KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka klauzula informacyjna znajduje się w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Dla rodziców

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego –1 września 2020 r. w całym kraju rozpoczął się Powszechny Spis Rolny 2020, który potrwa do 30 listopada 2020 r. Powszechny Spis Rolny 2020 obejmie wszystkie gospodarstwa rolne w kraju. Dane zbierane są według stanu na 1 czerwca 2020 r. Udział w Spisie Rolnym jest obowiązkowy, a kto odmówi udzielenia informacji w spisie powszechnym, podlega grzywnie.

Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem, które pozwala dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo i pokazać zmiany jakie zaszły od poprzedniego spisu. Służą władzom, zarówno centralnym jak i lokalnym do podejmowania decyzji strategicznych, opartych na analizie danych oraz prowadzenia polityki rolnej. Także na podstawie danych ze spisu rolnego Komisja Europejska określa wielkość wsparcia Unii Europejskiej dla Polski w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, dzięki któremu od wielu lat modernizuje się polskie rolnictwo.

Podczas tegorocznego spisu obowiązkową formą zbierania danych jest samospis internetowy – przeprowadzany za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, dostępnej na stronie internetowej spisrolny.gov.pl. Dla osób, które potrzebować będą pomocy lub którym nie uda się wypełnić formularza internetowego, została uruchomiona infolinia, umożliwiająca telefoniczne dokonanie samospisu poprzez kanał „spisz się przez telefon”. Rachmistrze telefoniczni obsługujący linię „Spisz się przez telefon” są dostępni siedem dni w tygodniu w godzinach 8.00 – 20.00. 

Spośród użytkowników gospodarstw rolnych z województwa łódzkiego, którzy spiszą się przez Internet, 50 pierwszych gospodarstw otrzyma na podane hasło prezent–niespodziankę. Szczegółów należy szukać na stronie internetowej https://lodz.stat.gov.pl/rolneupominki

Dane zbierane w ramach Powszechnego Spisu Rolnego 2020 dotyczą m.in.:

 • cech identyfikacyjno -adresowych użytkownika i jego gospodarstwa rolnego,
 • sprzedaży i zużycia wytworzonych produktów rolnych,
 • struktury dochodów,
 • aktywności ekonomicznej,
 • sposobu użytkowania gruntów,
 • powierzchni zasiewów, nawożenia,
 • zastosowania środków ochrony roślin,
 • pogłowia zwierząt gospodarskich,
 • chowu i hodowli ryb,
 • budynków gospodarskich,
 • maszyn i urządzeń rolniczych.

Niezależnie od trwającego samospisu internetowego, od 16 września do 30 listopada 2020 r. z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie dokonali jeszcze samospisu, kontaktować się będą rachmistrze telefoniczni., a jeżeli sytuacja epidemiczna poprawi się, wówczas z rolnikiem po 1 października br. kontaktować się będzie rachmistrz terenowy. Potwierdzenie tożsamości rachmistrzów spisowych zapewni infolinia spisowa.

Użytkownicy gospodarstw rolnych, którzy nie dokonają samospisu, nie będą mogli odmówić przekazania danych rachmistrzowi, który się z nimi skontaktuje.

Spisy rolne, realizowane raz na 10 lat, odbędą się w tym roku we wszystkich państwach należących do Unii Europejskiej. Obowiązek udziału w  spisie rolnym na użytkowników gospodarstw rolnych nakłada Ustawa o Statystyce Publicznej z dnia 29 czerwca 1995 r.,

Więcej informacji na temat spisu można uzyskać na stronie internetowej  https://spisrolny.gov.pl/ lub dzwoniąc na infolinię GUS: 22 279 99 99.

Szanowni Państwo,

przedłużenie dodatkowego zasiłku opiekuńczego, aktualizacja wytycznych GIS dla przedszkoli, procedury działania w przypadku podejrzenia wystąpienia zakażenia koronawirusem, a także organizacja pracy szkół w nowym roku szkolnym to główne tematy dzisiejszej wspólnej konferencji prasowej z udziałem Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marleny Maląg.

Minister edukacji przypomniał o zaleceniach Głównego Inspektora Sanitarnego związanych z organizacją nowego roku szkolnego. Przedstawił też ścieżkę postępowania w przypadku podejrzenia wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania ze strony dyrektorów szkół i rodziców.
Dodatkowo minister Dariusz Piontkowski poinformował o tym, że zmienione zostały wytyczne przeciwepidemiczne dla przedszkoli. To odpowiedź na prośby dyrektorów tych placówek oraz rodziców, dzięki czemu większa liczba dzieci będzie mogła zostać objęta opieką. Zmniejszony został metraż przypadający na jedno dziecko do 1,5 mkw.

