej przy muzyce,

https://www.youtube.com/watch?v=CiJsUMaAxM8 - ,, Mam serduszko”

,,Mam serduszko ‘’

 1. Zobacz , mamo, zobacz, co ja tutaj mam,

Takie duże  serce , tobie dzisiaj dam

Ref. Serce puka raz i dwa,

To dla ciebie mamo gra!  

 1. Słuchaj tato, słuchaj, coś dla ciebie mam,

Wesołą piosenkę, zaraz ci ją dam.

Ref. Serce puka raz i dwa,

To dla ciebie tato gra!

Dzieci uczą się tekstu piosenki metodą ze słuchu ( powtarzając), w czasie trwania zwrotek dzieci kołyszą się na boki, a w czasie refrenu tańczą z rodzicem w kółeczko.

W czasie zabaw muzycznych wykorzystujemy jeszcze inne piosenki o mamie.

https://www.youtube.com/watch?v=RvHfN-4Va4g

https://mamotoja.pl/piosenki-na-dzien-matki-a-ja-wole-swoja-mame-i-10-innych,dzien-matki-artykul,22927,r1p1.html

https://www.youtube.com/watch?v=TrgNO45oMME

https://www.youtube.com/watch?v=GuD-CpnlQwQ

https://www.youtube.com/watch?v=UFtPFxgNE2s

Perfumy dla mamyeksperymenty z zapachami. Rodzic rozpuszcza w kąpieli wodnej wosk pszczeli z olejkiem migdałowym lub jojoba. Gdy wosk się rozpuści, przekłada go do małych szklanych słoiczków. Następnie dzieci wybierają zapachy (olejki eteryczne) i dodają po około osiem kropel do swoich słoiczków. Wszystko starannie mieszają, używając patyczków do lodów. Na koniec ozdabiają słoiczki: przyklejają etykiety, zawiązują dekoracyjne wstążki itp.

Bajki mojej mamyzabawa słuchowo-ruchowa. Mama czyta wybraną bajkę, co pewien czas wtrącając polecenia, np.: podrap się w nos, pokaż ucho, połóż się. Mama stara się wprowadzać dzieci w błąd, zmieniając ton i rytm swojego głosu. Prowadzący chwali dzieci, które wykazują się dużą uwagą.

Serce dla mojej mamy – układanie kompozycji z materiału przyrodniczego np.: liści, kamyków, gałązek, kwiatów.

https://i.pinimg.com/originals/fa/da/e9/fadae9ef849d9a30a1ebb907a1f2ef8a.jpg - Kolorowanka

https://i.pinimg.com/originals/19/46/c8/1946c8151bd93b620d3a82901b965d2b.jpg - Karta pracy - rodzina

https://www.youtube.com/watch?v=9EaJmJhPiqE - Moja mama - Piosenki dla dzieci bajubaju.tv

https://www.youtube.com/watch?v=F4b9VG2l484Życzenia na dzień mamy - URWIS

 

TYDZIEŃ TRZECI

22.05.2020r. PIĄTEK  Temat dnia: ,, Zwierzęta i ich rodziny”

Zabawa na dobry początek dnia: ,, Powitanie”

Dzieci i rodzice witają się przez uścisk dłoni, przybijanie ,,piątki”, przytulenie. Wypowiadają słowa: ,, Piękny dzień, witam cię”

Zabawa edukacyjna: ,,Świat zwierząt” z wykorzystaniem książek i albumów o zwierzętach ze szczególnym zwróceniem uwagi na rodziny zwierząt. Pomocne strony:

https://przedszkouczek.pl/2019/03/29/zwierzeta-na-wsi/

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk01lrVFO87LArkjBmIYZSkdNhKvgQw:1590063352140
&source=univ&tbm=isch&q=rodziny+zwierzat&sa=X&ved

https://pl.pinterest.com/pin/683421312177628761/

https://pl.pinterest.com/pin/333055334946847640/- filmik ,, gdzie ja mieszkam” – odgłosy zwierząt

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk00__clwupv1CRbZApEQXzeIOUwaaw:1590063467619&q=
Zwierz%C4%99ta+i+ich+domy+prez
– filmiki

Dzieci oglądają, nazywają zwierzęta np.: ( krowa-byk-cielaczek), naśladują ich głosy. Słuchając głosów zwierząt próbują  zgadnąć kto wydaje takie dźwięki. Dzięki tej zabawie dziecko rozwija zmysł słuchu.

Zabawa edukacyjna: ,, Czyje to dzieci?” z wykorzystaniem Karty pracy s. 143 oraz obrazków przedstawiających zwierzęta i ich młode. Dzieci dopasowują do siebie obrazki – zwierzę rodzic, zwierzątko – dziecko. Wzbogacają słownictwo, utrwalają nazwy zwierząt, rozwijają zainteresowania przyrodnicze.

Zabawa matematyczna: ,, Gdzie jest więcej, a gdzie mniej” – przeliczanie ilustracji ze zwierzętami, albo figurek zwierząt, grupowanie ich, np.” zwierzęta dzikie, zwierzęta domowe, zwierzęta hodowlane. Dzieci nazywają zwierzęta, przeliczają je i określają  gdzie jest zwierząt więcej, a gdzie mniej. Utrwala sobie pojęcia ,, więcej”, ,, mniej”, ,,tyle samo”.

Zabawy muzyczne przy piosenkach o zwierzątkach:,, Stary Donald farmę miał”, ,, Pingwinki”, ,, Lemur, ,, Lisek’

https://www.youtube.com/watch?v=KITSIpt5GzA- ,, Stary Donald”

https://www.youtube.com/watch?v=S9wHVvrldgM - ,, Pingwinki”

https://www.youtube.com/watch?v=v43CEq4aVL4- ,,Lemur”

https://www.youtube.com/watch?v=ct_4if6byN4 - ,, Lisek’’

Naśladowanie ruchów zwierząt, ich odgłosów, odtwarzanie ruchem tresci piosenek. Zachęcanie do udziału w zabawach wszystkich członków rodziny.

Memory zabawa doskonaląca pamięć oraz percepcję wzrokową; odkrywanie kart, szukanie par takich samych obrazków ze zwierzętami.

https://drive.google.com/file/d/18fR06-sx_NFzkXAqcQgwy7U2oYBApU1U/view - memory

Kot, pies a może lew? – zabawa ruchowa; naśladowanie sposobu poruszania się i zachowania zwierząt.

Spacer z pieskiemzabawa ruchowa ze sznurkiem. Dzieci spacerują po pokoju, trzyma w ręku smycz, czyli sznurek. Wyobrażają sobie, że idą na spacer z pieskiem. Poruszają się zgodnie z instrukcjami podanymi przez rodzica: wolno, szybko, zatrzymują się, podciągają sznurek energicznie w górę, gdy piesek podskakuje.

https://www.youtube.com/watch?v=aHL0j1yLEBMDziecięce Przeboje - Kot Staś 

https://www.youtube.com/watch?v=E5bWIQo182c,SZUKAM MAMY'' - nauka zwierząt,

https://www.youtube.com/watch?v=kZeT_9qHmrITosia i Tymek  - opiekunowie zwierząt domowych

https://i.pinimg.com/originals/e1/d1/81/e1d1819f8aff78ef94cbc11fcb259162.jpg Karta pracy

 

21. 05. 2020 r. CZWARTEK  Temat dnia: ,,Domowi pupile”.

Zabawa na dobry początek dnia: ,, Powitanka”

Rodzice i dzieci witają się ze sobą różnymi częściami ciała: palcami, stopami, dłońmi, łokciami, głowami.

Zabawa orientacyjno – porządkowa: ,, Spacer z mamą, spacer z tatą’’.

Dzieci biegają swobodnie po dywanie, na hasło: ,, spacer z mamą’’ biorą mamę za rękę i spacerują z nią, potem dalej swobodny bieg i spacer za rękę z tatą.

Zabawa edukacyjna: ,, Na kanapie” z wykorzystaniem wiersza J.L. Kerna.

Zachęcanie dzieci do uważnego słuchania wiersza czytanego przez rodzica i wypowiadania się na temat jego treści. Opowiadanie o swoich ulubionych zwierzątkach domowych( jeśli takie w domu są) lub o tych, które dziecko chciałoby mieć.

,,Na kanapie”

Kto to chrapie na kanapie?

Kto się w ucho przez sen drapie?

Kto, gdy zły, to szczerzy kły?

Kogo czasem gryzą pchły?

Komu w głowie figle? Psoty?

Kto gołębie goni? Koty?

Kto pantofle gryzie pana?

Na mleczarkę szczeka z rana?

Kto się z dziećmi bawi zgodnie?

A złodzieja cap! Za spodnie?

Wiecie, kto to?

No to sza!

Po co budzić ze snu psa…

Zabawa kształcąca koordynację wzrokowo – ruchową: ,, Nasi ulubieńcy” .

Układanie puzzli – obrazków zwierząt pociętych na kilka części. Rozpoznawanie i nazywanie tych zwierząt, próby odpowiedzenia na pytanie, gdzie te zwierzęta żyją. Obrazki do wydrukowania i pocięcia przez rodzica:

https://www.e-kolorowanki.eu/zwierzeta/

https://www.przedszkola.edu.pl/kolorowanki/dzikie_zwierzeta/

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk026sgmh_8xqVsoR16iggouHlAzySA:1589974096038&q=obrazki+zwierzat+do+wyci%C4%99
cia&tbm=isch&chips=q:obrazki+zwierz

https://fajnyzwierzak.pl/porady/zwierzeta-domowe-_t/

https://psy-pies.com/artykul/koty-rybki-kroliki-i-inne-zwierzeta-domowe,1358.html

https://www.poradopedia.pl/zwierzaki/12-zwierzat-domowych-ktore-najlepsze-dla-ciebie,3079.html?all=1

https://www.google.com/search?q=zwierz%C4%99ta+egzotyczne&sxsrf=ALeKk03f_IZQQdZNvQE81BKOV0bVOR6ZgQ

Zabawa usprawniająca aparat mowy: ,, Zabawa z psem”.

Potrzebne będzie lusterko. Dziecko siedzi przed lusterkiem lub trzyma małe lusterko w rękach. Język dziecka zamienia się w wesołego pieska. Dziecko słucha opowiadania rodzica i powtarza czynności.

Pieski biegają za piłeczką( zataczanie kółeczek przesuwając czubek języka po górnych, a następnie po dolnych zębach kilka razy w lewą, potem w prawą stronę), wesoło podskakują ( dotykanie czubkiem języka raz górnych, raz dolnych zębów) , głośno szczekają( naśladowanie szczekania: hau, hau, hau), machają ogonkami( przesuwanie języka od jednego do drugiego kącika ust). Po wesołej zabawie pieski odpoczywają( naśladowanie chrapania).

Spacer z pieskiem – zabawa ruchowa ze sznurkiem.

Dzieci spacerują po pokoju, trzyma w ręku smycz, czyli sznurek. Wyobrażają sobie, że idą na spacer z pieskiem. Poruszają się zgodnie z instrukcjami podanymi przez rodzica: wolno, szybko, zatrzymują się, podciągają sznurek energicznie w górę, gdy piesek podskakuje.

Kotekskładanie origami wg instrukcji rodzica

Dziecko otrzymuje dwie kartki w kształcie kwadratów o boku około 10 cm. Rozpoczynamy od zrobienia tułowia. Składamy kwadrat po przekątnej na pół, tworząc trójkąt. Jeden koniec zawijamy pod spód, tworząc mały ogonek. Następnie składamy drugi kwadrat, tworząc trójkąt. Układamy najszerszą podstawą do siebie, a wierzchołek zaginamy na wierzch tak, żeby dotknął podstawy. Boki zaginamy do tyłu, tworząc uszy kota. Na zakończenie sklejamy głowę i tułów oraz doklejamy lub dorysowujemy oczy, nos, wąsy.

Uciekające myszkizabawa ruchowa.

Jedna osoba jest „kotem”, który goni „myszki”. „Myszy” mogą się uratować przed „kotem”, gdy dotkną np. czegoś metalowego, drewnianego albo plastikowego (dotkną drzewa, chwycą gałązkę, usiądą na ławce). Jeśli któraś z „myszek” nie spełni tego warunku i zostanie złapana, staje się „kotem” w następnej kolejce.

https://www.youtube.com/watch?v=JHXTUuLEFnMZwierzęta domowe film dla dzieci

https://www.youtube.com/watch?v=VyXhyl00qGwOdgłosy zwierząt domowych 

https://www.youtube.com/watch?v=lmQ28ip1tLEZwierzę to nie zabawka. Teatrzyk edukacyjny

https://i.pinimg.com/originals/bc/1e/06/bc1e064c1fc52c6c1351b2957637bc6d.jpg kolorowanka

https://i.pinimg.com/originals/02/ae/8d/02ae8d17344ec33a53d61ff1c03009f8.jpg Karta pracy

20. 05. 2020 r. ŚRODA  Temat dnia: ,,Z siostrą albo z bratem”

Zabawa integracyjna na powitanie: ,, Powitanki” .

Uderzanie prawą ręką w prawą rękę osoby stojącej obok i recytacja wierszyka: ,, Dzisiaj środa, witam cię, o zabawę proszę cię”.

