KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka klauzula informacyjna znajduje się w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Rekrutacja

Ruszyła rekrutacja uzupełniająca do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych.

Szanowni Rodzice,

w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się COVID-19, uruchomiono w Systemie Nabór 2020 nową funkcjonalność, która pozwala Państwu na elektroniczne wysłanie dokumentów (wniosków, oświadczeń) do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej pierwszego wyboru.

Przypominamy, że:

Wnioski przyjmowane będą od 6 kwietnia 2020 r. do 14 kwietnia 2020 r. w wybranej przez siebie placówce pierwszego wyboru.

Dokumenty można składać w następujący sposób:

  1. Elektronicznie - korzystając w funkcjonalności uruchomionej w Systemie Nabór 2020 (zalecane). Prosimy o zapoznanie się z instrukcją dostępną w zakładce Dokumenty.
  2. W wersji papierowej (dopuszczalne tylko w wyjątkowych sytuacjach, gdy nie ma innej możliwości). W tym przypadku wniosek wraz z załącznikami powinien być włożony do jednej koszulki foliowej lub koperty i przekazany do skrzynek umieszczonych na zewnątrz budynku lub złożony z zachowaniem sposobów i procedur ustalonych oraz podanych na stronach internetowych poszczególnych placówek. W dniu składania dokumentacja nie będzie weryfikowana przez pracownika placówki. Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie drogą telefoniczną lub mailową. Oryginał wniosku wraz z załącznikami należy dostarczyć do placówki w formie papierowej, w terminie 5 dni roboczych od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego.

Wszelkich informacji oraz pomocy w wypełnieniu dokumentów udzielać będą telefonicznie pracownicy placówek.

Poniżej przydatne linki:

https://nabor.pcss.pl/tomaszowmazowiecki/przedszkole/start

instrukcja dla rodziców  https://nabor.pcss.pl/tomaszowmazowiecki/przedszkole/dokumenty

informacja aktualizacyjna  https://nabor.pcss.pl/tomaszowmazowiecki/przedszkole/aktualnosci

W przypadku trudności z logowaniem lub uzupełnieniem formularza można kontaktować się z przedszkolem pod nr telefonu : 44 724 20 61 w godzinach od 9.00 do 13.00

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020 / 2021

W związku z wprowadzeniem szczególnych rozwiązań w walce z epidemią koronawirusa informujemy, że Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego wydał  13 marca 2020 r. Zarządzenie nr 94/2020 o zmianie Zarządzenia nr 13/2020 z 10 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2020/2021 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych  przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki.

Tym samym zmianie uległ harmonogram postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, które określono w załączniku do niniejszego zarządzenia.

W związku z powyższym prosimy rodziców o składanie do wybranej przez siebie placówki wniosków, w systemie
„Nabór 2020” w postępowaniu uzupełniającym, w terminie od 6 kwietnia do 14 kwietnia 2020 roku. Przypominamy o możliwości dodatkowego wskazania dwóch placówek rezerwowych. W przypadku,
gdy w wybranym w pierwszej preferencji przedszkolu zabraknie miejsc – dokonanie dodatkowych wyborów zwiększa szansę na przyjęcie dziecka.

Informujemy, że do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przyjmowane są dzieci sześcioletnie obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

W załączeniu Zarządzenie nr 94/2020 Prezydenta Miasta z 13 marca 2020 r.

Pliki do pobrania

Tegoroczna rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki, zostanie przeprowadzona przy pomocy systemu elektronicznego.

Od dnia 27 stycznia  2020 roku udostępniona zostanie w systemie Nabór 2020 oferta przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

KPM.0050.13.2020


ZARZĄDZENIE NR 13 /2020
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 10 stycznia 2020 roku

w sprawie ustalenia na rok szkolny 2020/2021 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę - Miasto Tomaszów Mazowiecki
Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815) oraz art. 154 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, poz. 1680, poz. 1681, poz. 1818, poz. 2197 i poz. 2248) zarządza się, co następuje:

§ 1.   Ustala się na rok szkolny 2020 / 2021 harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, w tym terminy składania dokumentów do  publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę - Miasto Tomaszów Mazowiecki, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi zespołu przedszkolnego, szkoły podstawowej i dyrektorom zespołów szkolno - przedszkolnych, prowadzonych przez Gminę - Miasto Tomaszów Mazowiecki.
§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik

do Zarządzenia nr 13/2020
Prezydenta Miasta
Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 10 stycznia 2020 r.
HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM ORAZ POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM, W TYM TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ - MIASTO TOMASZÓW MAZOWIECKI

Lp

Czynności rekrutacyjne

 

Termin w  postępowaniu

rekrutacyjnym

 

Termin
w postępowaniu uzupełniającym

1

Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym Nabór oferty przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz dokumentów przydatnych w procesie rekrutacji

 od 27 stycznia 2020 r.