Główne zmiany w wytycznych dla przedszkoli:     

 • W przypadku przebywania od 3 do 5 dzieci powierzchnia sali to co najmniej 15 m2        
 • Powyżej 5 dzieci powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt dzieci ulega zwiększeniu na każde kolejne dziecko o co najmniej 2 m2      
 • Powierzchnia przypadająca na jedno dziecko nie może być mniejsza niż 1,5 m2      
 • Jedna, stała sala dla dzieci      
 • Wyznaczeni ci sami opiekunowie grupy

W załączeniu przekazuję prezentację z dzisiejszej konferencji prasowej.
Nagranie z konferencji jest dostępne na stronie MEN https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol-konferencja-men-mrpips

Z poważaniem

Anna Ostrowska

ANNA OSTROWSKA
Rzecznik Prasowy / Zastępca Dyrektora
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
DEPARTAMENT INFORMACJI I PROMOCJI
al. J.Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa
tel. 22 34-74-457, fax 22 628 35 04
e-mail: anna.ostrowska@men.gov.pl

Drodzy Rodzice i kochane Dzieci

Witamy Was serdecznie w przedszkolu dnia 1 września 2020 r.

Rodziców prosimy o przygotowanie:

Dla dzieci starszych:

- podpisany worek z obuwiem na zmianę ( obuwie z jasnymi podeszwami),

- komplet ubrań na zmianę ( majteczki, koszulka, spodenki).

Dla dzieci najmłodszych:

- podpisany worek z obuwiem na zmianę ( obuwie z jasnymi podeszwami),

- co najmniej 2 komplety ubrań na zmianę ( majteczki, koszulki, spodenki),

- piżamka do spania,

Dzieci nie przynoszą do przedszkola żadnych  zabawek.

Rodzice przyprowadzają do przedszkola tylko zdrowe dzieci, dzieci z objawami choroby nie będą przyjmowane do przedszkola. Dzieci alergiczne muszą posiadać zaświadczenie lekarskie.

Rodzice wchodzą do szatni pojedynczo ( w szatni nie może być więcej niż 4 osoby), przestrzegają wymogów sanitarnych ( maseczki, dezynfekcja rąk, własne obuwie ochronne). W pierwszym tygodniu  pojedynczo wprowadzają dziecko do sali.

W szatni zostaną wyłożone listy przyprowadzania i odbioru dzieci, rodzice podpisują własnym długopisem.

Odbiór dzieci poprzez zadzwonienie domofonem do poszczególnych grup. Następnie rodzic oczekuje na dziecko, wchodzi do szatni w rygorze sanitarnym.

W razie potrzeby kontaktu z wychowawcą grupy, rodzic może wejść do sali z zachowaniem reżimu sanitarnego. 

Rodzice wchodzą do przedszkola bramą główną ( nie furtką).

Nieczynny jest parking dla rodziców (brak dojazdu).

Szanowni rodzice/opiekunowie prawni

Od 01 września 2020 roku zajęcia w przedszkolu odbywać się będą w trybie stacjonarnym.Przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola proszę zapoznać się z poniższymi dokumentami.

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci w Przedszkolu nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim w okresie pandemii koronawirusa.

 1. Dzieci przyprowadzane są do przedszkola, najpóźniej do godziny 8.10
 2. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dziecka i mają obowiązek osobistego przyprowadzania i odbierania go z przedszkola.
 3. Dzieci mogą być przyprowadzane i obierane przez osoby pełnoletnie, upoważnione na piśmie przez rodziców/prawnych opiekunów.
 4. Dzieci do przedszkola przyprowadzane/odbierane są przez osoby zdrowe.
 5. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
 6. Do budynku przedszkola (wyznaczona strefa) wchodzi tylko jeden rodzic. Podczas wejścia do budynku konieczne jest założenie rękawiczek ochronnych lub zdezynfekowanie dłoni oraz zakrycie nosa i ust.
 7. W przypadku zaobserwowania objawów chorobowych dziecko nie może zostać przyjęte do przedszkola.
 8. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola, innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 metry.
 9. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej przedszkola (np. szatnia), z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem 1,5 m, z zachowaniem rygoru przestrzegania wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 10. Rodzice/opiekunowie pozostawiają dziecko pod opieką wyznaczonego pracownika, który odprowadza dziecko do sali pod opiekę nauczyciela.
 11. Aby odebrać dziecko z przedszkola należy zadzwonić domofonem do danej grupy. Do budynku (wyznaczonej strefy) wchodzi tylko jeden rodzic i oczekuje na przyprowadzenie dziecka. Wyznaczona osoba przyprowadza dziecko do wyznaczonej strefy (np. szatni) i przekazuje rodzicowi.
 12. Rodzic/opiekun stara się w maksymalnie krótkim czasie przebywać w wyznaczonej strefie budynku.