Zabawa słuchowa: ,, Czy to chłopczyk czy dziewczynka?” –

 Rozpoznawanie głosów i określanie czy to głos chłopca, czy dziewczynki czy dorosłego mężczyzny, czy dorosłej kobiety . Do wykorzystania w zabawie fragmenty bajek, słuchowisk i piosenek dla dzieci:

https://www.youtube.com/watch?v=cs706BU_7wU- - ,, Leśne opowieści’’,

https://www.youtube.com/watch?v=KSvS7Pc5f9E - ,, Czapka niewidka”,

https://www.youtube.com/watch?v=gdp20xHH8zk   - ,,Grześ niedorajda”,

https://www.youtube.com/watch?v=oluP6vCQYx0  - ,, Cudaczek wyśmiewaczek”.

https://www.youtube.com/watch?v=rXz-hKkUvoM  - ,,Idziemy do ZOO’’

https://www.youtube.com/watch?v=LNouuY9zrKQ - ,, Kto jak skacze”

Zadaniem dziecka jest rozpoznanie głosów, określenie do kogo należą. Dziecko doskonali zmysł słuchu, uważnie słucha i odpowiada na pytania.

Zabawa edukacyjna: ,, Starszy brat” z wykorzystaniem tekstu R. Piątkowskiej

Do przeczytania przez rodziców.  Po wysłuchaniu -  rozmowa z dzieckiem na temat treści, wyjaśnienie znaczenia słów: jedynaczka, jedynak, wypowiedzi na temat rodzeństwa dziecka, co lubią robić razem, czy dobrze jest mieć rodzeństwo?

,,Starszy brat”

Jak ja chciałbym mieć starszego brata. Mam co prawda starszą siostrę, ale to nie to samo. Starszy brat to dopiero jest coś i najlepiej, żeby był taki jak brat Jaśka. Jego brat ma na imię Sebastian, ale Jasiek może na niego mówić Seba. Seba zawsze nosi pod pachą deskorolkę i w każdej chwili jeździ na niej jak na hulajnodze. Jak przystało na deskorolkowca ma czapkę z daszkiem i spodnie, które w kroku jakoś dziwnie mu zwisają. Seba codziennie odprowadza Jaśka do przedszkola. W szatni Jasiek musi sobie radzić sam, bo Seba nie wypuszcza z rąk deskorolki. Poza tym cały czas dziwnie się wygina, trzęsie głową i przytupuje, bo ciągle słucha muzyki. Kiedy Jasiek jest już gotowy, jego bat mówi :
- No to nara, młody – i na pożegnanie przybija piątkę.  Potem wstrząsamy muzycznymi rytmami wskakuje na deskorolkę i odjeżdża. I to jest właśnie super. Długo nie wiedziałem, co to jest ,,nara”, ale i tak mi się podobało. W końcu Jasiek wyjaśnił mi, że to skrót od ,, na razie”. Podobno Seba na więcej takich fajnych słów. Czasem jak rozmawia ze swoimi kolegami, to jasiek w ogóle nie rozumie, o czym mówią. No i jak tu nie zazdrościć takiego brata? Zwłaszcza po południu, gdy mamy i babcie uwijają się w szatni, całują nas, przytulają, ubierają. Ze wszystkich stron słychać pytania:  jak było w przedszkolku kochanie? Wszystko dobrze, skarbie? Zjadłeś ładnie obiadek? Wyspałeś się syneczku? W co się dzisiaj bawiła moja wnusia? Dokoła sterczą małe nóżki, na które babcie wpychają buty, mamy poprawiają rozczochrane grzywki. A tu nagle na deskorolce wjeżdża do szatni Seba i woła Jaśka:  - No jak jest, młody, spoko? a Jasiek poważnie kiwa głową i powłócząc sznurowadłami, w rozpiętej kurtce biegnie za bratem. Nawet jeśli zapomni czapki albo pogubi rękawiczki, to i tak mu zazdroszczę(…)

Źródło: R. Piątkowska, ,, Opowiadania z piaskownicy”

Zabawa ruchowa w parach: ,, Wspólne zabawy” z wykorzystaniem piłki.

Dziecko z rodzicem lub rodzeństwem wykonują ćwiczenia:

- ROWEREK – leżąc na plecach, dziecko opiera stopy o stopy partnera i równocześnie wykonują krążenia, jak przy pedałowaniu na rowerze, starając się nie oderwać stóp.

- KÓŁECZKO – jedna osoba z pary siedzi z wyprostowanymi nogami, jedną rękę wyciąga w górę, druga osoba, stojąc chwyta palec wskazujący partnera i biega wokół niego, przeskakując nad jego nogami,

- PODAJ PIŁKĘ – dzieci siedzą tyłem do siebie z wyprostowanymi nogami, wykonują skręt tułowia i podają sobie piłkę.

Zabawa doskonaląca spostrzegawczość: ,, Co się zmieniło?” – potrzebnych będzie kilka drobnych przedmiotów.

Rodzic kładzie przedmioty na podłodze, prosi dziecko, aby im się dobrze przyjrzały, Następnie dziecko zamyka oczy, a rodzic: zabiera jeden przedmiot, zamienia miejsca przedmiotów, wymienia przedmiot na inny. Zadaniem dziecka jest prawidłowo wskazać, co się zmieniło.

Bierki zabawa doskonaląca małą motorykę;

rozrzucanie bierek, kolorowych kredek lub mazaków, następnie podnoszenie ich kolejno tak,  by nie poruszyć tych znajdujących się obok.

Podwójny berekzabawa bieżna w parach z siostrą bratem z mamą, tatą.

Dzieci dobierają się w pary i chwytają się za ręce. Wybrana para jest berkiem i musi dotknąć dowolną uciekającą parę. Dotknięta para staje się berkiem, a poprzedni berek staje się zwykłym uczestnikiem zabawy.

Budujemy studnię zabawa konstrukcyjna;

układanie kredek równolegle i prostopadle, od najjaśniejszych do najciemniejszych barw.

https://www.youtube.com/watch?v=_sC46e4IwU4Tosia i Tymek po polsku - drzewo rodzinne.

https://www.youtube.com/watch?v=Qi48M370pHgKajtus i Ciężarna Mama 

https://www.youtube.com/watch?v=c6-knljNBuIZABIORĘ BRATA NA KONIEC ŚWIATA – Piosenka

https://i.pinimg.com/originals/5c/24/8d/5c248dc65b17750524a67168e2f62932.jpg Kolorowanka

19. 05. 2020 r. WTOREK Temat dnia: ,, Z mamą i tatą wesoło spędzam czas”.

Zabawa na dobry początek dnia: ,, Powitanie” – wypowiadanie imion członków rodziny na rózne sposoby: cicho, głośno, śpiewająco, szybko, wolno, z klaskaniem.

Zabawa paluszkowa: ,, Rodzina” – utrwalanie treści wierszyka z pokazywaniem.

Zabawa orientacyjno – porządkowa: ,, Spacer z mamą, spacer z tatą”. Dziecko biega swobodnie po dywanie, na hasło: ,, spacer” przybiega do rodzica, bierze go za rękę i spaceruje z nim.

 Zabawa edukacyjna: ,, Do kogo to należy” – rozpoznawanie, nazywanie i klasyfikowanie przedmiotów.

Potrzebne będą ilustracje różnych ubrań i przedmiotów lub elementy garderoby  i akcesoria członków rodziny ( szpilki, karat, szminka, spódnica, spodnie, maszynka do golenia, rajstopy, torebka, itp.). Dziecko rozpoznaje i nazywa przedmioty a następnie określa do kogo należą. Rodzic przygotowuje dwie sylwety: kobiety i mężczyzny, a zadaniem dziecka jest przyporządkowanie przedmiotów do postaci.

,,Czas z tatą” – słuchanie opowiadania M. Górnej”.

Przepadam za zabawami z tata. Ale nie zawsze tak było. Nie żebym nie lubił się z nim bawic, po prostu większość czasu spędzałem z mamą i Zosią. Ostatnio jednak bardzo to się zmieniło. Mam coraz więcej takich spraw, od których specjalista jest właśnie tata, a Zosia mówi, że mamy wspólne męskie sprawy.
Niedawno tata kupił audiobok i wspólnie go słuchaliśmy. Ale było przyjemnie! A potem razem lepiliśmy z modeliny figurkę głównego bohatera. Ponieważ mieliśmy jeszcze trochę czasu do kolacji, postanowiliśmy go wykorzystać na przygotowanie masek z brystolu, które później pomalowaliśmy na różne kolory. Gdybyście mogli zobaczyć miny mamy i Zosi na nasz widok!
A dzisiaj tata wymyślił jeszcze inne zajęcie. Z wielkiej torby wyjął listewki, młotek, gwoździe i miałem zgadywać, co będziemy robili. Długo nie mogłem się domyślić i dopiero ,gdy zobaczyłem, że z dwóch zbitych listewek powstał daszek, uderzyłem się ręką w czoło:
- Karmnik! – nagle mnie oświeciło.
Od razu zacząłem podawać tacie gwoździe, a nawet próbowałem szlifować listewki papierem ściernym. Do naszego karmnika nasypaliśmy ziarna słonecznika i umocowaliśmy za oknem. Po pięciu minutach zleciała się do niego cała chmara pięknych skrzydlatych amatorów ziarenek. Teraz w naszym domu nie marnuje się ani okruszek, bo karmnik jest oblegany przez ptactwo różnych gatunków. Zosia fotografuje je swoim aparatem, a ja nie mogę się doczekać kolejnych zabaw z tatą.

Dzieci wypowiadają się na temat utworu, wymieniają  zabawy w które dziecko bawiło się z tatą oraz zabawy, w które ono najchętniej się bawi z tatą, mamą, babcią, dziadkiem.

,, Latawiec” – rozwiązywanie zagadki”, rysowanie po śladzie, kolorowanie obrazka.

Gdy wiatr wieje – wtedy lata,

Może zrobić ci go tata,

Dwa patyczki, papier, żyłka,

W niebo frunie w sekund kilka.( LATAWIEC)

https://www.google.com/search?q=latawiec+z+papieru&oq=latawiec&aqs=chrome.7.69i57j0l7.11047j0j7&sourceid=chrome&ie

https://kreatywnachwila.pl/latawiec-z-papieru/

https://tipy.interia.pl/artykul_11839,jak-zrobic-prosty-latawiec-z-papieru.html

Zabawa muzyczna z nauka piosenki: ,, Zabawy z rodziną”- osłuchanie i nauka piosenki ,, Idziemy do ZOO”, ćwiczenia artykulacyjne , usprawnianie aparatu mowy. Relaks z rodzina.

https://www.youtube.com/watch?v=rXz-hKkUvoM- ,, Idziemy do ZOO”

https://www.youtube.com/watch?v=OpRTsApxNX0- ,,Moja rodzina”

Kolorowa rodzinka – zabawa ruchowa z woreczkami. Dzieci przy dźwiękach spokojnej muzyki spacerują między rozłożonymi na podłodze kolorowymi woreczkami (woreczki można zastąpić skarpetkami z ziarnami). Na przerwę w muzyce dziecko podnosi określoną przez rodzica ilość woreczków i odkłada na bok. W każdej rodzince muszą być woreczki w jednakowym kolorze.

Korale dla mamy – zabawa matematyczna; nawlekanie na sznurek kolorowych koralików lub makaronu zgodnie z poleceniami, np.: dwa czerwone, trzy żółte, przeliczanie koralików, porównywanie długości.

https://www.youtube.com/watch?v=u28atnroqrYMoja rodzina - Przedszkole Profesora Szymona

https://www.youtube.com/watch?v=lbBUqhnxZA0PRZEDSZKOLE Rodzicielska Niespodzianka

https://www.youtube.com/watch?v=58V52JdiwPASzczęśliwa Rodzinka – Trefliki

https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2018/05/Karta-pracy-5.pdf karta pracy

 

18 .05. 2020 r. PONIEDZIAŁEK  Temat dnia: ,, W moim domu” 

Zabawa na powitanie dnia z tańcem, ukłonami i uśmiechami: ,, Jam jest żabka” i ,, Panie Janie”

https://www.youtube.com/watch?v=DupvPbnrAYE - ,,Jam jest żabka”

https://www.youtube.com/watch?v=caFYZ75w6go- ,, Panie Janie”

Zabawa ruchowa z muzyką: ,, Kolorowa rodzinka” – wykonywanie dowolnych ruchów pojedynczo i w parach do dowolnie wybranych piosenek:

https://www.youtube.com/watch?v=LNouuY9zrKQ

https://www.youtube.com/watch?v=pKzPk-vFIag

Zabawa edukacyjna: ,, Dom” z wykorzystaniem obrazków przedstawiających różne domy, pomieszczenia w środku domu oraz sprzęty, meble, akcesoria wykorzystywane w każdym domu.

http://terapiapl.blogspot.com/2019/01/karty-pracy-dommieszkanie.html

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk00YWZmIr13HcwqqhWWe6dAM1BqS8Q:1589641864272&source=

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk00YWZmIr13HcwqqhWWe6dAM1BqS8Q%3A1589641864272&lei=iALAXqbuD-7HrgTxy6voC

Celem tej zabawy jest doskonalenie umiejętności wypowiadania się, wzbogacenie słownictwa, umiejętność klasyfikacji przedmiotów.

Po obejrzeniu , rozmowie dzieci nazywają pomieszczenia znajdujące się w domu: kuchnia, salon, łazienka, sypialnia, korytarz, dopasowuje przedmioty znajdujące się w określonych pomieszczeniach: kuchnia – lodówka, piekarnik, naczynia, salon – kanapa, fotele, telewizor, regał, łazienka – ręcznik, mydło, prysznic, wanna, itp.

Zabawa paluszkowa: ,,Rodzina”- doskonalenie sprawności manualnej.

Dziecko zaciska rękę w piąstkę, wyciąga do przodu i zaczyna mówić i pokazywać:

Ten pierwszy ( KCIUK) – to nasz dziadziuś,

A obok( PALEC WSKAZUJĄCY) – babunia,

Największy( PALEC ŚRODKOWY) –to tatuś,

A przy nim ( PALEC SERDECZNY) – mamunia,

A to jest (PALEC MAŁY) –dziecinka mała,

Tra la, la, la, tra, la, la, la, ‘

A to – moja raczka cała.