 

-

2

Możliwość elektronicznego wypełnienia deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w systemie Nabór

od 27 stycznia 2020 r.

do 6 lutego 2020 r.

 -

3

Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu.

Wypełnioną w Internecie i wydrukowaną deklarację składa rodzic zainteresowany uczęszczaniem dziecka do tego samego przedszkola

od 27 stycznia 2020 r.

do 6 lutego 2020 r.

do godz.16.00

-

4

Rejestracja deklaracji w systemie Nabór przez dyrektorów zespołów szkolno-przedszkolnych / zespołu przedszkolnego

od 27 stycznia  2020 r.

do 7 lutego 2020 r.

do godz.12.00

-

5

Ustalenie liczby wolnych miejsc w poszczególnych przedszkolach

10 lutego 2020 r.

-

6

Możliwość elektronicznego wypełnienia wniosku o przyjęcie do przedszkola* w systemie Nabór

od 11 lutego 2020 r.

do 24 lutego 2020 r.

od 19 marca 2020 r.

do 26 marca 2020 r.

7

Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola * wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.        Wydrukowany wniosek składa rodzic w przedszkolu * pierwszego wyboru.

od 11 lutego 2020 r.

do 24 lutego 2020 r.

do godz.16.00


od 19 marca 2020 r.

do 26 marca 2020 r.

do godz.16.00

8

Rejestracja wniosków  w systemie Nabór przez dyrektorów zespołów szkolno-przedszkolnych / zespołu przedszkolnego

od 11 lutego 2020 r.
do 25 lutego 2020 r.

do godz.12.00

od 19 marca 2020 r.
do 27 marca 2020 r.

do godz.12.00

9

Weryfikacja przez komisje rekrutacyjne wniosków  o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole  podstawowej oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

od 26 lutego 2020 r.

do 28 lutego 2020 r.od 30 marca 2020 r.

do 1 kwietnia 2020 r. 

10

Podanie przez komisje rekrutacyjne do publicznej wiadomości  list kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych


2 marca 2020 r.

do godz.14.00


2 kwietnia 2020 r.

do godz.14.00 

11

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola *, do którego zostało zakwalifikowane, w postaci pisemnego oświadczenia

od 2 marca 2020 r.

do 6 marca 2020 r.

do godz.16.00

od 2 kwietnia 2020 r.

do 6 kwietnia 2020 r.

do godz.16.00

12

Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

11 marca 2020 r.

do godz.12.00

8 kwietnia 2020 r.

do godz.12.00

13

Procedura odwoławcza

od 12 marca 2020 r.

od 9 kwietnia 2020 r.

∗ dotyczy także oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

oraz kryteria stosowane w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę - Miasto Tomaszów Mazowiecki, określone w Uchwale nr IV/36/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 17 stycznia 2019 roku sprawie określenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę –Miasto Tomaszów Mazowiecki. 

 

Lp.

Kryteria

Liczba punktów

1.

Kandydat posiada rodzeństwo w przedszkolu.

25

 

2.

Kandydat posiada rodzeństwo w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w szkole w przypadku zespołu szkolno-przedszkolnego.

22

3.

Oboje rodzice kandydata (prawni opiekunowie), a w przypadku samotnego wychowania dziecka – rodzic (prawny opiekun) zatrudnieni są na podstawie umowy o pracę, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą.

14

4.

Kandydat pochodzi z rodziny objętej wsparciem asystenta rodziny lub nadzorem kuratorskim.

10

 

5.

Kandydat zamieszkuje w obwodzie szkoły, w której znajduje się dany oddział przedszkolny – kryterium dotyczy tylko oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

10

6.

Kandydat, którego rodzeństwo kandyduje do tego samego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

7

Spełnianie kryteriów rodzice (prawni opiekunowie) lub rodzic (prawny opiekun) kandydata potwierdzają poprzez złożenie stosownych oświadczeń.

Szczegółowy informator dla rodziców nt. rekrutacji do tomaszowskich przedszkoli publicznych oraz wzory oświadczeń dostępne są pod adresem: https://nabor.pcss.pl/tomaszowmazowiecki/przedszkole/dokumenty