Procedura organizacji opieki  oraz pobytu dziecka w Przedszkolu nr 16 w Tomaszowie Mazowieckim Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim 

 1. Dzieci uczęszczają do przedszkola w godzinach zadeklarowanych przez rodziców.
 2. Z uwagi na wytyczne, że „Grupa dzieci wraz z opiekunem powinna przebywać w wyznaczonej i stałej sali” godziny pracy oddziału będą wynikały z zadeklarowanych przez rodziców godzin.
 3. Nie będzie możliwości zapewnienia opieki dzieciom przyprowadzonym przed godzinami funkcjonowania danego oddziału oraz pozostawienia dziecka po godzinach pracy oddziału.
 4. Powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci powinna wynosić co najmniej 15 m 2; w przypadku liczby większej niż 5 powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt dzieci ulega zwiększeniu na każde kolejne dziecko o co najmniej 2 m 2 , jednakże powierzchnia przypadająca na jedno dziecko nie może być mniejsza niż 1,5 m 2.
 5. Do grupy przyporządkowani są w miarę możliwości ci sami opiekunowie.
 6. Należy mierzyć temperaturę pracownikom przed podjęciem pracy oraz w sytuacji wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
 7. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, dzieci alergiczne muszą mieć zaświadczenie od lekarza.
 8. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji warunkach domowych nie wolno przyjąć dziecka do przedszkola.
 9. Należy mierzyć temperaturę dziecku w sytuacji wystąpienia niepokojących objawów chorobowych, po uzyskaniu zgody rodziców na pomiar temperatury.
 10. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu (Izolatka) lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola.
 11. Placówka wyposażona jest w termometr bezdotykowy, który dezynfekowany będzie po użyciu w danej grupie.
 12. Z sali, w której przebywa grupa usuwa się przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować. Jeżeli do zajęć będą wykorzystywane przybory sportowe należy je dokładnie dezynfekować. Puzzle, układanki, gry i książki po każdym użyciu przez dziecko przechodzą na 2 dni do kwarantanny.
 13. Dzieci nie zabierają ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach opiekunowie powinni zapewnić, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast rodzice/opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie/pranie/dezynfekcję zabawki.
 14. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 15. Wyjścia na świeże powietrze, na teren placówki odbywają się przy zachowaniu wymaganej odległości od osób trzecich, zmianowości grup ( według przyjętego grafika w celu uniemożliwienia stykania się ze sobą poszczególnych grup dzieci).
 16. Sprzęt na placu zabaw powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany.
 17. Należy zwracać uwagę na regularne mycie rąk wodą z mydłem oraz dopilnowywać, aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.
 18. Opiekunowie powinni zachowywać dystans społeczny miedzy sobą, w każdej przestrzeni przedszkola, wynoszący min.1,5 m.
 19. Personel kuchenny nie powinien kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.
 20. Należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).
 21. W celu zapewnienia szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka należy na bieżąco aktualizować numery telefonów.
 22. W widocznym miejscu, na tablicy ogłoszeń znajdują się numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno -epidemiologicznej, służb medycznych.
 23. Organizacja pracy przedszkola uniemożliwia stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci w trakcie ich pobytu w przedszkolu.
 24. Nie organizuje się żadnych wyjść poza teren przedszkola.
 25. Korzystanie z posiłków przez dzieci odbywać się będzie w sali przedszkolnej z zachowaniem zasad szczególnej ostrożności.
 26. Nauczyciel podczas pobytu dzieci w przedszkolu w szczególności:
 • Wyjaśnia dzieciom,jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce i dlaczego zostały wprowadzone.
 • Usuwa z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, np. pluszowe zabawki. Jeżeli do zajęć wykorzystuje przybory sportowe, np. piłki, skakanki, obręcze, powinien je systematycznie dezynfekować.
 • Dopilnowuje wietrzenia sali, w której organizuje zajęcia,co najmniej raz na godzinę.
 • Zwraca uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. Organizuje pokaz właściwego mycia rąk. Przypomina i daje przykład.
 • Unika organizowania większych skupisk dzieci.
 1. W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce rodzic /opiekun za zgodą dyrektora placówki może przebywać na terenie placówki z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych). Należy ograniczyć dzienną liczbę rodziców/opiekunów dzieci odbywających okres adaptacyjny w placówce do niezbędnego minimum, umożliwiając osobom zachowanie dystansu społecznego co najmniej 1,5 m.

 

Rodzicu
Sprawdź sam godziny przyprowadzania i odbioru dziecka w naszym przedszkolu oraz płatności.
W tym celu wejdź na stronę   www.eprzedszkole.com.pl i zarejestruj się.

Samodzielny przedszkolak
Jak wspierać samodzielność dziecka

SŁUCHAĆ, jeśli dziecko mówi „ja sam”, to dać mu szansę spróbować
NIE WYRĘCZAĆ, jeśli dziecko jest w stanie wykonać daną czynność samodzielnie.
WSPIERAĆ I MOTYWOWAĆ DZIECKO: „dasz radę”, „na pewno sobie poradzisz”, „uda Ci się”
STOPNIOWAĆ TRUDNOŚCI, dążyć do tego, aby dziecko osiągnęło sukces

Dzieci, które są samodzielne lepiej radzą sobie w nowych sytuacjach, są pewniejsze siebie i mają wyższe poczucie własnej wartości