Zabawa edukacyjna: ,, Moi najbliżsi” – rozmowa na podstawie zdjęć z domowych albumów. Rodzice wspólnie z dzieckiem oglądają zdjęcia, opowiadają, kim są osoby na zdjęciach, jak się nazywają, kiedy te zdjęcia były robione, kto jest w rodzinie najstarszy, a kto najmłodszy. Przeliczanie osób na zdjęciach, wskazywanie najbliższych osób: mamy, taty, rodzeństwa.

Zabawa ruchowa: ,, Droga do domu”doskonalenie orientacji w przestrzeni. Dziecko porusza się według poleceń rodzica, np.:

- idź 3 kroki do przodu,

- idź 1 krok do tyłu,

- idź 2 kroki w lewo,

- idź 4 kroki w prawo.

Zabawa plastyczna: ,, Mój pokój”praca przestrzenna podzielona na etapy. Potrzebne będą: pudełko po butach, puste pudełka po zapałkach, kremach, syropach, kawałki materiałów, nożyczki, klej, farby.

I etap- zgromadzenie potrzebnych materiałów, wycięcie przy pomocy rodzica w pudełku okna i drzwi. Praca dziecka – samodzielne pomalowanie ,,ścian” w środku pudełka i pozostawienie do wyschnięcia.

II etap – robienie z pustych opakowań mebelków – oklejanie, malowanie, sklejanie. ,,

III etap – meblowanie pokoiku, ozdabianie według pomysłów dzieci.

,, Mój dom’’ – zabawa plastyczna. Dzieci otrzymują kartki z narysowanymi figurami geometrycznymi. Wycinają figury (trójkąt: dach, duży kwadrat: ściany, dwa małe kwadraty: okna, duży prostokąt: drzwi, mały prostokąt: komin) i układają z nich dom. Następnie przyklejają go na kartce, ozdabiają swoją pracę kredkami i mazakami. Jeśli wycinanie dużej liczby figur będzie dla dzieci za trudne, mogą dostać gotowe figury, a wyciąć tylko duży kwadrat lub trójkąt.

,,Murarz’’ – zabawa ruchowa. Rodzic wyznacza lub rysuje dwie linie. Na jednej staje „murarz”, na drugiej – wszyscy pozostali uczestnicy zabawy( siostra, brat, mama, tata). Na hasło: Start! gną w uczestnicy biegną w stronę „murarza”, przekraczają linię, na której on stoi. „Murarz” porusza się tylko po swojej linii, kogo schwyta, ten staje na linii. Zwycięża osoba, która najdłużej nie da się złapać „murarzowi”.

,,Bawimy się w dom’’– zabawy tematyczne; budowanie domków z koców, klocków, wcielanie się w role: rodziców, rodzeństwa.

https://www.youtube.com/watch?v=u28atnroqrY – Profesor Szymon – Moja rodzina

https://www.youtube.com/watch?v=kbodTvF0Luo -Świat Lolo - Moja rodzina

https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2018/05/Karta-pracy-2.pdf Karta pracy

https://i.pinimg.com/originals/b6/1b/94/b61b94f9d450f8ad103646c8c91e6f30.jpg Kolorowanka

 

TYDZIEŃ DRUGI

15 .05. 2020 r. PIĄTEK  Temat dnia: ,, Na zawodach”.

Zabawa ruchowo – naśladowcza: ,, Rusz się” .

Rodzic pokazuje różne ruchy, ćwiczenia, gesty, dziecko stara się dokładnie naśladować. Rodzic zachęca dziecko do aktywnego uczestnictwa w zabawach ruchowych.

Zabawa z elementami rzutu: ,, Rzut do kosza”.

Wykorzystać można pudełko, wiadro lub inny pojemnik, zamiast piłki mogą być kulki zgniecione z gazety. Rodzic wyznacza linię, na której staje dziecko. Zadaniem dziecka jest wrzucenie do kosza jak największej liczby kulek papierowych lub wrzucanie piłki. Rodzic utrudnia odsuwając kosz.

Zabawy matematyczne: ,, Na sportowo” .

Klasyfikowanie przedmiotów ze względu na jedną cechę.

Należy przygotować obrazki piłek: 3 piłki czerwone, 3 piłki żółte, 2 piłki niebieskie i 2 piłki pomarańczowe. Piłki czerwone i niebieskie mają być w jednym rozmiarze, żółte i pomarańczowe w innym.

Dziecko  klasyfikuje przedmioty zgodnie z instrukcja rodzica, np.:

- Połóż obok siebie piłki jednej wielkości,

- wyszukaj tylko piłki pomarańczowe,

- znajdź piłki niebieskie.

Do zabawy można dołączyć przeliczanie piłek oraz porównywanie, których jest więcej a których mniej.

Zabawa bieżna: ,, Do mety”

Potrzebna jest kostka do gry. Zadaniem dziecka jest zrobić tyle okrążeń, ile oczek pokaże kostka. Rodzic może zabawę modyfikować i zamiast biegania mogą być inne ćwiczenia: bieg na czworakach, skoki obunóż, skoki naprzemienne, itp.

Zabawy muzyczno – ruchowe: ,, Ruch to zdrowie”- filmiki instrukcją

https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo

https://www.youtube.com/watch?v=iQTxHif7Gzg

https://www.youtube.com/watch?v=InxomdEHL8M

https://www.youtube.com/watch?v=LUhapiC-Reo

https://www.youtube.com/watch?v=FZ3pj_ZkldQ

https://www.youtube.com/watch?v=l-P0PfiZp9E

W zabawie wykorzystujemy różne rekwizyty: chustki, woreczki, wstążki. Dzieci maszerują, biegają z woreczkiem na głowie, tańczą z chustą, wykonują polecenia rodziców i instruktorów.

Skokizabawa z elementami skoku.

Dzieci ćwiczą wykonywanie skoku obunóż (jak lekkoatleci) oraz naprzemiennie (jak podczas biegu przez płotki). Rodzic wyjaśnia, że skoki obunóż będą sygnalizowane przez ciche dźwięki trójkąta, a skoki naprzemienne będą zapowiadane przez głośne dźwięki bębenka. Rodzic może wykorzystać do zabawy inne dowolne instrumenty.

Rowerem i hulajnogąnauka jazdy na rowerach biegowych i hulajnogach.

 Rodzic pomaga dzieciom w nauce jazdy hulajnogą lub rowerkiem biegowym. Stara się pomóc w przezwyciężeniu lęku przed jazdą na rowerze i hulajnodze.

Jazda roweremzabawa relaksacyjna z wykorzystaniem chusty animacyjnej(można wykorzystać koc); leżenie  na chuście; wyciąganie nóg wysoko w górę, naprzemienne poruszanie nogami do rytmu spokojnej muzyki; unoszenie rąk do góry i ich opuszczanie na sygnał rodzica, odpoczynek

https://www.youtube.com/watch?v=jgJOS26G1wY – film -Aktywność fizyczna

https://www.youtube.com/watch?v=WbMKgaPPAs0 – gimnastyka

https://www.youtube.com/watch?v=0ih61-uU-zkSport - Ćwiczenia na równowagę My3 - TV dla Dzieci

https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2018/06/Karta-pracy-5-1.pdf  karta pracy – połącz obrazki

https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2018/06/Karta-pracy-3-1.pdf Karta pracy - zaprojektuj strój piłkarza.

 

14. 05. 2020 r. CZWARTEK  Temat dnia: ,, Ruch to zdrowie”

Zabawa integracyjna: ,, Dzień dobry na różne sposoby”.

 Potrzebna będzie kostka emocji lub wydrukowane i wycięte emotikonki  z różnymi minkami

https://www.emotikonyznaczenie.pl/lista-buzki-ludzie

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk00Takgw7eoVkv9jMXxouDdMORLp_A%3A1589213953840&lei=

https://www.pinterest.at/egrazyna/emotki/

Dziecko przy pomocy obrazków pokazuje swój nastrój. Wdrażanie dziecka do rozumienia swoich stanów emocjonalnych, dostrzegania nastroju innych osób i potrzeb z nimi związanych. Celem tej zabawy jest wyrażanie uczuć w formie werbalnej i niewerbalnej oraz znaczenie spontanicznej pomocy innym.

Zabawa z elementami skoku: ,, Skoki”. Można wykorzystać instrumenty będące w domu lub klaskać.

Dziecko skacze obunóż do wyklaskiwanych przez rodzica rytmów, następnie skacze naprzemiennie – jak przez płotki. Rodzic zmienia tempo wyklaskiwanych rytmów, aby dziecko skakało szybciej lub wolniej.

Zabawa edukacyjna: ,, Na zdrowie” w oparciu o treść wiersza  B. Lewandowskiej.

Rodzic odczytuje dziecku wiersz zachęcając go do uważnego słuchania, wypowiadania się na temat tego, co trzeba robić, aby być zdrowym. Zwraca uwagę dziecku na to, jak ważny jest ruch w naszym życiu.

,,Na zdrowie”

Doktor Rybka niech nam powie,

Jak należy dbać o zdrowie!

Kto chce prosty być

jak trzcina,

Gimnastyką dzień zaczyna.

Całe ciało myje co dzień

pod prysznicem, w czystej wodzie!

Wie, że zęby białe, czyste

lubią szczotkę i dentystę!

Pije mleko. Wie, że zdrowo

Chrupać marchew na surowo!

Kiedy kicha, czysta chustka

dobrze mu zasłoni usta!

Chcesz, to zobacz na obrazku,

Jak jeść jabłka, bez zarazków!

Rób tak samo, bo chcesz chyba

Tak zdrowy być jak ryba!

Źródło: B. Lewandowska, ,, Na Zdrowie”.

Rozmowa z dzieckiem, na temat treści. Wymienianie zdrowych produktów do jedzenia, prawidłowej higieny oraz sportów. Oglądanie obrazków i filmików przedstawiających piramidę zdrowia:

https://www.google.com/search?q=piramida+zdrowia+dla+dzieci&oq=piramida+zdrowiadla&aqs=chrome.

https://ncez.pl/abc-zywienia-/zasady-zdrowego-zywienia/piramida-zdrowego-zywienia-i-stylu-zycia-dzieci-i-mlodziezy

https://www.youtube.com/watch?v=7_Y8QekljEohttps://www.youtube.com/watch?v=Pq4c3vb4Ej4

Zabawa naśladowcza: ,, Jak lekkoatleci” – dziecko stara się dokładnie naśladować czynności wykonywane przez rodzica: biega po kole, podskakuje z nogi na nogę, skacze naprzemiennie, skacze obunóż, itp.

Zabawa słowna: ,, Co lubię robić” – swobodne wypowiedzi dziecka zużyciem obrazków demonstracyjnych, rozmowy na temat, jak lubi spędzać wolny czas, co najchętniej robi, co sprawia mu przyjemność.

https://pl.depositphotos.com/vector-images/obrazki-dla-dzieci.html

https://pixabay.com/pl/images/search/zabawy%20dzieci/

https://pl.pinterest.com/beataorzelek/zabawy-dla-dzieci/

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk01OYcn1JaXrlZFqFUongfPW3NBSIg:1589268443009&q=Obrazki+dzieci+w+przedszkolu

Szybko, szybciej – zabawa z rekwizytem.

 Rodzic  rozkłada na podłodze szarfy. Następnie wybija na tamburynie zmienne rytmy, a dzieci ruchem starają się je interpretować. Na przerwę w muzyce dzieci  stają pośrodku szarfy podnoszą je szybko do góry i jak najszybciej odkładają z powrotem. Rodzic czeka, aż każdy uczestnik wykona zadanie i zabawa powtarzana jest od nowa.

Bańki mydlanezabawy swobodne na świeżym powietrzu.

Rodzic wydmuchuje w stronę dzieci bańki mydlane. Zabawa polega na tym, by złapać i rozbić jak najwięcej baniek.

W zdrowym ciele zdrowy duchinstrukcja higieny ciała – przypomnienie, ćwiczenie prawidłowego mycia rąk i zębów; ćwiczenia w przekręcaniu ubrań na drugą stronę; zbieranie punktów lub naklejek za każdą aktywność.

https://www.youtube.com/watch?v=I2WWpt_n9IsWIELKIE PORUSZENIE - Piosenka Dla Dzieci - RUCH TO ZDROWIE

https://www.youtube.com/watch?v=sZZKiGbu40wHibbi - Sport to zdrowie

https://www.youtube.com/watch?v=sIC8SaprU6USport to zdrowie! - bajka dla dzieci (audiobook)

https://i.pinimg.com/originals/91/ef/46/91ef465cfd03a0cfb7ff2e45c269d6e4.jpgKarta pracy - skakanka

https://i.pinimg.com/originals/af/44/d2/af44d22b0b33097840668948fd853afa.jpg kara pracy - grafomotoryka

13. 05. 2020 r. ŚRODA Temat dnia: ,, Piłka”

Zabawa zręcznościowa: ,, Piłka parzy” dla wszystkich członków rodziny.

Przekazywanie piłki w kole , ćwiczenie prawidłowego chwytu i refleksu. Stopniowe zwiększanie trudności poprzez przyspieszanie podawania sobie piłki i wprowadzenia innych piłek.

Zabawa z rekwizytem: ,, Szybko, szybciej’’.

 Rodzic stawia na podłodze pudełko, a na wyznaczonej linii kilka gazetowych kulek. Wystukuje czy wyklaskuje zmienne rytmy, a dziecko stara się je interpretować ruchem. Na przerwę w wystukiwaniu dziecko dobiega do linii, wrzuca kulki do pudełka i wraca na poprzednią pozycję. Rodzic stara się zwiększać tempo zabawy, aby dziecko wykonywało czynności szybciej.

Zabawa edukacyjna: ,, Piłka, piłeczka” – praca z obrazkiem i różnego rodzaju piłkami.

https://pixabay.com/pl/images/search/pi%C5%82ki/

https://www.youtube.com/watch?v=Klf9pwsbyxk

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk02zyncs89kOXtFBC0_TeW7cHEtXw:1589207761918

Oglądanie różnych rodzajów piłek ( rzeczywistych i na zdjęciach), porównywanie wielkości, kształtów, ciężaru, koloru, opisywanie ich. Nazywanie dyscyplin sportowych, w których piłki są wykorzystywane.  Dzielenie piłek na grupy, np.: piłeczki małe – piłki duże, piłki kolorowe – piłki w jednym kolorze, itp.

Zabawa z elementami rzutu: ,, Rzut do kosza” .

 Rodzic zaznacza linię, przy której stanie dziecko, a odpowiednio dalej ustawia kosz lub pudełko. Dziecko staje przy linii i próbuje wrzucić piłkę do kosza. Jeśli się nie uda dziecko ćwiczy dalej, jeśli się uda rodzic przesuwa kosz zwiększając odległość rzutu.

Zabawa plastyczna: ,, Koło” – kreślenie kół na kartce A 3 ( duży blok rysunkowy).

Nazywanie barw podstawowych, ćwiczenie prawidłowego chwytu kredki, ćwiczenie rozmachu ręki. Dziecko najpierw kreśli koła w powietrzu, a następnie rysuje kolorowe koła na papierze nazywając kolory. Potem swoje koła dziecko dowolnie ozdabia z użyciem rożnych materiałów plastycznych.

Do metyzabawa bieżna. Dziecko siedzi na dywanie, rodzic rzuca kostką. Liczba oczek na kostce oznacza liczbę okrążeni do wykonania dla  dziecka. Rodzic dba o bezpieczeństwo dzieci podczas biegów, pomaga przeliczać kropki oraz okrążenia. Zabawa trwa do czasu, aż wszystkie chętne dzieci będą miały możliwość okrążenia koła. ( koło można zrobić ze sznurka, taśmy malarskiej itd.)

Do bramkizabawa z piłką. Dzieci starają się kopać piłkę tak, aby ta wpadła do bramki. Każde dziecko ma szansę na tyle powtórzeń, by osiągnąć sukces. ( bramkę można zrobić z kartonu, pudełek lub z wykorzystać krzesła)

Najmniejsze – największezabawa matematyczna;

układanie kolorowych papierowych kół od najmniejszego do największego; przeliczanie kół.

https://www.youtube.com/watch?v=Th6ng0dfG7oZabawny ogórek gra w piłkę nożną i uczy kolorów

https://www.youtube.com/watch?v=zXgIqgGguvk piosenka – kolorowa piłka

https://www.youtube.com/watch?v=Klf9pwsbyxk –  Do jakich dyscyplin sportowych potrzebna jest piłka.

https://i.pinimg.com/originals/19/53/c3/1953c3efabfafcb581ae967f96616bf2.jpg Kolorowanka

https://i.pinimg.com/originals/40/eb/b3/40ebb3f6ea9a1782f9fc6fe817a0849c.jpg dopasuj elementy

 

12. 05. 2020 r. WTOREK  Temat dnia: ,, Co jest ważne w sporcie?”

Zabawa słowna: ,, Będę sportowcem’’ – burza  mózgów. Wypowiedzi dzieci na temat tego, co jest potrzebne, aby uprawiać sport, zapisywanie przez rodzica wszystkich odpowiedzi dziecka na szarym papierze. Do wykorzystania fotografie ludzi uprawiających sport.

https://pixabay.com/pl/images/search/uprawianie%20sportu/

https://pl.depositphotos.com/vector-images/dyscypliny-sportowe.html

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk00VevcIf3T4UdRpAm4glKVxheP1iA%3A1589185660564&lei=fAy5XtqHIqqJrwSrzYWoCQ

https://pl.clipart.me/istock/outline-figure-athletes-different-sports-621563

Zabawa bieżna: ,, Do mety” – potrzebna będzie kostka do gry.

Rodzic wyznacza bieżnię – np.: obrzeże dywanu, zadaniem dziecka jest wykonanie tylu okrążeń ile pokaże kostka. Zachęcamy wszystkich członków rodziny do zabawy.

Zabawa edukacyjna: ,, Marzenia o sporcie” z wykorzystanie Karty pracy s. 145.

 Dziecko wypowiada się na temat obejrzanych rysunków, mówi o czym marzą postacie z rysunków, wodzi najpierw palcem a później kredką po śladzie. Opowiada o swoich zainteresowaniach związanych ze sportem, o swoich marzeniach.

Zabawa ruchowa z elementami skoków: ,, Skoki”.

 Dziecko ćwiczy wykonywanie skoku obunóż ( jak lekkoatleci) oraz naprzemiennie( jak podczas biegu przez płotki). Rodzic wyjaśnia  dziecku, że skoki obunóż będą sygnalizowane przez ciche klaskanie, a skoki naprzemienne przez głośne klaskanie. Rodzic może wykorzystać w zabawie dwa różne instrumenty zamiast klaskania.

Zajęcia gimnastyczne: ,, Każdy może być sportowcem”

 1. Pokonywanie toru przeszkód.  Ćwiczenia w koordynacji całego ciała.
 2. Rodzic rozkłada na dywanie tor przeszkód:
 3. Przechodzenie w tunelu –  pod  dwoma , trzema krzesłami
 4. Przeskakiwanie z kamienia na kamień – rozrzucone na dywanie gazety,
 5. Rzucanie woreczka do tarczy – tarcza – namalowana na papierze i przyklejona na drzwi, zamiast woreczka mała piłeczka,
 6. Wrzucanie piłki do kosza,
 7. Przechodzenie po linie – położona skakanka lub sznurek,
 8. Okrążanie pachołków -  dostępne w domu przedmioty.

Rodzic zachęca dziecko do pokonywania toru przeszkód, wykonywania wszystkich zadań. Jeśli w zabawie wezmą udział inni członkowie rodziny, będzie element rywalizacji i dopingu. Celem tych ćwiczeń jest doskonalenie sprawności ruchowej, wykonywanie zadań z wykorzystaniem sprzętu.

Jak lekkoatleci – zabawa naśladowcza.

Dziecko stara się wykonać polecenia rodzica: maszerują po obwodzie koła z kolanami uniesionymi wysoko, wykonują skłony w przód, naśladują żonglowanie piłką, biegają, naśladują pływanie. Aby utrudnić wykonywanie zadań, rodzic coraz częściej zmienia aktywności, zabawę może również przeprowadzić dziecko.

Olimpiadapraca plastyczna.

 Rodzic prezentuje dzieciom zdjęcie flagi olimpijskiej. Rozmawia z dziećmi o symbolice kół olimpijskich: Każdy kolor koła to kontynent. Koła olimpijskie są oficjalnym symbolem igrzysk olimpijskich. Biała flaga z kołami olimpijskimi jest uroczyście zawieszana podczas każdej olimpiady. Dzieci jeszcze raz nazywają kolory kół, odszukują  plastelinę w takich kolorach i wypełniają kontury kół.https://i.pinimg.com/originals/5b/7a/fb/5b7afbf493f2121f9906715c8a9d2d4f.png koła olimpijskie

W chowanegozabawa terenowa.

Rodzic odlicza do dziesięciu, a dzieci starają się ukryć. Nie wszędzie jednak można się schować. Rodzic wyznacza miejsca w domu, które są zakazane w zabawie. Na hasło: Koniec gry! dzieci wychodzą ze swoich kryjówek.

https://i.pinimg.com/originals/dc/a7/45/dca7458a04a3032b4d3b2f97c454789c.jpg Kolorowanka

https://i.pinimg.com/originals/db/13/9a/db139ace40583651eece0e3aefc48ffa.gif Podium

https://www.youtube.com/watch?v=-I0t9TxBQS4 dyscypliny sportowe

https://www.youtube.com/watch?v=KCaigbf8cHA Bolek i Lolek na Olimpiadzie

 

11. 05. 2020 r. PONIEDZIAŁEK Temat dnia: ,,Sport od A do Z”

Zabawa słowno – obrazkowa: ,,Jakie znamy sporty?’’ – praca rodziców z dziećmi z wykorzystaniem obrazków:

https://www.superkid.pl/obrazki-do-wydruku-sporty-letnie

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk00FYeyFKejnPFYUAaj07KY4uAZFGw%
3A1589014955645&lei=q3G2Xr3zJq6MrwSCr6eYCw&q=

https://www.google.com/search?q=dyscypliny+sportowe+letnie+obrazki+dla+dzieci&biw

https://www.google.com/search?q=sport+obrazki+dla+dzieci&tbm=isch&hl=pl&ved=
2ahUKEwiNqN7lt6bpAhXHE3cKHbkSAdUQrNwCKAJ6BAgBEHI&biw=1349&bih=608

Opisywanie obrazków, nazywanie sportów, wzbogacenie słownika dzieci o nowe wyrazy związane ze sportem, swobodne wypowiadanie się na dany temat.

Zabawa naśladowcza: ,, Jak lekkoatleci” – dzieci starają się wykonać polecenie rodzica:

- Chodzą po dywanie z wysokim unoszeniem kolan,

- naśladują żonglowanie piłką,

- wykonują skłony,

- naśladują pływanie ,itp.

Zabawa edukacyjna: ,, Gol” – uważne słuchanie tekstu czytanego przez rodziców, reagowanie na humor zawarty w utworze, odpowiadanie na pytania związane z treścią utworu.

,,Gol”

 Lubię grać w piłkę, dlatego ucieszyłem się , gdy nasza pani powiedziała, że będziemy grać o puchar przedszkola. Nie mogłem doczekać się, kiedy wybiegnę na boisko i pokażę, co potrafię. Pani podzieliła nas na dwie grupy i wszyscy pomaszerowaliśmy do szatni. Tam założyliśmy podkolanówki, tenisówki, i specjalne stroje, w których wyglądaliśmy, jak prawdziwi piłkarze. Ja i moi koledzy dostaliśmy czerwone koszulki i zielone spodenki. Chłopcy z przeciwnej drużyny biegli w żółto – czarnych strojach. Gdy się tak tłoczyli wyglądali jak rój wściekłych pszczół. Na trybunach siedzieli rodzice, którzy ciągle do nas machali, coś wołali albo bili brawo. Zanim zaczął się mecz, tata poklepał mnie po plecach i powiedział:
- Tomek, pamiętaj, jak już dostaniesz piłkę, to nie daj jej sobie odebrać. Leć prosto na bramkę, dobrze się przyłóż i kopnij z całej siły. Jasne! Złapię piłkę i nie oddam jej nikomu. A potem strzelę gola. Obiecuję! – zawołałem i przybiłem z tatą piątkę.
- Tylko nie biegaj za szybko, bo się spocisz – dodała mama, ale jej nie słuchałem, bo gnałem na boisko.
Na boisku były dwie bramki i jedna piłka w biało- czerwone cętki. Gdy tylko rozległ się gwizdek, podciągnąłem podkolanówki i ruszyłem przed siebie. Odpychałem na boki wszystkich, którzy biegli przede mną i starałem się zbliżyć do piłki. Kątem oka obserwowałem chłopaków z mojej drużyny. Dwóch się zderzyło ze sobą i teraz leżeli na trawie i strasznie się kłócili. Maciek siedział na środku boiska i próbował zawiązać sobie sznurowadła. Igor minął mnie i popędził w przeciwnym kierunku. Myślałem, że coś mu się pomyliło, ale dał mi na migi znać, że leci do ubikacji, bo chce mu się siku. Z trybun cały czas dobiegały jakieś okrzyki i kolaski. Wydawało mi się przez moment, że tata do mnie macha. 
I nagle zobaczyłem, że cętkowana piłka jest tuż-tuż. Filip, który miał ją przy nodze, stanął na chwilę, żeby się upewnić, czy mama na niego patrzy. Wtedy jednym zgrabnym kopnięciem odebrałem mu piłkę. Rozejrzałem się do której bramki mam bliżej i ruszyłem z kopyta.
- Tomek! No coś ty! Tomek! – wrzeszczał Filip, który chyba zrozumiał, że to nie on, tylko ja zaraz strzelę gola. Teraz już nikt nie mógł mnie zatrzymać. Prowadziłem pewnie piłkę, a ona jak zaczarowana tańczyła wokół moich nóg. Zbliżałem się do bramki w zawrotnym tempie. Na bramce stał Kuba i wytrzeszczał na mnie oczy.
- Co ty robisz!? – wrzasnął.
- Strzelam gola! – ryknąłem i walnąłem taką petardę, że o mało nie przebiłem siatki na wylot. Kuba złapał się za głowę, a ja z rozpędu wbiegłem do bramki i odtańczyłem taniec radości.
- Udało się !!! Jest bramka!!! Jeden zero- cieszyłem się i zrobiłem fikołka ze szczęścia. Kilku moich kolegów stało z otwartymi ustami, a inni zamiast mi gratulować, pukali się znacząco w czoło. Za to zawodnicy w żółtych koszulkach i czarnych spodenkach śmiali się i poklepywali po plecach.
- Zwariowałeś? – wyskoczył na mnie Kuba.- Do tamtej bramki miałeś lecieć z piłką. TA jest nasza!.
Chwilę trwało, zanim zrozumiałem, że strzeliłem gola swojej własnej drużynie. Myślałem, że tata też będzie na mnie zły. Ale po meczu tata uśmiechnął się i powiedział:
- No i dotrzymałeś słowa. Strzeliłeś pięknego gola.
- ale…- próbowałem się jakoś wytłumaczyć.
- nie ma żadnego ale – przerwał mi tata – Gol to gol. Nie umawialiśmy się przecież, do której bramki masz wkopać piłkę.
Prawda? – spytał i puścił do mnie oczko.
Tata ma rację. Gol to gol – pomyślałem i pobiegłem do naszej pani dowiedzieć się, kto w końcu wygrał ten puchar.

Zabawa ruchowa: ,, Szybko – szybciej” z rekwizytem ( może być związany sznurek lub szarfa). Rodzic kładzie szarfę na podłodze i wyklaskuje lub wybija na bębenku czy tamburynie zmienne rytmy, a dzieci ruchem starają się je interpretować. Na przerwę w muzyce dziecko podbiega do szarfy, unosi ja do góry i szybko odkłada na podłogę. Zabawę powtarzamy.

Zabawa z wyobraźnią:  ,, Sportowe gadżety” – wykonywanie scenek pantomimicznych; losowanie gadżetów; próby pokazania , do czego może służyć dany przedmiot, nazywanie wcześniej poznanych sportów letnich. Potrzebne będą: frotka, piłki różne- do siatkówki, do koszykówki, do piłki nożnej, czepek pływacki, bidon, sportowe obuwie. Zadaniem dziecka jest starać się przekazać treść bez słów, tylko pokazując.

Tenis – zabawa z piłką tenisową i praca z kartą pracy. Zajęcia rozpoczynają się na dywanie. Dziecko i rodzic stoją naprzeciwko siebie  i w parach turlają do siebie piłki tenisowe. Za każdym razem starają się trafiać do osoby, z którą są w parze. Po skończonej zabawie dzieci przechodzą do wypełniania karty grafomotorycznej. Ołówkiem lub kredką odwzorowują  piłki tenisowej.

http://bystredziecko.pl/karty-pracy/grafomotoryka/grafomotoryka-pilka-do-kosza-01.pdf - grafomotoryka

Rzut do koszazabawa z elementami rzutu. Rodzic zaznacza taśmą linię, przy której ma ustawić się dziecko oraz, odpowiednio dalej, ustawia kosz.  Dziecko staje na taśmie i próbuje wcelować piłką do kosza. Dzieci próbują rzutów do czasu, aż komuś uda się wrzucić piłkę do kosza. Wówczas rodzic  odstawia kosz nieco dalej i zabawa rozpoczyna się od nowa.

Start, metazabawa bieżna. Na hasło: Start! dzieci biegną w dowolnym kierunku, na hasło: Meta! stają w miejscu i starają się nie ruszać.

https://www.youtube.com/watch?v=7zodfY74anc – Poznajemy różne sporty.

https://www.youtube.com/watch?v=pmUsOBfFJnw Bolek i Lolek – Olimpiada sportowa

https://i.pinimg.com/originals/b9/18/d1/b918d1321e22ba48b75583ebc5766fae.jpg - karta pracy - Pokoloruj te ilustracje, które przedstawiają czynności dobre dla zdrowia.

https://i.pinimg.com/originals/03/9f/a1/039fa1c6ca3b244b49a62988de32b91f.jpg karta pracy - Aktywność fizyczna.

TYDZIEŃ PIERWSZY 

08 .05. 2020 r. PIĄTEK  Temat dnia: ,, A może będzie właśnie tak…”

Zabawa słowna na powitanie: ,, Dzień dobry” dla wszystkich członków rodziny.

Potrzebna będzie piłka. Rodzic rzuca piłkę do dziecka i wypowiada słowa ;,, dzień dobry”, dziecko łapie piłkę i rzuca do kolejnej osoby również ze słowami: ,, dzień dobry”. Zabawę powtarzamy używając słów ,, Do widzenia”

,, Magiczne słowa” – uważne wysłuchanie wiersza i rozmowa na temat zwrotów grzecznościowych i okoliczności, w których należy je stosować. Nawiązanie do życia dorosłego i stosowania zwrotów grzecznościowych w codziennych sytuacjach. Nauka wiersza.

,,Magiczne słowa”

Jeśli bardzo chcesz czarować,

Musisz znać magiczne słowa.

Proszę – oto pierwsze z nich,

Co otwiera wszystkie drzwi.

Przepraszam – drugie ważne słowo.

Sprawia, że uśmiech wraca na nowo.

I dziękuję – słowo trzecie,

Po nim cudownie jest na świecie.

Proszę, przepraszam i dziękuję

To najważniejsze słowa.

Musisz je ćwiczyć co dzień wytrwale, by nimi zaczarować( …).

Źródło: ,, K. Klich ,, Magiczne słowa”- fragment w ,, Bajkowa Drużyna”

Zabawy ruchowe z wykorzystaniem Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne: ,,Współpraca”

Dziecko wykonuje zadania zgodnie z poleceniami rodzica:

- spaceruję po dywanie,

- przybijam piątkę innym domownikom,

- spaceruję w podskokach,

- szukam pary i spacerujemy razem,

- wiosłujemy – trzymając się za ręce pochylają się w przód i do tyłu.

Zabawa edukacyjna z wykorzystaniem wiersza:

,, Wyobraźnia” -  K. Klich.

Szkoda, że nie mam tak jak motylek

Pary skrzydełek w kolorach tęczy.

Wtedy bym mogła chociaż przez chwilę

Latać i nóżek swoich nie zmęczyć.

Mogłabym jeszcze na wielkiej łące

Pełnej stokrotek, maków, bławatków

Tańczyć walczyka razem ze słońcem

 I odpoczywać na wonnym kwiatku.

Albo się uczyć od pana Świerszcza

Gry na malutkich, zielonych skrzypkach.

Potem dać koncert pani Biedronce,

Tej, co ma domek zrobiony z grzybka.

Szkoda, że nie mam tak jak motylek

W kolorach tęczy pary skrzydełek,

Ale na szczęście mam wyobraźnię,

Co może zdziałać naprawdę wiele.

Wystarczy tylko, że zamknę oczy,

Wnet na zielonej znajdę się łące.

Świerszcz ze skrzypcami zaraz tu wskoczy

I zaraz damy wspaniały koncert.

Ze słonkiem walca zatańczę w parze

I zrobię wszystko, czego zapragnę.

Spełnię najskrytsze ze swoich marzeń

No bo od czego mama wyobraźnię?

Uważne słuchanie wiersza czytanego przez rodzica. Rozmowa rodziców z dziećmi na temat wysłuchanych treści. Zachęcanie dzieci do relaksu przy muzyce i wyobrażania sobie, kim chcą zostać, co chcą robić. Opowiadanie innym o wyobrażonych sytuacjach, marzeniach:

Muzyka relaksacyjna:

https://www.youtube.com/watch?v=_Mqf46DTszc

https://www.youtube.com/watch?v=x0fhwXMHqec

https://www.youtube.com/watch?v=6lC8PTTpiNw

https://www.youtube.com/watch?v=FIdiS5j0av4

Zabawa edukacyjna: ,, Znam zawody” – łączenie narzędzi pracy i zawodów

http://chomikuj.pl/slawo696/Dokumenty/PRZEDSZKOLE/Obrazki+do+zaj*c4*99*c4*87/

https://chomikuj.pl/joasik06/ZAWODY/atrybuty

https://chomikuj.pl/szpila59/kolorowanki+i+inne/zawody/kolorowe+zaw*c3*b3d+atrybut

Zgadnij, kim jestemzabawa naśladowcza;

dzieci siedzą na dywanie, rodzic rozkłada obrazki różnych zawodów, a dziecko losuje, zadaniem dziecka jest pokazać ruchem, głosem ten zawód. Później rodzic losuje i pokazuje, a dziecko odgaduje.

Wóz strażackipraca plastyczno-techniczna, cz. 2.

Dzieci naklejają na pudełkach kształty, które będą pełniły funkcje okien, świateł, drzwi, kół. Wybierają gotowe elementy i przyklejają w odpowiednich miejscach. Przykładowe kształty i ich liczba: sześć czarnych kół z bloku technicznego (po trzy na dłuższym boku pudełka), trzy niebieskie prostokąty (okienka – boki i przód), dwa małe żółte i dwa czerwone kółka (światła wozu strażackiego).

Gimnastyka  dobra sprawa - zabawy z woreczkami gimnastycznymi: marsz z woreczkiem na głowie, na ramieniu (ze zmianą), pod brodą, między kolanami, na śródstopiu (ze zmianą).

https://www.youtube.com/watch?v=kzMubL2dHAk – Lulek TV – numery alarmowe

https://www.youtube.com/watch?v=YLhGcMIPTuA - Bezpieczeństwo na drodze

https://www.youtube.com/watch?v=VItAI8lZyx4 – numery alarmowe – Profesor Szymon

https://i.pinimg.com/originals/ff/73/6f/ff736f720d9de067a0281b276fbffede.jpg - kolorowanka - numer alarmowy

https://i.pinimg.com/originals/01/8a/a5/018aa5604e5e12294e3c9f5d3d49b0eb.jpg Karta pracy - kim będę?

 

07. 05. 2020 r. CZWARTEK  Temat dnia: ,, Pan policjant porządku pilnuje!’’

Zabawa naśladowcza dla wszystkich członków rodziny: ,, Kto potrafi tak jak ja?’’

Rodzic prezentuje wybrany ruch lub ćwiczenie, które należy powtórzyć. Każdy ruch rodzic poprzedza zdaniem: kto potrafi tak jak ja : tupnąć jedną nogą, tupnąć druga nogą, podskakiwać jak piłeczka, skakać jak pajacyk, stanąć w dużym rozkroku, stać na jednej nodze, uderzać dłońmi o kolana, dotknąć palców u stóp, wspiąć się na palcach.

 Zabawa słuchowo - ruchowa : ,, Duży skok – mały skok”.

 Rodzic wyklaskuje lub wygrywa na dowolnym instrumencie rytm. Na szybkie uderzenia dziecko robi małe kroczki, na wolne – duże kroki. Następnie zmiana hasła. Na polecenie: ,,wysoki” – dziecko porusza się na palcach, ,, nisko” – spaceruje na zgiętych kolanach.

Zabawy ruchowe z wykorzystaniem Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne: ,,Współpraca”

Dziecko wykonuje zadania zgodnie z poleceniami rodzica:

- spaceruję po dywanie,

- przybijam piątkę innym domownikom,

- spaceruję w podskokach,

- szukam pary i spacerujemy razem,

- wiosłujemy – trzymając się za ręce pochylają się w przód i do tyłu.

,,Zagadka’’ – wysłuchanie i rozwiązywanie zagadki, pogadanka na temat pracy policjanta, oglądanie zdjęć radiowozu, wskazywanie, w jakich sytuacjach policjant wykorzystuje konkretne przedmioty: kajdanki, gwizdek, lizak policyjny. Dziecko wypowiada się na temat ilustracji, wie na czym polega praca policjanta.

Zagadka: ,, Kto na skrzyżowaniu bez obawy staje, bo ręką zatrzyma auta i tramwaje?’’

https://www.google.com/search?q=policjant+obrazki+dla+dzieci&oq=
policjat+obrazki+dla+&aqs=chrome.1.69i57j0l3.855919j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/tags/policja

https://pl.depositphotos.com/vector-images/policjant.html

https://www.youtube.com/watch?v=JLDdhp9ZB0I – filmik- ,, Akcja ratunkowa’’ i inne filmy edukacyjne

https://www.youtube.com/watch?v=2sk-r_j0vGc – piosenka ,, Panie policjancie”

Zabawa ruchowa : ,, Raz, dwa, trzy, pan policjant patrzy’’  na wzór tradycyjnej zabawy,, Baba Jaga patrzy”.

Zabawa edukacyjna” ,, Kto to” – nazywanie przedstawicieli zawodów i przedmiotów potrzebnych im do pracy, łączenie w pary osób i ich narzędzi pracy, karta pracy s. 135.

https://www.google.com/search?q=r%C3%B3%C5%BCne+zawody+karty+pracy
&oq=r%C3%B3+zne+zawody+&aqs=chrome.5.69i57j0l7.23143j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

https://inwazja.info/demo-materialy-edukacyjne/zawody/

https://eduzabawy.com/wierszyki/agata-dziechciarczyk/klaun-animator/

Jaki zawód pokazuję? – zabawa naśladowcza; dzieci maszerują przy muzyce  po dywanie, na przerwę w muzyce rodzic mówi nazwę danego zawodu, zadaniem dzieci jest naśladowanie ruchem oraz mimiką wskazanego zawodu.

Numer alarmowy - 112 – zabawa plastyczna, wyklejanie plasteliną numeru alarmowego. Rodzic rozdaje dzieciom białe kartki techniczne w rozmiarze  z wydrukowanym numerem alarmowym 112 (dużą czcionką, nie pogrubioną). Zadaniem dzieci jest wykleić czerwoną i niebieską plasteliną numer alarmowy po śladzie, metodą kółeczek (kleimy kółeczko za kółeczkiem).

https://i.pinimg.com/originals/8e/e6/4e/8ee64e03e33ae06492b2cc5a91dbdbca.jpg - karta pracy - numer alarmowy

https://i.pinimg.com/originals/8e/e6/4e/8ee64e03e33ae06492b2cc5a91dbdbca.jpg Karta pracy - policja

https://www.youtube.com/watch?v=pzAeFp5UhtY – Bajka edukacyjna – zawód – policjant

https://www.youtube.com/watch?v=CXobaEgulLA – piosenka o policjancie

 

06.05.2020r. ŚRODA  Temat dnia: ,, A może zostanę strażakiem?’’

Piosenka na powitanie: ,, Jestem zuch” – utrwalanie poszczególnych części ciała.

Zabawa ruchowa: ,, Gimnastyka” – reagowanie ruchem na treść rymowanki:

,, Gimnastyka”

Co dzień rano nasza mama

Z hukiem okno nam otwiera

I okrzykiem budzi wszystkich:

- Gimnastyka będzie teraz! ( marsz w miejscu z wysoko uniesionymi kolanami)

Rączki w górę i na boki,

Trzy przysiady, dwa podskoki,

Wdech i wydech, cztery skłony

I pajacyk roztańczony.( ćwiczenia zgodnie z treścią rymowanki0

Jeszcze uśmiech do słoneczka

I poranna szklanka mleczka. ( dzieci uśmiechają się do rodziców i naśladują gest picia ze szklanki)

Potem wszyscy przez dzień cały

Humor mają doskonały.( dzieci machają do siebie i uśmiechają się)

Źródło; A. Mikita, ,,Gimnastyka” w ,, Różne sposoby na różne choroby”.

Zabawa muzyczna z nauką piosenki: ,, Idziemy do lekarza”.

Doskonalenie umiejętności wokalnych, rozwijanie wyobraźni muzyczno – ruchowej.

Youtube.com/watch?v=5_NIrSmSY9A

Zabawa edukacyjna: ,, Strażak”

Uważne słuchanie wiersza Piotra F. Nalepy, rozmowa na temat pracy strażaka, przypomnienie numeru alarmowego i sposobu zapamiętania go, oglądanie zdjęć  strażaka, wozu strażackiego, gaśnicy, rękawic ochronnych. Rozmowa na temat zastosowania wskazanych przedmiotów.

,, Strażak;

Kiedy pożar gdzieś wybucha,

Trzeba wezwać tego zucha.

Który został przeszkolony,

Jak ma ogień być gaszony.

A to nie jest łatwa sprawa,

Z ogniem przecież nie zabawa,

Strażak, choć zabezpieczony,

Sam też bywa osmalony.

Gdy zaś się nie pali wcale,

Także pędzi na sygnale.

Czy wypadek, czy zalanie,

Wnet na miejscu strażak stanie.

Źródło: ,, kim będę w przyszłości” – P. F. Nalepa 

pixabay.com/pl/images/serach/strażak/ 

Wóz strażacki – praca plastyczno -techniczna, cz. 1. Dzieci dostają kartonowe pudełka różnej wielkości i malują je czerwoną farbą. Do nakładania farby najlepsze będą szerokie pędzle lub gąbki.  Gotowe pudełka dzieci zostawiają do wyschnięcia.

Na drabinęzabawa ruchowo-słuchowa. Dzieci maszerują po dywanie w rytmie wybranego instrumentu, a na hasło: Na drabinę! zatrzymują się i naśladują na czworakach wchodzenie po drabinie strażackiej, a następnie schodzenie. Zabawę powtarzamy.

Odgadywanie zagadekzabawa dydaktyczna
,,Nie smok żaden, nie ma pyska,
dymem zionie, iskry ciska, w lesie
pożre krzaki, drzewa,
popiół potem wiatr rozwiewa” (pożar)
,,Kto pracuje w hełmie,
pnie się po drabinie,
kiedy syczy ogień i gdy woda płynie?” (strażak)
Burza mózgów, wypowiedzi dzieci na temat pracy strażaka.

https://i.pinimg.com/originals/d8/d7/98/d8d798411d6ce5fb5e8dab92830a3357.jpg Karta pracy - połącz pojazdy

https://i.pinimg.com/originals/f7/e7/a2/f7e7a2c3b97561e4eca4e86d4fe3dc0b.png Wóz strażacki

https://www.youtube.com/watch?v=M6WVB7CV44I – piosenka – jedzie straż pożarna

https://www.youtube.com/watch?v=_NiXDHBpSh8  - Poznajemy zawody i miejsca pracy - Przedszkole Profesora Szymona

https://www.youtube.com/watch?v=x8Vd9d3cnDY – strażak Sam - bajka

05. 05. 2020 r. WTOREK –  Temat dnia: ,,A może zostanę lekarzem?”

Zabawa integracyjna dla całej rodziny: ,, Jak się dzisiaj czujesz?”

Rodzic zaprasza wszystkich do siebie i wydaje polecenia:

-  kto dzisiaj jest wyspany, skacze do góry jak piłeczka,

- kto dzisiaj jest zmęczony, staje na jednej nodze,

- kto dzisiaj zjadł całe śniadanie, klepie się po brzuszku,

- kto dzisiaj ma dobry humor, kręci się dookoła,

- kto dzisiaj jest smutny, głaszcze się po głowie.

Zabawa językowa: ,, Duża Anna, Mała Ania”

Rodzic zaprasza dziecko na dywan  i podaje przykład zdrobnienia swojego imienia – np.: mała Madzia, duża Magdalena. Następnie podaje zdrobnienia imion, a dzieci – formy podstawowe, potem na odwrót. Rodzic wybiera imiona członków rodziny, rodzeństwa.

Zabawa konstrukcyjna; ,, Wysoka – niska” – układanie wieży z klocków zgodnie z poleceniem rodzica. Rozwijanie wyobraźni technicznej.

Zabawa edukacyjna: ,, Pudełko pełne skarbów”.

Zapoznanie dzieci z zawodem lekarza, słuchanie wiersza oraz  piosenki: ,,Do lekarza”

Youtube.comwatch?v=NIrSmSY9A

,,Lekarz”

Gdy choroba już dopadnie

Lekarz zbada cię dokładnie.

W gardło zajrzy i obsłucha,

Zerknie w nosek i do ucha,

Po czym ci zapewne powie,

Jak choroba twa się zowie.

To on leki przepisuje,

Kiedy zdrowie nam szwankuje.

To on leczy nas i radzi,

Co nam sprzyja, a co wadzi.

Co jest zdrowe, a co nie

Powie nam, bo o tym wie!

Jeśli więc jesteśmy chorzy,

To pomogą nam doktorzy.

Źródło: Piotr Felicjan nalepa, ,, Lekarz” w ,, Kim będę w przyszłości”

Można wykorzystać zabawki: ,, Mały lekarz” lub ilustracje ze strony. Zadaniem dziecka jest poprawne nazywanie atrybutów lekarza oraz uważne słuchanie czytanego tekstu, zadaniem rodziców jest zachęcenie dzieci do wypowiedzi, dzielenia się swoimi wrażeniami.

 Zabawa edukacyjna :,,  Numer alarmowy”.

 Rodzic prezentuje dziecku obrazki i filmiki przedstawiające sytuacje niebezpieczne, zagrażające życiu i prosi dziecko, aby opisało, co dzieje się na ilustracji, filmie 

https://www.google.com/search?q=obrazki+sytuacji+niebezpiecznych+dla+dzieci&sxsrf=ALeKk03yEBDaRExXQCYOvblTAWTUARWe0A:15

czymzajacmalucha.pl/ksiazka/518-uwaga-to-niebezpieczne-obrazki-dla-maluchow.html

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03yEBDaRExXQCYOvblTAWTUARWe0A:1588609241398&q=ps://

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk01rhqsecF4tYDUnacNy9ePIC-_7jg:1588609449128&q=Bezpiecze%C5%84stwo+dzieci+prezentacja

Następnie rodzic pyta, kogo wzywamy, gdy dzieje się coś złego, nakierowuje rozmowę na wybór telefonu. Pokazuje tabliczkę z numerem alarmowym i zachęca do zapamiętania w następujący sposób:   1 – jedne usta, 1 – jeden nos, 2 – dwoje oczu .

Dziecko doskonali pamięć  wzrokową, zapamiętuje numer alarmowy.

Zabawa naśladowcza: ,, Wyleczymy misia, wyleczymy lale”.

Dziecko wybiera sobie jedna zabawkę i ze zgromadzonych przedmiotów te, którymi będzie leczyć. Zabawa swobodna, dziecko zamienia się w lekarza i leczy zabawki lub domowników.

Duży skok – mały skok – zabawa ruchowa z elementami skoku. Rodzic ustawia tor ze sznurka albo taśmy malarskiej. Można ułożyć je na wzór tradycyjnej gry w klasy w linii prostej, obręcze powinny stykać się ze sobą tak, aby dziecko skakało z jednej do drugiej. Następnie rodzic prezentuje dzieciom sposób skakania: skok obunóż z obręczy do obręczy, jeśli dzieci widzą przed sobą dwie obręcze – skaczą w rozkroku tak, aby każda noga była w innej obręczy.  Następnie rodzic zmienia kształt toru, zgodnie z własnym pomysłem, pamiętając o tym, żeby zaprezentować sposób skakania przy każdej zmianie ułożenia toru. Podczas tej zabawy ważna jest improwizacja ruchem, dzieci mogą pokonywać tor, nie tylko obunóż, mogą po nim również przebiegać, stawiając kroki naprzemiennie.

Zdrowym być – przypomnienie piosenki; zwrócenie uwagi na zawarty w piosence przekaz (dbamy o zdrowie); włączanie klaskania, tupania do kolejnych powtórzeń piosenki, zachęcanie do rytmicznego akompaniamentu

https://chomikuj.pl/maciejasiaa/Piosenki++przedszkole/11.+Zdrowym+by*c4*87,6105266498.mp3(audio)

https://www.youtube.com/watch?v=Zhk_2tHm8EMKajtuś idzie do lekarza 

https://www.youtube.com/watch?v=VAIepII9eXsTosia i Tymek- nasze zęby 

https://i.pinimg.com/originals/9c/09/53/9c09538d5e93f222eef5ee53439e0a4c.jpg - Karta pracy - Dbam o higienę

https://i.pinimg.com/originals/44/74/d9/4474d9e0e7d89d93b4430bf17a2eba0f.jpg Karta pracy - połącz przedmioty

04. 05. 2020 r. PONIEDZIAŁEK Temat dnia: ,,A ja rosnę i rosnę”.

Zabawa naśladowcza dla wszystkich członków rodziny: ,, Kto potrafi tak jak ja?’’

Rodzic prezentuje wybrany ruch lub ćwiczenie, które należy powtórzyć. Każdy ruch rodzic poprzedza zdaniem: kto potrafi tak jak ja : tupnąć jedną nogą, tupnąć druga nogą, podskakiwać jak piłeczka, skakać jak pajacyk, stanąć w dużym rozkroku, stać na jednej nodze, uderzać dłońmi o kolana, dotknąć palców u stóp, wspiąć się na palcach.

Zabawa słuchowo – ruchowa: ,, Duży krok, mały krok”.

Rodzic wygrywa lub wyklaskuje rytm. Na szybkie uderzenia dzieci robią małe kroczki, na wolne – robią duże kroki. Zabawę powtarzamy. Następnie rodzic zmienia polecenie na ,, wysoki” i ,, niski”. Na hasło: Wysoki! dzieci poruszają się na palcach, na hasło: Nisko! Spacerują na zgiętych kolanach.

Zabawa dydaktyczna: ,, Kim będę, jak dorosnę” – rozmowa rodziców z dziećmi na temat różnych zawodów prezentowanych na zdjęciach.

https://www.google.com/search?q=zawody+obrazki+dla+przedszkola&tbm=isch&chips=q

https://pl.pinterest.com/zosiakos/zawody/

Zachęcanie dzieci do wypowiadania się na temat oglądanych na ilustracjach zawodów, na temat ich wymarzonych zawodów,  kim chciałyby zostać w przyszłości.  Rozpoznanie i nazywanie zawodów. Wypowiadanie nazw zawodów z klaskaniem: le – karz, den – ty – sta, stra – żak, po – li – cant.

Zabawa naśladowcza: ,, Kim będę, jak dorosnę” . Dziecko ruchem prezentuje wybrany zawód, a rodzic odgaduje, co prezentuje dziecko. Potem zmiana – rodzic pokazuje – dziecko odgaduje.

,,I ja też urosnę!’’ – uważne słuchanie opowiadania Cz. Janczarskiego czytanego dzieciom przez rodziców. Rozmowa kierowana na temat treści opowiadania.

I ja tez urosnę!

W nocy padał deszcz.

- Spójrz, Uszatku – powiedziała Zosia – jak wszystko wyrosło po deszczu. Rzodkiewka na grządce, trawy i chwasty… Uszatek przyglądał się trawkom, dziwił się i kręcił głową.

A potem fikał na trawie koziołki. Nie zauważył, jak nadpłynęła chmura i zakryła słońce. Dopiero gdy lunął rzęsisty deszcz, Uszatek zerwał się na równe nogi i chciał biec do domu.

Ale pomyślał: ,, Pada deszcz, znów wszystko będzie rosnąć. To i ja urosnę po deszczu. Postoję na dworze. Chciałbym być taki jak duży Niedźwiedź z lasu…

Stanął niedźwiadek na środku trawnika.

-Rech, rech, rech – usłyszał koło siebie.

,, To zielona żabka – pomyślał. – Ona chce też urosnąć…”

Majowy deszcz trwał krótko. Błysnęło słońce, zaświergotały ptaki, zalśniły na liściach srebrne kropelki.

Miś stanął na czubkach łapek i zawołał:

- Zosiu, Zosiu, ja urosłem!

- Rech, rech, rech! – zaśmiała się żabka. – Jaki ty jesteś śmieszny, Misiu! Wcale nie urosłeś, za to strasznie zmokłeś…

Czesław Janczarski, ,,I ja też urosnę”- ,,Miś Uszatek”

Rozmowa rodzica z dzieckiem, zadawanie pytań:

- Dlaczego rzodkiewka, trawa i chwasty urosły na grządce?

- Co zrobił Uszatek, kiedy zaczął padać deszcz?

- Czy Uszatek urósł po deszczu?

- Co rośnie dzięki deszczowi?

Zabawa edukacyjna: ,, Jak rośniemy” – ustalanie kolejności etapów rozwoju człowieka.

( Potrzebne będą zdjęcia dzieci: noworodka, w wieku niemowlęcym, przedszkolnym i szkolnym.)

Oglądanie zdjęć z dzieckiem, układanie ich w prawidłowej kolejności. Zadawanie dzieciom pytań i pomoc w ustaleniu odpowiedzi: Dlaczego rośniemy? Co wpływa na nasz wzrost? Jakie umiejętności zyskujemy z wiekiem?

Zabawa naśladowcza: ,, A ja rosnę i rosnę” – rodzic ustala z dziećmi, że na każde hasło będą poruszały się w inny sposób: Niemowlę! – dzieci raczkują, Przedszkolak! – maszerują z podskokami, Uczeń! – maszerują naśladując dźwiganie plecaka. Zabawę powtarzamy.

Duża Anna, mała Ania – zabawa językowa. Rodzic zaprasza dziecko na dywan  i podaje przykład zdrobnienia swojego imienia – np.: mała Madzia, duża Magdalena. Następnie podaje zdrobnienia imion, a dzieci – formy podstawowe, potem na odwrót. Rodzic wybiera imiona członków rodziny, rodzeństwa.

Duży miś – mały miś – zabawa matematyczna, porównywanie wielkości przedmiotów. Rodzic zaprasza dziecko na dywan. Na środku układa zabawki (dobiera je w taki sposób, aby można je było połączyć w pary: duża lala – mała lala itp., zabawki można zastąpić obrazkami). Rodzic prosi dzieci o nazwanie zabawek, a następnie wskazanie par według rodzaju i porównanie przy tym wielkości zabawek: duży miś – mały miś.

https://www.youtube.com/watch?v=_NiXDHBpSh8   - Poznajemy zawody i miejsca pracy rodziców.

https://www.youtube.com/watch?v=xRnb35yIsAI  – Piosenka – A ja rosnę

https://i.pinimg.com/originals/41/01/0f/41010f551fd0cd61e6acef160012f320.jpgkarta pracy - pokoloruj figury

https://i.pinimg.com/originals/73/b3/c2/73b3c22a70a6773b21eb5aae84aac9dc.jpg Kara pracy - lewa - prawa

Tematyka kompleksowa: KWIECIEŃ

 1. Co słychać, Pani Wiosno?
 2. Pogoda w kratkę.
 3. Pstryczek elektryczek.
 4. Małe odkrycia.

30. 04. 2020 r. CZWARTEK  Temat dnia: ,,Jak powstaje książka?”

Piosenka na powitanie: ,, Wszyscy są, witam was …” lub ,, Rączki robią…” - zachęcanie do wspólnej zabawy wszystkich domowników:

youtube.com/watch?v=h9wMpq8kqkA

youtube.com/watch?v=qhvS9qq8-g8

Zabawa orientacyjno – porządkowa : ,, Książeczki na półeczki” dla wszystkich członków rodziny . Potrzebne będą wstążeczki, szarfy lub wycięte kółeczka w czterech kolorach ( lub w tylu, ilu jest członków rodziny). wszyscy biegają po dywanie w rytm dowolnej muzyki, na hasło: niebieskie książeczki na półeczki osoba z niebieskim kolorem ustawia się przed prowadzącym zabawę , po chwili dalej wszyscy biegają aż do podania kolejnej komendy. Proponowana muzyka:

Youtube.com/watch?v=4YFmTNqTfsU

Zabawa dydaktyczna z rozmową kierowaną:,, Jak powstaje książka?’’ – poznanie etapów powstawania książki – filmiki:

youtube.com/watch?v=icdV3QZb1OQ

youtube.com/watch?v=5dHmwZRQOFI

youtube.com/watch?v=gka9WRzQR4I

Dziecko poznaje dodatkowo w czasie oglądania filmików i rozmowy z rodzicami nowe słowa: autor, ilustrator, drukarz, czytelnik, doskonali umiejętność skupienia uwagi i uważnego słuchania i oglądania.

Zabawa matematyczna: ,, Magiczna książeczka” – utrwalanie pojęć dotyczących położenia przedmiotów w przestrzeni. Rodzic ustawia krzesło , naprzeciwko krzesła staje dziecko z książeczką. Zgodnie z poleceniem rodzica dziecko kładzie książkę: na krześle, obok krzesła, pod krzesłem, za krzesłem itd. Po zabawie dzieci wykonują pracę w kartach pracy s. 133 – opisują położenie książek i otaczają pętlami te książki, które leżą na krzesłach.

Zabawa ruchowa: ,, Wysoko – nisko” -  dziecko spaceruje po dywanie z książeczką w ręku przy dowolnej muzyce, Np.:

youtube.com/watch?v=ZOZPPvVOQkc

youtube.com/watch?v=cPuahomDPOo

Na hasło: ,, wysoko” – dzieci stają na palcach, na hasło: ,, nisko” – kładą książkę na podłodze.

Slalom książkowy–  zabawa ruchowa. Rodzic ustawia w bezpiecznym miejscu trzy krzesła w odległości 0,5m. Na krzesełkach są ulubione książki dziecka. Rodzic włącza muzykę. Dziecko biega między krzesełkami. Rodzic zatrzymuję muzykę, a dziecko  w tym momencie  zatrzymuje się i podnosi książkę, która jest najbliżej.  Może opowiedzieć o czym jest ta książka.

 Książki - Zabawa ruchowa. Dzieci zajmują dowolne miejsca na dywanie. Leżą na bokach. Na hasło "książki się otwierają", przechodzą do leżenia na wznak, wyciągają na boki wyprostowane ręce i nogi. Na hasło "książki się zamykają", powracają do pozycji wyjściowej. Leżenie na bokach, nogi podkurczone. "Książki stoją na regale" przechodzą do stania na baczność.

https://www.youtube.com/watch?v=AXZDqtA2LgA bajka – Kocia Kicia w bibliotece.

https://www.youtube.com/watch?v=VkFhIN2xMbk film - Czy to biblioteka?

https://i.pinimg.com/originals/77/d3/f2/77d3f2c0557820cde709f2c644194678.jpg Karta pracy - emocje

https://i.pinimg.com/originals/4f/d5/b9/4fd5b9da2873ac2925da44df82b42983.jpg Karty pracy odszukaj dwa takie same obrazki.

29 .04. 2020 r.  Temat dnia: ,, Książka moim przyjacielem”

Piosenka na powitanie: ,, Wszyscy są, witam was” oraz ,, Raczki robią…”

youtube.com/watch?v=h9wMpq8kqkA

youtube.com/watch?v=qhvS9qq8-g8

Zabawa orientacyjno – porządkowa: ,, Otwieramy – zamykamy” poprzedzona krótką rozmową o bibliotece i przechowywaniu książek. Potrzebne będą sznurki do wyznaczenia kółek na dywanie oraz dowolna muzyka, np.:

Youtube.com/watch?v=4YFmTNqTfsU

Dzieci są książeczkami, które tańczą przy muzyce, gdy nikt ich nie widzi. Na przerwę w muzyce biegną do koła i stają prosto, jak prawdziwe książki na regale

Zabawy muzyczne: ,, Biedronkę każdy zna” – z nauką piosenki.

Youtube.com/watch?v=Ab7W2wDZkt8

,,Biedroneczka”

Ta czerwona biedroneczka,

Przyleciała tu z listeczka,

Kilka czarnych kropek ma

I ja każdy maluch zna.

I w ogródku i na łące,

Tam, gdzie kwiaty są pachnące

Liczę kropki na biedronce

Kiedy grzeje letnie słońce.

Dzieci odtwarzają ruchem treść piosenki: latają w kółeczko, liczą kropki dotykając palcem brzucha, wąchają kwiatki przychylając się do podłogi. Na refrenie tańczą po całym dywanie dowolny taniec. Uczą się piosenki powtarzając ją kilkakrotnie. Doskonalą w ten sposób poczucie rytmu i umiejętności wokalne, wyzwalają aktywność ruchową, spontaniczność i radość.

,,Zły humorek” – uważne słuchanie wiersza D. Gellner.

 Rozmowa rodziców z dziećmi o emocjach i sposobach ich okazywania . Można wykorzystać  graficzne obrazy emocji – bliskie dzieciom i w oparciu o nie prowadzić rozmowę.

https://www.google.com/search?q=graficzne+symbole+emocji&oq=symbole+emocji&aqs=chrome.1.69i57j0.11722j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

pl.piliapp.com/facebook-symbole/

Zły humorek

Jestem  dzisiaj  zła  jak  osa !
Złość  mam  w  oczach  i  we  włosach !
Złość  wyłazi  mi  uszami
I  rozmawiać  nie  chcę  z  wami !
A  dlaczego ?
Nie  wiem  sama
Nie  wie  tata ,  nie  wie  mama … 
Tupię  nogą , drzwiami  trzaskam
I  pod  włos  kocura  głaskam .
Jak  tupnęłam  lewą  nogą ,
Nadepnęłam  psu  na  ogon .
Nawet  go  nie  przeprosiłam
Taka  zła  okropnie  byłam .
Mysz wyjrzała  z  mysiej  nory :
-         Co  to  znowu  za  humory ?
Zawołałam : -  Moja  sprawa !
Jesteś  chyba  zbyt  ciekawa .
Potrąciłam stół  i  krzesło ,
co  mam  zrobić , by  mi przeszło ?!
Wyszłam  z  domu na podwórze ,
Wpakowałam  się  w kałużę.
Widać , że  mi  złość  nie  służy ,
Skoro  wpadłam  do  kałuży.
Siedzę  w  błocie , patrzę  wkoło,
Wcale   nie  jest  mi  wesoło…
Nagle co  to ?
Ktoś  przystaje
Patrzcie !  Rękę  mi  podaje !
To  ktoś  mały , tam  ktoś  duży-
Wyciągają  mnie  z  kałuży .
Przyszedł  pies  i  siadł  koło  mnie
Kocur  się  przytulił  do  mnie,
Mysz  podała  mi  chusteczkę :
-         Pobrudziłaś się troszeczkę !
Widzę , że  się pobrudziłam ,
Ale  za  to  złość  zgubiłam
Pewnie  w  błocie  gdzieś  została .
Nie  będę  jej  szukała !.

Zabawa naśladowcza parach: ,,Lustro” . Pokazywanie i naśladowanie i naśladowanie emocji za pomocą mimiki, zgodnie z poleceniem rodzica. Dziecko ze swoją parą siedzą naprzeciwko siebie. Rodzic podaje nazwę emocji, np.: strach, złość, radość, zdziwienie, smutek  a dzieci patrząc na siebie odzwierciedlają podaną emocję mimiką.

Zabawa plastyczna: ,, Nasze rączki”-  część druga .Potrzebne są prace z poprzedniego dnia z pomalowanymi raczkami i mazaki. Dzieci na pomalowanych dłoniach pokazują emocje: rysują oczy, buzie - smutne, wesołe, po prostu różne miny.

Książeczki na półeczki – zabawa orientacyjno-porządkowa. Rodzic rozkładana dywanie małe kolorowe karteczki (czerwony, zielony ,żółty) oraz pudełka oznaczone takimi samymi kolorami. Dzieci poruszają się po sali w rytm muzyki. Na przerwę w muzyce, zgodnie z poleceniem rodzica: Niebieskie książeczki na półeczki - dzieci szukają niebieskich karteczek na dywanie i wrzucają do pudełka oznaczonego tym kolorem. Zabawę powtarzamy, zmieniając wywoływane kolory karteczek.

Wędrująca książka – zabawa słuchowo-ruchowa. Dzieci siedzą na dywanie z mamą, tatą, rodzeństwem w kole dość blisko siebie i podają sobie książkę zgodnie z poleceniem rodzica: Książka jest smutna – dzieci podają sobie nawzajem książkę ze smutną miną; Książka jest zaskoczona – dzieci podają sobie książkę z miną zaskoczoną. Rodzic podaje kolejne określenia: Książka jest wesoła, zdziwiona, przestraszona itd. Ważne, żeby dobrze przedstawić dane emocje.

https://www.youtube.com/watch?v=LkT1NHGNM8Y -ZŁOTA KSIĄŻECZKA cała bajka – Bajkowisko.pl – słuchowisko dla dzieci (audiobook)

https://www.youtube.com/watch?v=icr-q5wrco0 zakładka do książki

https://www.youtube.com/watch?v=2mSHF8PTq4A piosenka – kolorowa książka

https://i.pinimg.com/originals/c6/dd/63/c6dd63e2a333286a2f979beddffbedb7.jpg Karta pracy - Połącz książki

https://i.pinimg.com/originals/fd/60/8e/fd608eacbbd56753c6506025d4bec078.jpg Karta pracy - pokoloruj książki

28. 04. 2020 r. WTOREK  Temat dnia: ,, Dziś przyrzekam, obiecuję, każdą książkę uszanuję!

Zabawa ruchowa z elementami równowagi: ,, Czarodziejska ścieżka”.

W zabawie wykorzystujemy sznurek lub brzeg dywanu. Dziecko idzie po ścieżce utrzymując równowagę : normalnym krokiem, stopa za stopą, podskokami.

Zabawa edukacyjna: ,,Robimy porządki” – porównywanie wielkości przedmiotów.

 Potrzebne będą książki w różnych rozmiarach – duże i małe oraz sznurek do ułożenia niego koła na dywanie. Dziecko ma porównać wielkość książek. Na hasło rodzica: ,, mała książeczka do kółeczka” dziecko wybiera małe książeczki i układa je w kole, potem maszeruje w rytm muzyki, a rodzic zbiera książeczki. Na hasło: ,, duża książeczka do kółeczka” dziecko wybiera duże książki i układa w kole.

Propozycja muzyki:

- do marszu, biegu i podskoków – youtube.com/watch?v=4YFmTNqTfsU

youtube.com/watch?v=_I70_mZwuYq- filmik

youtube.com/watch?v=ZOZPPvVoQkc

youtube.com/watch?v=4cNbggnMMpo

youtube.com/watch?v=cPuahomDPOo

Zabawa dydaktyczna: ,, Szanujemy książki”  w oparciu o treść wiersza J. Huszcza ,, Skarga książki”.

Uważne wysłuchanie wiersza, rozmowa na temat treści, ocena postawy bohaterów. Wspólne z rodzicem oglądanie książek, prawidłowe odkładanie na półkę, złożenie przyrzeczenia dotyczącego dbania o książki.

,, Skarga książki”

Jestem książką z dużej szafy.

Wszyscy mówią, żem ciekawa,

więc mnie ciągle ktoś pożycza,

lecz nie cieszy mnie ta sława.

Miałam papier bielusieńki,

ślady na nim Florka ręki.

Pozaginał Jaś mi rogi,

Julek na mnie kładł pierogi.

Krzyś ze swym zwyczajem zgodnie,

trzymał mnie aż trzy tygodnie.

Narysował na okładce

Staś diabełka, małpkę w klatce,

Anka, Władka siostra mała,

ta mi kartki dwie wyrwała.

Cóż mi z tego, żem ciekawa,

dłużej tak żyć nie potrafię.

Nie będziecie mnie szanować,

to się na klucz zamknę w szafie.

Źródło: J. Huszcz, ,,Wierszyki i bajeczki”

Zachęcenie dzieci do rozmowy na temat zachowania bohaterów wiersza, wymieniania, czego nie wolno robić, podczas czytania książek. Złożenie przyrzeczenia, że zawsze dziecko będzie dbało o książki:

Dziś przyrzekam, obiecuję,

Każdą książkę uszanuję.

Na półeczkę ją odłożę,

Brzegiem, jak należy włożę,

Bez pośpiechu poprzegląda,

Nie potargam stron, nim oddam.

Bo przedszkolak każdy wie,

Z książką w zgodzie żyje się.

Zabawa plastyczna: ,, Nasze rączki” – część pierwsza -  odbijanie na kartce pomalowanych dłoni. Dzieci malują dłonie farbami i w dowolny sposób odbijają dłonie na kartonie. Odkładają prace, aby wyschły.

Duże – małe – zabawa słuchowo-ruchowa. Dzieci spacerują po sali w rytmie wygrywanym przez rodzica na tamburynie lub innym instrumencie. Na hasło: Duże dzieci! przedszkolaki chodzą na palcach z wysoko uniesionymi rękami. Na hasło: Małe dzieci! – chodzą w pozycji skulonej, trzymając się za kostki. Zabawę powtarzamy, podając hasła w różnej kolejności.

Książki- ćwiczenia logopedyczne. Zamienimy na dosłownie chwilkę, nasze buzie w książki. Ciekawi jesteście jak? Zobaczcie:
- „otwieranie i zamykanie książki” – otwiera i zamyka szeroko usta
– „przekładnie kartek w książce”- przesuwa czubek języka z jednego kącika ust do drugiego.

https://www.youtube.com/watch?v=y9sqfepiFgMKsiążka bez obrazków, czyta Maciej Stuhr

https://www.youtube.com/watch?v=PU2HkdMOBo0Dzieci odpowiadają - Co to jest książka?

https://www.youtube.com/watch?v=c6unkBt9f1AU FREDA W OGRODZIE cała bajka – Bajkowisko.pl – słuchowisko dla dzieci (audiobook)

https://i.pinimg.com/originals/99/1b/1c/991b1c478ac5715724a0351df35c56de.jpg - karta pracy - słoń Trąbalski.

https://pl.pinterest.com/pin/801781539899446372 Karta pracy - Czerwony Kapturek 

27.04.2020 r. PONIEDZIAŁEK – Temat dnia: ,, Magiczny kącik w moim pokoju”.

Zabawa naśladowcza: ,, Zaczarowane pudełko – postaci z bajek” . Dziecko losuje z pudełka bajkową postać i wciela się w nią. Ilustracje postaci bajkowych do pobrania, wydrukowania i wycięcia ze stron internetowych:

www.superkid.pl/wycinanki-do-drukowania-teatrzy-kukielkowy/

drukowanka.pl/kolorowanki-z-bajek/

google.com/serach?sxsrf=AleKk03BaiGvnPmo

pl.pinterest.com/wandazamojska/kolorowanki-postacie-z-bajek/

miasto dzieci.pl/bajki/

www.jakoloruje.pl>disney.html

,,Magiczny kącik w moim pokoju” – rozmowy z dziećmi na temat ich ulubionych książek, oglądanie książek, zapoznanie dzieci z budową książek, dzielenie się wrażeniami na temat ulubionych książek.

,,Madre rady” – zabawa dydaktyczna.

 Uważne wysłuchanie wiersza M. Strzałkowskiej pt.:,, Ala i Ola” - rozmowa z dziećmi na temat treści wiersza, ocena postępowania bohaterów, wyjaśnienie znaczenia wzajemnej pomocy i współpracy.

,,Ala i Ola”

Siostry różnią się czasami.

Zresztą posłuchajcie sami…

Pokój Ali tak wyglądał,

jakby w nim szalała trąba,

a bałagan taki w szafie,

że opisać  nie potrafię! lecz na oknie – zaskoczenie! –

kwiaty piękne, jak marzenie,

wychuchane, wydmuchane,

wypieszczone i zadbane!

Pokój Oli, dla odmiany,

był calutki posprzątany,

książki ustawione w rządek,

wszędzie czystość i porządek.

Lecz na oknie – co za szok! –

rząd badyli raził wzrok,

bo w doniczkach, zamiast kwiatów,

stał dziwaczny tłum drapaków!

Ala się po głowie drapie:

- Ja posprzątać nie potrafię!

Biednej Oli rzednie minka:

- Ja się nie znam na roślinkach.

Siostry się zaczęły głowić,

jak to zmienić, co tu zrobić?...

W końcu problem rozwiązały-

Odtąd sobie pomagały,

Ola – Ali, Ala – Oli,

chociaż każda w innej roli.

Do dziś robią to z radością,

więc pokoje lśnią czystością,

a w nich kwiatów rośnie mnóstwo,

z których każdy jest jak bóstwo.

Rada: wszelka pomoc i współpraca

zawsze bardzo się opłaca.

Źródło: M. Strzałkowska, ,,Rady nie od parady, czyli wierszyki z morałem”

,,Kolorowy świat bajek” – zabawy plastyczne.

 Malowanie farbami wybranych postaci bajkowych. Potrzebne będą: wydrukowane lub narysowane przez rodzica postacie ze znanych bajek, np.: Czerwony Kapturek, królewna Śnieżka, Kopciuszek, trzy świnki lub inne ulubione przez dzieci, farby plakatowe, fartuszki ochronne.

Dzieci samodzielnie dobierają i mieszają kolory farb podczas malowania, rozwijają wyobraźnię plastyczną i inwencję twórczą. Wskazane jest zorganizowanie w domu wystawy prac dziecka.

Współpraca zabawa z wykorzystaniem Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.

 Dzieci wykonują zadania zgodnie z poleceniem rodzica: Spacerujemy po sali,  spacerujemy w podskokach, dobieramy się parami(rodzic-dziecko) i spacerujemy razem, machamy do innych par, siadamy  i wiosłujemy: trzymając się za ręce na zmianę pochylamy się w przód i w tył, nie puszczając rąk osoby z pary.

Chwila z książką– słuchanie bajki czytanej przez rodzica; opisywanie wskazanych ilustracji; rozwijanie zainteresowania książką; zwrócenie uwagi na pozytywne oraz negatywne postawy bohaterów. Porozmawiajcie o tym ja wygląda książka, jak trzeba jej używać i jak ją szanować.

Zrób tak jak ja -  zabawy z woreczkami gimnastycznymi( woreczek można zastąpić skarpetą wypełnioną  grochem): marsz z woreczkiem na głowie, na ramieniu (ze zmianą), pod brodą, między kolanami, na śródstopiu (ze zmianą). Możecie wyjść do ogrodu, jeżeli macie taką możliwość)

https://www.youtube.com/watch?v=wnJFiwa5a8U posłuchaj piosenki o książeczce

https://www.youtube.com/watch?v=jc-OfE8YI_4 bajka Trefliki – Warto czytać

https://i.pinimg.com/originals/79/29/c9/7929c90a54e5de09978c9ee45ea884a8.jpg Karta pracy - bajkowy pociąg

https://i.pinimg.com/originals/3d/4c/6d/3d4c6d336e69958dba839529d703dcf6.jpg Karta pracy - magia

24.04.2020 r. PIĄTEK  Temat dnia: ,, Budujemy ścieżkę sensoryczną”.

,, Magiczny klej” – zabawa orientacyjno- porządkowa  dla całej rodziny - wdrażanie do szybkiej reakcji na sygnał rodzica, doskonalenie orientacji w schemacie ciała.

Wszyscy biegają swobodnie przy wybranej muzyce na palcach, na piętach, na zgiętych kolanach, na prostych kolanach, a na hasło: ,, Magiczny klej skleja brzuszki” dotykają swoim brzuchem do brzucha innego uczestnika zabawy.

youtube.com/watch?v=OZTYeTEZ2wA

youtube.com/watch?v=hcuR_ZBD4hO

youtube.com/watch?v=bE1EiDEWIQU

youtube.com/watch?v=6-LrJfXpKV4

,,Ciepłozimno” – zabawa badawcza. Eksperyment z wykorzystaniem lodu i wody. Badanie dotykiem temperatury wody ciepłej,  temperatury wody z  kilkoma  kostkami  lodu, odczuwanie ciepłego i zimnego powietrza z suszarki do włosów.

Rozmowa rodziców z dziećmi wyjaśniająca, dlaczego odczuwamy różne temperatury, dlaczego czujemy, że coś jest miękkie, a coś twarde. To wszystko dzięki tysiącom receptorów znajdujących się na  naszej skórze, których nie widzimy, ale dzięki nim czujemy to, co dotykamy, odbieramy bodźce. Niektóre z nich są przyjemne – ciepła woda, niektóre mniej – woda lodowata. Rozmowa z dziećmi na temat ich wrażeń dotykowych.

,,Z balonikiem jest wesoło” – zabawa muzyczna z nauką piosenki.

Youtube.com/watch?v=q4H92sSO1Ac

BAL BALONIKÓW
Był sobie raz balonik
Niebieski w kropki złote
Nie umiał wcale latać
Choć wielką miał ochotę
Aż przyszła noc gwiaździsta
Noc tańca i muzyki
Tej nocy sam karnawał
Rozdawał baloniki
Na złotych były nitkach,
Na cienkich, srebrnych sznurkach
Fruwały i tańczyły
Leciutko niby piórko
Już całe miasto tańczy
Walczyka w takt muzyki
Wirują nad głowami
Wesołe baloniki
Zabawy muzyczno –ruchowez wykorzystaniem balonika: odbijanie balonika w rytm muzyki od podłogi, odbijanie balonika nad głową, odbijanie w parach. Można wykorzystać kilka balonów w różnych kolorach i zachęcić wszystkich członków rodziny do przyłączenia się do zabawy.

,,Budujemy ścieżkę sensoryczną” – zabawa badawcza – wspólne przygotowanie ścieżki z elementami, które można badać zmysłami. Potrzebne będą: tacki, materiał przyrodniczy do ułożenia ścieżki sensorycznej: ziemia, siano, piasek, wata, ryż, patyki, szyszki, kora.

Rodzic prosi dziecko, aby pomogło mu ułożyć ścieżkę z przedmiotów, które można badać  zmysłami i wspólnie układają na podłodze kamyczki, siano, gałązki, korę, piasek, watę, ryż ,itp. Rodzic zachęca dziecko, aby zdjęło buty i rozpoczęło marsz po ścieżce, zachęca do dotykania  dłonią, powąchania poszczególnych elementów ścieżki i dzielenia się swoimi wrażeniami. Dziecko w tej zabawie rozwija koordynację ruchową i równowagę, wyobraźnię dotykową oraz poszerza wiedzę przyrodniczą.

Piłeczka inna niż wszystkie – zabawa plastyczna, dokończenie pracy z poprzednich zajęć. Dzieci malują farbami „piłeczki” wypełnione ryżem. Nauczyciel podpowiada, że piłki mogą być w kropki, paski, zygzaki, wielo- albo jednokolorowe. Dzieci samodzielnie wybierają kolory i wzory.

Wesoły pociąg – zabawa ruchowa, poruszanie się jeden za drugim,(rodzic, dziecko, siostra , brat) reagowanie na sygnał.  Ustawiamy się jedno za drugim. Poruszamy się marszem, na hasło rodzica łapią się za wymienione części ciała, nie przerywając marszu. Zabawę powtarzamy, wybierając dziecko jako przewodnika.

Zabawy tradycyjne ze śpiewem –  „Ojciec Wirgiliusz”, „Stary niedźwiedź mocno śpi”

https://www.youtube.com/watch?v=jEq5DSekN84 zabawa Ojciec Wirgiliusz

https://www.youtube.com/watch?v=LX4lJKMKs_0 zabawa sensoryczna – piana

https://www.youtube.com/watch?v=_x1mgyKZNkA ścieżka sensoryczna

http://www.yummy.pl/f/drukowanki/printouts/zagadki/pdf/segregacja2.pdf karta pracy - Co nie pasuje?

http://www.yummy.pl/f/drukowanki/printouts/kolorowanki/pdf/park.pdf kolorowanka